Sunteți pe pagina 1din 36

CONSTRUCȚIILE DIN LEMN

NATURALE, DURABILE ȘI SIGURE

www.egger.com
„Lemnul m-a învățat să
lucrez cu precizie și să caut
cele mai simple soluții.“
Hermann Kaufmann, arhitect
CUPRINS
4
Construcții de calitate superioară

6
Resurse regenerabile

8
Partener puternic

10
Experiență în domeniul construcțiilor din lemn

14
Materialul potrivit

16
10 principii ale construcțiilor de lemn

20
Construcții pe structură de lemn

26
De ce să optăm pentru construcțiile din lemn,
domnule Ritterbach?

28
Pentru prelucrare: Întrebați-ne! Noi o să
răspundem

30
Mai mult din lemn: Compania EGGER

32
Glosar

34
Imagine de ansamblu asupra standardelor

35
EGGER Building Products: Service

3
Construcții
de calitate superioară
Construcții din lemn bazate pe o experiență deosebit
de bogată și pe cele mai moderne tehnologii
Lemnul este un produs natural. Utilizarea lemnului în Europa centrală și câștigă tot mai mult teren în
în construcții este o tradiție mai veche, lemnul țările din estul Europei, precum Cehia și Slovacia.
reprezentând în același timp și un material al În afară de economisirea de timp și costurile mai
viitorului. Nici un alt material de construcții nu este mici, printre principalele motive se numără gradul
atât de durabil, nici un alt mod de construcție nu ridicat de prefabricare, modul uscat de construcție
are o eficiență energetică atât de ridicată și nu este și calitățile excepționale de izolare ale lemnului.
mai rapid și mai rentabil. Datorită particularităților Astfel, un strat de 6,5 cm de lemn de conifere oferă
sale tehnice, stilul modern al construcțiilor din lemn aceeași termoizolație ca 40 de cm de cărămidă plină.
îndeplinește fără prea multe dificultăți nivelul de În plus, elementele de construcție din lemn, care au
cerințe al unui sistem modern de termoizolație. o greutate proprie relativ redusă, sunt capabile să
Acest material de construcții asigură un climat plăcut suporte incărcări mari. Pereții din lemn sunt astfel
în locuință. Astfel se explică de ce construcțiile din mai subțiri – aducând un câștig semnificativ de
lemn sunt atât de apreciate în țările scandinave, suprafață utilă în spațiile interioare.

La construcția casei
din Tirol, distinsă cu
numeroase premii,
au fost utilizate
materiale lemnoase
și lemn masiv
pentru construcții
produse de firma
EGGER.

4
Lemnul asigură un spațiu de locuit natural și sănătos.
Sistemele moderne de construcții din lemn corespund tuturor
cerințelor actuale în materie de eficiență energetică și calitate
optimă a aerului interior. Atunci când e vorba de unul dintre
cele mai vechi materiale de construcții din lume, clientul se
bazează pe experiența deosebit de bogată în domeniu și poate
astfel alege dintre numeroase stiluri și sisteme verificate.

5
Resurse
regenerabile
Materialul de construcție care
crește în fața casei
Lemnul poate suporta sarcini mai grele decât oțelul –
cu toate acestea, pentru realizarea unei grinzi din
lemn masiv sau a unei plăci lemnoase este nevoie
doar de o mică parte din energia necesară pentru
realizarea unei grinzi de oțel cu aceeași greutate. În
plus, și impactul asupra climei al unei construcții
din lemn este unul pozitiv. Lemnul absoarbe CO2
dăunător din atmosferă și îl stochează sub formă
de carbon. 1 m³ plăci OSB fixează 864 kg CO2.* După Lemnul rotund este utilizat pentru realizarea
grinzilor din lemn masiv, a plăcilor OSB și
utilizare, lemnul poate fi reciclat termic și transformat
DHF.
în energie. În condițiile unei utilizări responsabile a
resurselor, această materie primă regenerabilă va fi
mereu disponibilă în imediata noastră apropiere.

* Cifra a fost determinată din potenţialul efectului de seră înregistrat în


certificatele EPD ale produselor EGGER pe baza volumului de producţie
GWR-100.

ORIGINEA LEMNULUI

În urmă cu aproximativ 300 de ani, încălcate drepturile tradiționale și civile

sectorul forestier a introdus principiul fundamentale, 3. provine din păduri care

gestionării durabile, pentru a-și asigura nu sunt certificate, care au o valoare de

propriile mijloace de trai: „Taie doar conservare foarte ridicată, 4. provine

atât lemn, cât pădurea poate suporta!” din copaci manipulați genetic sau 5. din

La EGGER, silvicultura sustenabilă plantații, pentru care au fost distruse

beneficiază de cea mai mare prioritate. suprafețe împădurite.

De aceea, și în cazul materiilor prime Pentru a proteja mediul, optăm pentru

provenite din pădurile care nu sunt cele mai scurte rute de transport și

certificate ca fiind păduri gestionate preferăm lemnul din regiunile unde se

durabil, EGGER exclude lemnul, află fabricile. Acolo unde este posibil,

care 1. a fost recoltat în mod ilegal, EGGER preferă proveniența certificată

2. provine din regiuni, în care sunt potrivit standardelor FSC și PEFC.

6
Conservarea resurselor necesită reciclarea potrivit ciclului de
viață al materialelor. Astfel, EGGER utilizează lemnul rotund
doar în cazul în care acesta este indispensabil pentru calitatea
produselor: pentru grinzile din lemn și pentru plăcile OSB.
Produsele secundare ale fabricii de cherestea sunt utilizate
pentru fabricarea plăcilor de PAL sau a plăcilor MDF. Biomasa
care nu poate fi reciclată este utilizată pentru producerea de
energie pentru producția proprie.
Partener
puternic

EGGER produce
plăci OSB în
Wismar (D) și în
Rădăuți (RO) în cele
mai moderne untiăți
de producție.

