Sunteți pe pagina 1din 1

STUDENT: CARAMILEA IULIAN, an II, masterat practice

Tema 3: Taina Mărturisirii în epoca apostolică

Relatările de la Fapte 19, 17-18; Fapte 5,3; I Cor 5,6; II Cor 12,21; Iacob 5,16; I
Ioan 1,9 arată că încă din epoca apostolică cele trei elemente ale Tainei Mărturisirii erau
conturate:

- pocăința

- mărturisirea înaintea preotului

- dezlegarea

Până în secolul VI au coexistat cele două forme de mărturisire; cea individuală și cea
colectivă.