Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU UZ PERSONAL - Limba 2

CLS. GRAMATICĂ
Substantivul Articolul Adjectivul Numeral Pronumele Verbul Adverbul Prepoziția Tipuri de
fraze
-comune la -hotărât - calificativ - personal - indicativ prezent -oui - à, de, - asertivă
sg/pl (în s) nehot - de culoare subiect parler, aimer, s appeler sg -non sous, sur, -interogativă
V - de+ nume de - locul și acord - interogativ - verbe neregulate aller, faire -ne...pas dans, directă
persoană gen/nr. qui/que - auxiliarele -où, comment, devant,
- adj posesiv qui est-ce f. negativă, interogativă prin combien, ici derrière,
mon/ma/mes qu est-ce que c intonație melodică și avec
ton/ta/tes est cu Est-ce que
son/sa/ses
VI - pluralul în x - - posesiv 30-60 - - indicativ prezent - aujourd'hui - - imperativă
notre/nos se laver, s'appeler, s'habiller bientôt
- demonstrativ - v. Grupa I-II, Gr.III partir, maintenant
prendre,lire, voir, savoir, - où
écrire,pouvoir, vouloir - quand
- viitorul apropiat - combien
- imperativul - pourquoi
- avoir+faim/soif/mal/ - de mod
sommeil/chaud/froid
-il fait
beau/mauvais/froid/chaud
il pleut/il neige
VII - construcții cu - partitiv - gradele de 60-100 - COI - perfectul compus cu Avoir - de cantitate - exclamativă
a și de înlocuirea comparație - COD - perfectul compus cu Être
cu de regulate (aller, venir,partir)
- viitorul simplu -GR. I, II, III
verbe auxiliare
VIII - cazuri de - adj. și 100-1000 -qui, que,quoi, - imperfectul - de negație
suprimare a pronumele - ordinal ou, dont - mai mult ca perfectul
art.partitiv nehotărât 1-20