Consultanța de specialitate și Know-how-ul documentat garantează


un nivel ridicat de calitate al construcțiilor din lemn
Materialele lemnoase moderne combinate cu cele mai Noi suntem interesați de schimbul de informații cu
evoluate tehnici de proiectare au transformat lemnul arhitecții și productorii, cu firmele de construcții și
ca materie primă într-un material al viitorului. Lideri contractanții, pentru a promova inovațiile și pentru
din rândul producătorilor de materiale lemnoase, a realiza împreună o cultură durabilă a construcțiilor
precum compania tiroleză de familie EGGER, din lemn. Din acest motiv, consultanța tehnică
promovează inovațiile. EGGER măsoară și certifică și schimbul de informații reprezintă pentru noi
regulat performanțele produselor sale prin intermediul o componentă de bază a dezvoltării produselor
unor laboratoare de testare externe. În acest fel, noastre. Noi lucrăm permanent la extinderea rețelei
anticipăm tendințe importante din acest domeniu. de desfacere, la creșterea nivelului de calitate a
Astfel, toate produsele EGGER se conformează produselor, și a serviciului nostru de asistență. În
obligativității declarării performanțelor de mediu plus, în calitate de partener al producatorilor, EGGER
prevăzute de Regulamentul actual privind produsele stimulează acumularea de cunoștințe în domeniul
de construcții, încă dinainte ca acesta să devină construcțiilor din lemn, prin distribuirea de material
obligatoriu la nivel european, pentru omologarea informativ și prin organizarea de Workshop-uri la
noilor produse de construcții. EPD’s pentru produsele intervale regulate de timp.
EGGER corespund noului standard EN 15804.

8
Compania EGGER este convinsă de valoarea construcțiilor din
lemn. Pentru a promova împreună inovațiile și pentru a pune
bazele unui culturi durabile a construcțiilor din lemn, în afară
de rețeaua de desfacere existentă la nivel mondial, angajații
noștri vă stau la dispoziție și vă oferă consultanța necesară
la achiziționare și proiectare. O colaborare partenerială în
vederea asigurării unui mod durabil de construcție cu lemn și
materiale lemnoase reprezintă una dintre principalele priorități
ale companiei EGGER.
Experiență în domeniul
construcțiilor din lemn

Utilizarea multiplă a materialelor lemnoase


produse de EGGER
Locuințe unifamiliale, grădinițe, hoteluri și multe altele – materialele
lemnoase EGGER pot fi utilizate în toate tipurile de construcții moderne din
lemn după cum se poate observa din următoarele obiecte de referință.

CASĂ UNIFAMILIALĂ
Ca urma a climatului interior
sănătos, a utilizării optime a
suprafeței și a timpului scurt de
construcție, familia de constructori
Troppmann din Austria Superioară
s-a decis să își realizeze propria
locuință din lemn, iar interiorul
să îl amenajeze cu materiale
lemnoase. La realizarea în sistem
de difuzie deschisă a pereților
și planșeelor din cadrul acestui
proiect premiat au fost utilizate
plăci EGGER OSB și DHF. La
proiectare s-au avut in vedere cele
mai ridicate cerințe în materie de
protecție împotriva zgomotului și
a incendiilor.

10
CASĂ MODEL
Pentru proiectul „Modelhome
2020” al firmei VELUX din
Pressbaum (în apropriere de Viena),
arhitecții Hein-Troy au proiectat
prima locuința unifamilială din
Austria neutră din punctul de
vedere al emisiilor de CO2. Energia
utilizată pentru construcția
„Sunlighthouse” este compensată
de cea produsă timp de 30 de
ani de instalațiile fotovoltaice și
de sistemele solare termice ale
imobilului. Sustenabilitatea acestei
construcții a fost accentuată și prin
alegerea materialelor folosite.

CREȘE
O creșă integrată intr-un complex proiect în Wismar (D), arhitectul materiale s-au folosit și pentru
de locuințe și un concept energetic Martin Wollensak a optat pentru realizarea asterelii. O parte din
inovativ și performant realizate o construcție din cadre de lemn pereții de compartimentare
în decurs de numai șase luni – cu elemente structurale din plăci interior au fost realizați din plăci
pentru a putea implementa acest EGGER OSB și DHF. Aceleași OSB expuse vizual.

11
CLĂDIRE MODULARĂ DE BIROURI
Arhitectul Bruno Moser a
demonstrat deja cum se poate
construi sustenabil folosind
materiale pe bază de lemn EGGER
la fabrica din Rădăuți (RO).
Pentru clădirea administrativă
proiectată de el, OGNI (Societatea
Austriacă de Management
Imobiliar) a acordat companiei
EGGER certificatul de aur pentru
construcţii durabile, in urma
evaluării imobilului în conformitate
cu regulile de auditare ale DGNB
(Institutul German de Certificare
pentru Construcții Sustenabile).
EGGER a construit în același
stil și clădirile TechCenter din
Unterradlberg (AT), respectiv
Forumul din Brilon (D), prezentat
în fotografie. Forma și dimensiunile
clădirii derivă din dimensiunile
plăcilor EGGER OSB. Moser a
proiectat pereții și acoperișul din
plăci OSB, grinzi din lemn lamelar
stratificat BSH și grinzi din lemn
masiv.

CASE PASIVE
Pentru șapte case din Weißenfels (D), Biroul
de inginerie Naumann & Stahr din Leipzig a
proiectat o structură de rezistență din lemn
cu o termoizolație cu o eficiență ridicată.
Casele, care au fost construite în doar cinci
luni, îndeplinesc standardele prevăzute
pentru casele pasive. Între grinzile din
lemn cu secţiunea transversală în formă de
dublu T, fixate în raster au fost poziționate
panouri de pereți interiori realizate din
plăci EGGER OSB. Acestea sunt fixate între
centurile interioare. În modul de construcție
cu difuzie deschisă, plăcile au rol atât de
barieră de vapori, cât și ca nivel ermetic și,
în același timp, au și o acțiune de rigidizare.

12
HOTEL
În total, proiectanții de la Tatanka din lemn de la terase, arhitecții
Ideenvertriebs GmbH au utilizat au utilizat materialul ca accent
2000 m² de plăci EGGER OSB, decorativ. Cofrajele din OSB
la construcția hotelului Arlmont conferă suprafețelor din beton o
din St. Anton (AT). La planșeele structură distinctă.

13
Materialul
potrivit

Cerințe ridicate în materie de calitate: Plăcile OSB în răcitoare de tip stea în fabrica EGGER.

Plăcile OSB/3 rezistente la umiditate sunt plăci multifuncționale


pentru uz in construcții, de calitate dovedită
Așchiile lungi și subțiri – numite în engleză acoperiș, perete și planșeu. În funcție de utilizare,
„strands” – contribuie la creșterea semnificativă a potrivit standardului european pentru produse
capacității portante a plăcilor OSB, în comparație EN 300, plăcile OSB se clasifică în plăci de tip OSB/2,
cu cea a plăcilor aglomerate obișnuite. EGGER OSB/3 și OSB/4. Pentru a putea fi utilizate în spațiile
pregătește separat așchiile/strands-urile pentru interioare, plăcile EGGER OSB corespund standardului
straturile de mijloc și de suprafață, pentru obținerea de calitate E1 și au un nivel scăzut de emisii.
performanțelor optime rezultate din geometria În cazul sistemelor de construcție cu difuzie deschisă,
specială a acestora. Acest material cu un aspect optic se recomandă utilizarea plăcilor fibrolemnoase
atrăgător, deosebit de robust și stabil dimensional permeabile la vapori de tipul DHF.
este potrivit ca element portant și de rigidizare pentru

14
PRODUSE DE CONSTRUCȚII EGGER
În funcție de clasa de utilizare, laturi. Pentru exigențe structurale
plăcile OSB sunt specializate sporite, de la fabrica din Wismar,
pentru anumite tipuri de utilizări. oferim produsul EGGER OSB 4 TOP
Aici rolul decisiv revine rezistenței în grosimi de panouri de până la
la umiditate. Astfel, plăcile OSB/2 40 mm.
pot fi utilizate la realizarea de
elemente portante, in condiții Puteți proiecta și realiza
de mediu uscat. Plăcile EGGER construcții din lemn cu plăci
OSB 3 sunt plăci cu o arie larga de EGGER OSB și EGGER DHF pe baza
utilizare și de aceea sunt cea mai următoarelor standarde:
bună opțiune pentru aproape toate →→ EGGER OSB 3: Certificare CE
soluțiile de pereți, planșee sau potrivit standardului EN 13986.
acoperișuri. Acestea pot fi utilizate →→ EGGER OSB 4 TOP: Certificare
în aplicații structurale, în condiții CE potrivit standardului
de mediu umed. Aceste plăci sunt EN 13986 și conform certificării
mai stabile dimensional decât generale pentru construcţii
plăcile OSB/2 și în condiții de Z-9.1-566.
umiditate au o creștere în grosime →→ EGGER DHF: Cerificare CE
redusă. Plăcile EGGER OSB 3 sunt potrivit standardului EN 13986/ Cheresteaua EGGER îndeplinește cerințele
stricte prevăzute de standardele europene
disponibile în grosimi de 6 până EN 622-5 și conform certificării
Plăcile EGGER DHF cu difuzie deschisă sunt
la 25 mm. precum și cu profil Nut generale pentru construcţii disponibile cu canturi drepte și cu profil Nut
şi Feder (N&F) pe două și patru Z-9.1-454. și Feder.

MATERIALELE DHF ȘI GRINZILE DIN


LEMN MASIV
În cadrul modului actual de
construcție, anvelopa etanșă
și bine izolată a clădirii se
află în schimb de umiditate cu
mediul. Din acest motiv, pereții
și acoperișul sunt placați pe
exterior cu plăci fibrolemnoase,
care permit difuzia aburului și
sunt rezistente la umiditate (DHF).
Plăcile EGGER DHF sunt realizate
pe utilaje ContiRoll ultramoderne.
Adezivul folosit este pe bază de
răşină poliuretanică PU, 100% fără
formaldehidă. Fibrele lemnoase
proaspete utilizate sunt produse
secundare provenite din producția
de cherestea. În plus, EGGER oferă
un sortiment variat de lemn masiv
de calitate superioară. Acesta

Tehnologia OSB este o poveste de succes. EGGER produce plăci într-un sortiment variat de
provine din pădurile locale.
formate, grosimi și calități.

15
10 cerințe esențiale ale
construcțiilor din lemn
Construcțiile cu lemn au
particularitățile lor, însă sunt
simplu de realizat
În comparație cu materialele de construcții clasice,
un proiect de construcție din lemn aduce cu sine o
serie de particularități tehnice. Cele mai importante
principii pot enumerate pe degete. Zece sunt cerințele
esențiale de care trebuie ținut cont in proiectarea unei
construcții din lemn, pentru ca aceasta să prezinte un

1
nivel ridicat de siguranță și calitate.

IZOLAȚIA TERMICĂ
Lemnul are o conductivitate termică scăzută fiind
astfel un material natural cu calități izolatoare optime.

2
Construcțiile din lemn cu o bună izolație pot astfel
contribui la minimizarea necesarului cu încălzirea.
Pentru aceasta, punțile termice trebuie insă în mare
măsură eliminate, lucru ce contribuie și la reducerea
riscului de apariție a condensului și de acumulare PROTECȚIA ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII
de umiditate pe suprafețele reci a elementelor de Construcțiile au de suferit din cauza expunerii
anvelopă. O construcție de lemn realizată în mod prelungite la umiditate. Din această cauză, și
profesionist asigură în același timp și o protecție elementele structurale ale construcțiilor din lemn,
împotriva căldurii din timpul verii. Ventilația precum cadrele portante și placările rigidizante cu
controlată asigură nu doar un climat plăcut și o plăci de lemn trebuie protejate în mod eficient. Cu
calitate superioară a aerului din interior, dar impreună toate acestea, protecția chimică a lemnului nu este
cu anvelopele etanșe la aer ale clădirilor din zilele necesară aici. Poluarea și riscurile pentru sănătate
noastre reprezintă o măsură necesară pentru evitarea sunt doar câteva dintre argumente împotriva acestui
acumulării de umiditate excesivă. timp de protecție. Lemnul se poate proteja mai
eficient cu ajutorul unor soluții constructive și prin
intermediul unui mod de construcție deschis la
difuzia de vapori. Pentru a evita aparitia deteriorarilor,
elementele de constructie din lemn trebuie protejate
impotriva umiditatii in toate fazele constructiei.

16
3 PROTECȚIA LA FOC
Atunci când constructorii optează pentru construcțiile
din lemn, un rol determinat îl joacă dovezile care
atestă existența unui nivel suficient de protecție

4
la foc. Cerințele sunt reglementate de prevederile
naționale în domeniul construcțiilor, care au la bază
Regulamentul pentru produsele noi de construcții
(CPR). EGGER a stabilit și clasificat comportamentul la
foc al produselor sale, potrivit standardelor în vigoare. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTELOR
În cazul unei proiectari și utilizări atente a produselor Construcțiile din lemn asigură o protecție acustica
potrivite, construcțiile de lemn îndeplinesc toate optimă. Combinația de elemente de construcție
cerintele. Clasificarea poate fi îmbunătățită printr-un decuplate și încărcările suplimentare asigură cel
tratament specific. puțin aceleași rezultate ca și construcțiile masive.
O execuție corectă ține cont nu doar de transmisia
directă a sunetelor unui element de construcție, ci în
același timp și de căile de transmitere prin elementele
de construcție învecinate. O atenție specială trebuie
acordată la imbinări și străpungeri. Aici, atenția
la detalii își dovedește rentabilitatea. Lucrările de
refacere ulterioară a fonoizolației sunt costisitoare și

5
dificil de realizat.

CLIMATUL DIN ÎNCĂPERE


Există un motiv bine întemeiat pentru care climatul
din încăperile unei construcții de lemn este considerat
atât de plăcut. O încăpere placată cu lemn se remarcă
printr-un comportament deosebit de omogen al
temperaturilor. Lemnul menține în mod natural
o anumită umiditate relativă a aerului ambiental
considerată comfortabilă. El absoarbe umiditatea
atunci când concentrația vaporilor de apă crește și o
redă când aerul din încăpere devine uscat. De aceea,
lemnul trebuie tratat doar cu grunduri, lacuri și
vopsele deschise la difuzia vaporilor.

17
6 ECONOMIE DE TIMP
Spre deosebire de construcțiile din beton și de
zidărie, construcțiile de lemn se realizează în mod
uscat. Timpii alocați uscării sunt astfel eliminați.
În plus, gradul de prefabricare al elementelor
de construcție livrate este foarte ridicat. O casă
monofamilial poate fi montată chiar și într-o singură
zi. După montaj, aceasta este rezistentă la vânt și
intemperii. Un efect secundar plăcut al ritmului ridicat
de construcție: Costurile pot fi controlate mai ușor, iar
construcția poate fi data mai repede în folosință.

7 MAI MULT SPAȚIU


Reglementările noi din domeniul construcților cu privire
la reducerea consumului de energie au devenit tot mai
stricte. Odată cu ele, au crescut și exigențele beneficiarilor
pentru o termoizolare mai eficientă a clădirilor. În cazul
construcțiilor din zidarie, valori scăzute ale coeficientului
de izolare termică U se pot obține numai prin folosirea de
pereți exteriori de grosime mare. În acest fel, se reduce atât
suprafața de locuit, cât și intensitatea luminii care pătrunde
prin ferestre. Aici se văd avantajele construcțiilor suple din
lemn. Astfel, un perete de cărămidă termoizolat trebuie să
fie mai gros cu o treime decât un perete izolat, pe structură
de lemn, pentru a atinge aceeași valoare U. În cazul unei
lungimi desfățurate a pereților exteriori de 40 metri, o
construcție de lemn aduce un aport de 5,6 m2 suprafață
utilă pe etaj față de o construcție clasică din zidărie.

18
8 PRELUCRAREA
Prelucrarea și manipularea materialelor lemnoase

9
ecologice, ușoare și rentabile ca preț este foarte
simplă. La fel ca și cheresteaua, plăcile EGGER OSB
pot fi tăiate, frezate și găurite cu mașinile obișnuite
pentru prelucrarea lemnului. Trebuie selectată o viteză
de avans mai mică. Placile EGGER OSB se remarcă SIGURANȚĂ ÎMPOTRIVA SEISMELOR
prin modificarea scăzută a grosimii și prin stabilitatea Ca și oțelul, lemnul poate suporta o sarcină de 14
dimensională ridicată și pot fi fixate cu toate ori mai mare decât greutatea sa proprie și este la
tipurile de fixări folosite pentru plăcile aglomerate, fel de rezistent la compresiune ca și betonul armat.
precum holzșuruburile, cuiele și clemele. Orientarea Din acest motiv, construcțiile din lemn prezintă
încrucișată a strands-urilor asigură o stabilitate o siguranță deosebită la cutremur. Dovadă stau
maximă chiar și la marginea plăcilor. experiențele și tradițiile în domeniul construcției
din regiunile cu activitate seismică ridicată, precum
casele de lemn vechi de sute de ani din Istanbul,
clădirile din lemn din Japonia și blocurile cu mai
multe etaje din Seattle. Pentru a utiliza în mod optim
comportamentul disipant și imbinarile ductile ale
fiecărui element de construcție în vederea creșterii
siguranței la cutremure, clădirea trebuie însă
proiectată și realizată cu cea mai mare atenție.

10 SIGURANȚĂ
În afară de prevederile naționale în domeniul
construcțiilor, numeroase standarde europene
ALTE MENȚIUNI
→→ Citiți și sfaturile și indicațiile
noastre de prelucrare descrise
începând cu pagina 26.
stabilesc ce performanțe trebuie să îndeplinească →→ Definițiile și standardele sunt
materialele lemnoase în ceea ce privește explicate în glosarul anexat
comportamentul la foc, rezistența la umezeală, prezentei broșuri.
frig și zgomote. În cazul în care beneficiarul →→ Principiile construcției din
optează doar pentru produse de calitate, care au lemn sunt comunicate și în
fost testate și certificate potrivit celor mai stricte cadrul Workshop-urilor noastre
cerințe, el reduce considerabil riscul de apariție EGGER Innovativ. Mai multe
al unor eventuale deficiențe. Materialele EGGER informații în acest sens la
corespund tuturor standardelor necesare. adresa www.egger.com.

19
Construcții
pe structură de lemn
Sistemele cu difuzie deschisă sunt tot mai utilizate
in cazul construcțiilor pe structură de lemn
Multe regiuni europene au propriile lor tradiții cu bază de lemn conferă acesteia robustețe și rigiditate
privire la construcțiile pe structură de lemn. Sistemele de ansamblu, insă în egală măsură se constituie și
constructive cu difuzie deschisă au apărut in Europa într-o barieră eficientă de vapori, aducând totodată
Centrală la începutul anilor 90 și între timp, această și avantajul unei suprafețe etanșe la aer. EGGER
soluție ecologică și de calitate superioară a ajuns este convins de avantajele sistemelor de construcție
să fie extrem de răspândită. Avantajul construcțiilor cu difuzie deschisă și consideră nivelul ridicat de
pe structură de lemn permeabile la vapori îl siguranță și robustețea structurii drept cele mai
reprezintă faptul că elementele de anvelopă precum bune argumente pentru această metodă. În paginile
pereții exteriori și acoperișul sunt etanșe la vânt următoarele, vom prezenta în detaliu modul de
și intemperii, însă permit difuzia vaporilor de apă construire al unui acoperiș, planșeu, perete interior și
dinspre interior. Ele sunt etanșe la aer, dar nu și la exterior. În plus, vă prezentăm și soluții alternative.
vapori. Placarea la interior a structurii cu plăci pe

Construcția
modernă pe
structură de lemn
O construcție
deschisă la
difuzia de vapori
corespunde celor
mai ridicate
cerințe în materie
de termoizolație,
izolație fonică și
protecție la foc.

20
PRINCIPIU
În sistemele de construcție cu
difuzie deschisă, către interior se
folosesc materiale ce acționează
ca bariere de vapori, in timp ce la
exterior trebuie utilizate materiale
cât se poate de permeabile. Pe
exterior, casa trebuie să fie etanșă
la vânt, iar pe interior etanșă la
aer. Convecția aerului interior
cald în anvelopa clădirii trebuie
împiedicată.

Difuzie Convecție
Grafice: Serviciu informații HOLZ „Holzrahmenbau” 2008 (LEMN „Construcții pe structuri de lemn”), Sursă imagini: Ludger Dederich

CONSTRUCȚIE PE STRUCTURĂ DE LEMN CU DIFUZIE DESCHISĂ


O anvelopă de clădire realizată se reduce riscul ca aerul interior
pe structură de lemn cu difuzie să pătrundă în construcție. Către
deschisă asigură un transport exterior, structura se placheaza
controlat, previzibil al umidității cu plăci lemnoase rezistente la
prin elementele de construcție. umiditate și permeabile la vapori
Plăcile OSB folosite la interior sau cu folii (membrane) de difuzie.
acționează ca o barieră de vapori, O fațadă ventilată protejează
înlocuind astfel foliile de material panourile de rigidizante închidere
plastic, folosite de obicei în împotriva precipitațiilor. Pentru
cadrul construcțiilor pe structură termoizolație pot fi utilizate fără
de lemn. Instalațiile electrice, probleme atât materiale izolatoare
termice și sanitare sunt montate convenționale, cât și izolații din
în spațiul tehnic aflat în fața celuloză sau fibre de lemn.
stratului etanș la aer. În acest fel,

21
Acoperiș ventilat permeabil la vapori,
fără spațiu pentru instalații

Avantajele construcțiilor cu difuzie deschisă apar în mai multe locuri. Spre exemplu, un
acoperiș construit în acest mod asigură lemnului o bună protecție structurală împotriva
umidității, mărindu-i astfel acestuia durabilitatea în timp. Un acoperiș ventilat oferă
posibilitatea unei selecții multiple de materiale pentru stratul de acoperire, lăsând libertate
design-ului arhitectural.

ALTERNATIVE
O altă posibilitate de a construi
un acoperiș pe structură de
1 lemn, este de a utiliza în locul
2 membranei protectoare de
3
4 difuzie (foliei de acoperiș) (4) o
placă fibrolemnoasă permeabilă
5 6
la vapori. Spre exemplu, placa

7
EGGER DHF îndeplinește rolul de
8
astereală, dar aduce și un plus
de rigiditate întregii șarpante,
având o excelentă rezistență la
străpungere, esenșială pe durata
montajului. Suplimentar la folia
pentru acoperiș (4), poate fi
1 folosită și o placă EGGER OSB 3,
4 pentru asigurarea rezistenței la
străpungere, însă în acest caz
2
nu mai putem vorbi despre un
sistem permeabil la vapori, ci de
3 8
6 un acoperiș cu difuzie închisă.
Aceasta necesită o și mai mare
7 atenție la realizarea stratului
1 Țiglă interior de etanșare la aer.
2  Șipci 30 × 50 mm Astfel, va fi necesară o barieră
3  Contrașipci 30 × 50 mm suplimentară de vapori la interior,
4  Folie de acoperiș sd < 0,3 m îmbinată ermetic cu o banda
5 Căpriori din lemn masiv 60 × 180 mm, autoadezivă adecvată.
ar ≤ 83 cm

6  Termoizolație 180 mm

7  EGGER OSB 3 15 mm

8  Gips carton (GKB) 12,5 mm

22
Perete exterior permeabil la vapori cu fațadă
ventilată, fără spațiu pentru instalații

O construcție permeabilă la vapori cu fațadă ventilată este o soluție eficientă pentru


obținerea unei bune izolați termice a unui perete exterior pe structură de lemn. Această
construcție este foarte robustă. Prin intermediul fațadei ventilate, crește nivelul de
protecție împotriva căldurii în timpul verii. În plus, apar multiple posibilități pentru placarea
peretelui exterior.

ALTERNATIVE
Ca alternativă la membrana pentru
fațade (3) permeabilă la vapori și
1
2
3 etanșă la vânt, poate fi utilizată o
placă fibrolemnoasă, permeabilă
4 5
la vapori. Plăcile EGGER DHF aduc
6 un plus de robustețe clădirii. În
7
plus, există în continuare avantajul
unui transfer controlat al vaporilor
de apă. În locul foliei de fațadă (3),
poate fi de asemenea utilizată o
1
placă EGGER OSB 3 împreună cu
un sistem de termoizolație aplicat
7
exterior (ETICS). Permeabilitatea
2
la vapori a construcției este totuși
5 diminuată în acest mod. Realizarea
3

minuțioasă a stratului interior de


6
etanșare la aer necesită în acest
caz foarte multă atenție. Astfel, va
fi necesară o barieră suplimentară
de vapori la interior, îmbinată
ermetic cu o bandă autoadezivă
adecvată.
1  Fațadă ventilată

2  Șipci 30 × 50 mm

3 Folie pentru fațade deschisă la difuzie

sd < 0,3 m

4 Montanți din lemn masiv 60 × 160 mm,

ar ≤ 62,5 cm

5  Termoizolație 160 mm

6  EGGER OSB 3 15 mm

7  Gips carton (GKB) 12,5 mm

23
Perete interior
neportant, cu protecție normală împotriva zgomotului

Un perete interior poate fi realizat cu ușurință cu ajutorul plăcilor OSB. Construcția


este foarte simplă, rentabilă ca preț și de-a lungul anilor și-a demonstrat fiabilitatea
în construcțiile din lemn. Pentru a evita transmisia sunetului, o atenție deosebita
trebuie acordată la realizarea îmbinărilor și a străpungerilor. Prin intermediul placării
cu OSB, pentru fixarea rafturilor și a dulapurilor se poate renunța la diblurile metalice
pentru pereții falși.

ALTERNATIVE
În locul placării cu gips-carton, și
alte materiale, cum ar fi plăcile de
PAL melaminat sau plăcile MDF pot
1 fi utilizate ca elemente decorative.
2
3 4
5
6

1
6

1  Gips carton (GKB) 12,5 mm

2  EGGER OSB 3 12 mm

3 Montanți din lemn masiv 40 × 60 mm,

ar = 62,5 cm

4  Termoizolație 60 mm

5  EGGER OSB 3 12 mm

6  Gips carton (GKB) 12,5 mm

24
Planșeu
cu șapă uscată din plăci OSB
Planșeele cu plăci OSB (1, 3) se disting printr-o mare stabilitate și robustețe. Nivelul ridicat
de rezistență la vibrații și gradul scăzut de deformare a plăcilor OSB asigură un confort
ridicat de utilizare. Utilizarea unei șape uscate scurtează timpul de execuție și reduce
nivelul de umiditate din construcție. O bună izolație împotriva zgomotelor de impact
și utilizarea elementelor de construcție decuplate îmbunătățesc considerabil protecția
împotriva zgomotului.

ALTERNATIVE
O structură portantă de planșeu
poate fi realizată și cu ajutorul
unei construcții din grinzi de lemn
1
2
aparente. În această situație,
3
plăcile OSB devin vizibile și
4 se constituie într-un element
5
decorativ ce poate fi vopsit în
6 diferite culori. Înainte de aceasta,
7
plăcile ar trebui însă șlefuite.
Renunțarea la placarea interioară
și la izolația de la intrados nu
rămâne însă fără consecințe.
1
2 Casa devine astfel mult mai
3
zgomotoasa, având în vedere că
nivelul de protecție fonică este
5
considerabil mai scăzut. Mai mult,
6
7 și rezistența la foc a unui planșeu
pe grinzi aparente este mai mică
decât cea a unui planșeu cu
izolație și placare la intrados.

1 EGGER OSB 3 N&F 22 mm

ca șapă uscată

2 Izolație fonică împotriva zgomotelor

de impact 30 mm

3  EGGER OSB 3 N&F 22 mm

4 Grinzi de lemn masiv (secțiune cf.

calculelor de rezistență), ar = 83,3 cm

5  Izolația cavităților 100 mm

6  Șipci 30 × 50 mm

7  Gips carton (GKB) 12,5 mm

25
De ce să optăm pentru
construcțiile din lemn,
domnule Ritterbach?
Materialele lemnoase și lemnul masiv de construcție de la EGGER sunt la ele acasă
pe toate șantierele din Europa. O discuție cu Carsten Ritterbach, șeful departamentului
de Management al produsului EGGER Building Products, despre noua tendință a
construcțiilor de lemn.

Domnule Ritterbach, lemnul pare să fi devenit fațadele tencuite, pe plăcile pentru fațade cu
noul material preferat al arhitecților. Între timp, liant de ciment sau rășină organică, plăcile
el a ajuns să fie folosit nu doar in construcția de compacte sau învelitorile metalice.
case, dar chiar și de imobile inalte. Cum explicați
această explozie de popularitate a acestui Ce tehnici de construcție asigură protejarea
material de construcții? clădirii împotriva incendiilor?
Lemnul nu este doar un material de construcții Lemnul arde, este adevărat. Însă arde
simplu de prelucrat, ci în același timp este previzibil. Multe studii și rapoarte au
și foarte durabil. Conservarea resurselor demonstrat faptul că, în multe cazuri, lemnul
câștigă tot mai multă importanță în rândul rezistă mai bine la foc decât alte materiale de
beneficiarilor. Rapiditatea în execuție ce construcții. În plus, pentru asigurarea unei
derivă din gradul mare de prefabricare este protecții suplimentare la foc a elementelor
un alt aspect ce merită menționat, ca și de structură din lemn, de cele mai multe
posibilitatea construirii în regie proprie. ori se utilizează și plăci incombustibile din
Lemnul este un material de construcție gipscarton sau din ipsos armat cu fibre,
simplu. care indeplinesc și rolul de substrat pentru
tencuiala. De asemenea, tencuiala decorativă
Prin ce se remarcă în prezent construcțiile de lut aplicată direct pe OSB se bucură de tot
din lemn? mai multă popularitate. Și aceasta asigură și
Stilurile moderne, cum ar fi construcțiile un nivel corespunzător de protecție împotriva
pe structuri de lemn cu OSB fac parte astăzi incendiilor. În plus, există o serie intreagă
din standardele construcțiilor din lemn. de soluții testate și certificate la foc, ce pot
Experiența și noile metode de calcul au fi gasite în multe standarde și manuale de
facut posibile noi combinații între lemnul de construcții.
construcție și materiale lemnoase. În acest
fel, potențialul acestui material de construcții Cât de mult trebuie să adapteze o firmă
poate fi exploatat mai bine. Arhitecții sunt de construcție, care vrea să treacă de la
cei care apreciază cel mai mult acest material construcțiile masive la construcțiile din
pentru că le permite o mare libertate de lemn?
exprimare în design. Diavolul se ascunde în detalii. Construcțiile
din lemn sunt ceva sigur, atunci când sunt
O casă pe structură de lemn trebuie oare să executate cu grijă și când sunt respectate
arate mereu ca una construită din lemn? principiile de bază ale fizicii construcțiilor.
Nu, chiar nu – sau în funcție de regiune poate Patrunderea umidității dinspre exterior pe
mai mult sau mai puțin. Acasă la EGGER, în perioada de execuție, spre exemplu a apei
St. Johann în Tirol, de exemplu, construirea de ploaie, trebuie de asemenea evitată
caselor din bușteni ține de tradiție. cât mai mult posibil. Broșura noastră cu
Arhitectura modernă pare să renunțe mai sfaturi utile și instrucțiuni de prelucrare este
degrabă la suprafețele de lemn vizibile gândită tocmai spre a servi la transmiterea
la exterior și pune tot mai mult accent pe cunostințelor de bază necesare.
Despre prelucrare:
Întrebați-ne
și vă răspundem.

 e criterii sunt esențiale la


C
alegerea plăcilor OSB?
Clasa de utilizare a unei plăci OSB indică locul în care
aceasta poate fi folosită în construcție. Mai multe
detalii în acest sens găsiți la paginile 14 și 15. Pentru a
evita decupajele, cel mai bine este să stabiliți rasterul
construcției portante în funcție de dimensiunile
formatelor disponibile de plăci. Dimensiunile plăcii
sunt indicate de axa principală și secundară. Pentru
perete și placarea inferioară a plafonului recomandăm
o grosime, care să corespundă cu aproximație valorii
deschiderii/distanței dintre reazeme în mm / 50,
pentru a evita deformările.

Trebuie respectat
un rost de dilatație?
Da. Materialele lemnoase reacționează la modificarea
nivelului de umiditate prin creștere în grosime
sau prin micșorare. Prin aceste modificări ale
dimensiunilor se poate ajunge la tensiuni, în cazul în
care între plăcile OSB cu dimensiuni 2.500 × 1.250 mm Montajul cu rosturile decalate Decalaj
dimensiune raster, cel puțin 30 cm
nu există un rost de dilatație de 2 – 3 mm. În cazul
plăcilor N+F de la EGGER există deja un rost de 1-mm
în îmbinarea Nut-Feder. În cazul în care încăperile au stabilitate, îmbinările plăcilor trebuie montate cu
lungimi ale laturilor mai mari de 10 m, sunt necesare rosturile decalate (vezi grafică). Plăcile OSB pentru
rosturi de dilatație suplimentare de 10 – 15 mm, mai șape uscate trebuie să se situeze la o distanță de
ales la montarea plăcilor N+F. Pentru o mai bună minimum 10 – 15 mm de pereții adiacenți.

28
Cum se pot îmbina plăcile OSB cu
sistemul Nut și Feder?
Plăcile OSB cu Nut+Feder se pot încleia cu adezivi
rezistenți la apă pe bază de PVAc și PU (grupele de
rezistență D3 și D4). Pentru a evita scârțâiturile,
marginile plăcilor trebuie acoperite cu adeziv. Pentru
întărirea adezivului, sunt necesare cel puțin 24
de ore. Presiunea de apăsare poate fi generată cu
ajutorul centurilor sau penelor. ATENȚIE! Nu uitați
să înlăturați penele imediat după încleiere. Acestea
afectează izolația acustică și împiedică dilatația
liberă a pardoselii.

Eliminarea deșeurilor de plăci


OSB este complicată?
Nu. Pentru eliminarea resturilor netratate de materiale
lemnoase, se procedează, de regulă, ca în cazul
lemnului.
enden Hinweise gelten im gleichenAcestea
Maße für pot fi reciclate ca material, fie pot
max. 80 cm
RAND ® OSB und EGGER DHF Unterdeckplatten.
fi utilizate ca surse de energie. Utilizarea energetică
ca biomasă este posibilă atât în instalații de ardere
închise, care nu necesită omologarea și care au o
en Hinweise gelten im gleichen Maße für
putere termică mai mare de 15 kW, cât și înmax.
instalații
80 cm
D ® OSB und EGGER DHF Unterdeckplatten.
mari de ardere.
Auf der Baustelle Stahlbänder lösen
®
OSB und EGGER DHF Unterdeckplatten eben

max. 80 cm

n mehrere Pakete übereinander gestapelt, sind die


ölzer in der Höhe fluchtend zu verlegen.
Auf der Baustelle Stahlbänder lösen
änder® sollten im Lager des Verarbeiters zur Vermeidung
OSB und EGGER DHF Unterdeckplatten eben
uckspannungen im Paket umgehend gelöst werden.
hte Lagerung (fast senkrecht max. 80 cm
stehend) ist nur bei
Paket geschützt mit Folienabdeckung
Care este modul corect de transport
en Platten auf trockenem Untergrund möglich. Nut- und
Platten
ehrere dürfen
Pakete in diesem Fall nur
übereinander auf der Nut-Seite
gestapelt, sind die stehen. și depozitare al plăcilor OSB?
rbelstaplertransport
in der Höhe fluchtend müssen die Kanthölzer
zuBaustelle
Auf der verlegen. aus-
Stahlbänder lösen
nd hoch gewählt
er sollten im Lager sein,
desum Beschädigungen
Verarbeiters zu
zur Vermeidung Plăcile OSB și DHF trebuie depozitate în poziție pe cât
iden.
spannungen im Paket umgehend gelöst werden.
atten müssen
Lagerung (fastvor dem Einbau
senkrecht im Paket
stehend) vorbei
ist nur direkter posibil orizontală, pe mai multe ştraifuri de aceeaşi
erung
latten ausreichend
auf trockenem geschützt
Untergrund sein möglich.
(geschlossene
Nut- und Paket geschützt mit Folienabdeckung
ane, Abdeckfolien). Pachet protejat înălţime, iar distanţa dintre acestea trebuie să fie de
en dürfen in diesem Fall nur auf der Nut-Seite stehen.
äume sollten gleichmäßig klimatisiert seinlösen keine
und cu învelitoare aufdinderfolie
taplertransport müssen Auf der Baustelle
Pe șantier,
Stahlbänder
die Kanthölzer aus-
îndepărtați benzile Zur Klimatisierung Baustelle: maxim 80 cm. Dacă se depozitează mai multe pachete
ngochFeuchte-
gewählt und Temperaturschwankungen
sein, um Beschädigungen zu aufweisen. Platten mit Leisten aufgestellt
8-stündige
n.
de
Klimatisierung fixare
der Platten auf Gebrauchs- supraetajat, se va avea în vedere ca ştraifurile să
ne müssen
vor demvor Einbau
demwird
Einbauausdrücklich
im Paket vor empfohlen.
direkter
nd Paket geschützt mit Folienabdeckung
ng ausreichend geschützt sein (geschlossene fie aliniate pe verticală. După livrare şi poziţionare
n., Abdeckfolien).
în depozit, vor fi înlăturate benzile de fixare pentru
me sollten gleichmäßig klimatisiert sein und keine
g Zur Klimatisierung auf der Baustelle:
uchte- und Temperaturschwankungen aufweisen. Platten mit Leisten aufgestellt evitarea tensiunilor în pachet. În cazul plăcilor
ündige Klimatisierung der Platten auf Gebrauchs-
r dem Einbau wirdPaket
d
ausdrücklich
geschützt mitempfohlen.
Folienabdeckung prevăzute cu profil Nut & Feder, baza de sprijin trebuie
să fie obligatoriu cantul cu profilul Nut! Spaţiile de
Zur Klimatisierung auf der Baustelle:
Pentru
Platten climatizare
mit Leisten pe șantier
aufgestellt Plăci fixate Zur Klimatisierung auf der Baustelle:
Pentru climatizare pe șantier Plăci
Platten in einer Raumecke eingespannt
depozitare trebuie să prezinte o climatizare constantă
cu șipci montate într-un planșeu și să nu aibă fluctuaţii de umiditate și de temperatură.
Se recomandă aclimatizarea timp de 48 de ore a
Zur Klimatisierung auf der Baustelle: plăcilor înainte de montaj la condiţii de umiditate
Platten mit Leisten aufgestellt Zur Klimatisierung auf der Baustelle:
Platten in einer Raumecke eingespannt
specifice mediului în care vor fi instalate.

29

Zur Klimatisierung auf der Baustelle:


Platten in einer Raumecke eingespannt
EGGER
Mai mult din lemn

Companie de familie
cu prezență internațională
În 1961, compania înființată de Fritz Egger senior a CIFRE SEMNIFICATIVE

produs prima sa placă aglomerată. În cinci decenii, Cu cele 17 fabrici ale sale de pe tot

fabrica din St. Johann, din landul austriac Tirol teritoriul Europei și cu cei 7100 de

s-a transformat într-o companie de succes la nivel angajați, EGGER se numără în prezent

internațional și într-un furnizor complet de materiale printre companiile de top din industria

lemnoase. Principalele valori ale companiei s-au materialelor lemnoase. În exercițiul

păstrat până în prezent, printre acestea numărându- financiar 2012/2013, grupul EGGER a avut

se fiabilitatea, calitatea și durabilitatea. Începând din o cifră de afaceri de 2,18 miliarde euro. În

2000, EGGER produce în fabrica sa din Wismar (DE) ciuda popularității la nivel internațional,

și plăci OSB, iar din 2011, și-a extins producția și compania se află în proprietatea familiei

în fabrica din Rădăuți (RO). Pentru producția de Egger și se dezvoltă din mijloace proprii.

cherestea, începând din 2008, EGGER a preluat


fabrica de cherestea din Brilon (DE).

Pe linia de
producție pentru
cherestea din
fabrica EGGER din
Brilon (D) este
prelucrat lemnul
din regiune pentru
grinzile EGGER din
lemn masiv.

30
În afara placilor pe baza de lemn pentru construcții, EGGER
produce și placi decorative (PAL melaminat), pardoseli
laminate și elemente finite de mobilier. Printre cele mai mari
fabrici se numără unitatea de producție total integrată din
Brilon (D, Foto), a cărei fabrică de cherestea, împreună cu
fabrica de plăci OSB din Wismar (DE) și producția de OSB de
la unitatea din Rădăuți, România, fac parte din divizia EGGER
Building Products.

31
EGGER
Glosar

ABZ Certificarea generală pentru construcţii (abZ) reprezintă corectare la verificarea stabilității (statică). Se deosebesc trei
o verificare a aplicabilității din partea autorităților în domeniul domenii de aplicare:
construcțiilor pentru produsele cu caracteristici speciale. Având
în vedere că stabilirea valorilor caracteristice de măsurare se Clasa de utilizare 1 – mediul uscat
realizează potrivit standardelor europene, aceste valori sunt Elementele de construcții sunt utilizate la o temperatură a
incluse în declarațiile de performanță și astfel pot fi aplicate la aerului de 20 de grade și la o umiditate relativă a aerului, care
nivelul întregii Uniunii Europene. doar câteva săptămâni pe an depășește 65 de procente. Astfel
de condiții se regăsesc în toate construcțiile închise etanș și
AXA PRINCIPALĂ ȘI SECUNDARĂ Ca urmare a orientării încălzite.
diferite a așchiilor (aşa numitele Strands-uri) în stratul de
mijloc și de suprafață, plăcile OSB prezintă valori diferite de Clasa de utilizare 2 – mediul umed
încărcare pe direcția logitudinală și transversală. Axa principală Elementele de construcții sunt utilizate la o temperatură medie
este mai robustă și se află în direcția de realizare a plăcilor. a aerului de 20 de grade și la o umiditate relativă a aerului, care
Aceasta poate fi recunoscută după orientarea predominant doar câteva săptămâni pe an depășește 85 de procente. Aceste
longitudinală a strands-urilor de pe suprafață. Axa secundară condiții se regăsesc la elementele de construcții acoperite sau
se află perpendicular pe axa principală. În descrierea formatului protejate împotriva intemperiilor.
plăcilor (de exemplu 2.500 × 1.250 mm), prima dimensiune
reprezintă axa principală a plăcii. Clasa de utilizare 3 – mediul exterior
Elementele de construcție trebuie să reziste în niște condiții
BAUPVO Începând cu 1 iulie 2013, Regulamentul privind climaterice, care au drept consecință o umiditate mai mare a
produsele noi pentru construcții a înlocuit Directiva Privind lemnului decât cea menționată la clasa de utilizare 2. Este cazul
Produsele Pentru Construcții. Acesta reglementează punerea construcțiilor expuse direct la intemperii sau în care se ajunge la
în circulație a produselor de construcții, circulația liberă a formarea de cantități mari de condens.
mărfurilor și eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului
în spațiul economic al Uniunii Europene. Specificațiile tehnice COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC (VALOAREA U) Coeficientul
armonizate ar trebui să ducă la standarde ale produselor și de transfer termic – numit și valoare U – reprezintă o valoare a
standarde de audit unitare la nivelul întregii Uniuni Europene fluxului de căldură printr-un element de construcție ca urmare a
și astfel la performanțe armonizate pentru toate produsele de diferenței de temperatură între interior și exterior. Coeficientul
construcții. Regulamentul privind produsele noi de construcții de transfer termic reprezintă un parametru specific al unui
(BauPVO) stabilește cerințele pentru declarația de performanță element de construcție. În esență, acesta este stabilit pe baza
și certificarea CE a produselor de construcții. conductivității termice și a grosimii materialului utilizat.

CLASA DE UTILIZARE Clasele de utilizare descriu condițiile CONDUCTIVITATEA TERMICĂ Conductivitatea termică (λ)
climaterice, în care sunt utilizate materialele de construcții. descrie cantitatea de căldură ca trece printr-un material.
Acestea oferă indicii cu privire la durabilitatea produselor de Cu cât conductivitatea termică este mai mică, cu atât este
construcții și sunt relevante pentru selectarea indicelui de mai mică și cantitatea de căldură care trece prin material.

32
Materialele termoizolante, precum și produsele din lemn, au o pentru tavan), reprezentând astfel baza pentru o construcție din
conductivitate termică deosebit de scăzută. lemn fără deficiențe și de calitate superioară.

DHF Denumirea DHF este dată plăcilor EGGER fibrolemnoase OSB Denumirea OSB înseamnă Oriented Strand (Structural)
care permit difuzia de vapori. Acestea sunt utilizate pentru Board și reprezintă o placă de lemn cu axă principală și așchii
placarea exterioară a acoperișului și pereților, având în vedere (strands) orientate în direcția axei principale și secundare. OSB
etanșeitatea ridicată la vânt și impermeabilitatea. Valoarea lor reprezintă o placă din material lemnos de calitate superioară,
μeste 11. În combinație cu plăcile OSB montate pe interior, acest care poate fi utilizată în nenumărate moduri, de exemplu ca
tip de construcție cu difuzie deschisă la vapori este considerabil barieră de vapori, strat de rigidizare și etanșeitate la aer în
mai robust și mai durabil decât construcțiile cu sisteme cu construcțiile pereților, acoperișurilor și planșeelor.
folii.
PROTECȚIE TERMICĂ Protejarea împotriva căldurii din
EPD O Declarație de mediu a produsului - Environmental timpul verii asigură un spațiu de locuit confortabil și plăcut. De
Product Declaration (EPD) cuprinde toate informațiile de mediu asemenea, în timpul iernii, tipul construcției și al termoizolației
despre ciclul de viață al unui produs şi certificările care sunt influențează în mod determinant gradul de protecție împotriva
necesare pentru utilizarea lui. Aceasta documentează datele frigului. Pentru a proteja spațiile de locuit, mai ales pe cele
verificate de institute independente în forma unui bilanț amenajate în mansardă, împotriva supraîncălzirii în timpul verii,
ecologic (analiză de input și output) pentru fiecare produs materialul de termoizolație utilizat, prin intermediul capacității
în parte. O EPD reprezintă o declarație de tip III ISO 14025 sale termice, trebuie să amortizeze cât mai bine posibil fluxul
și servește astfel ca bază pentru certificarea durabilității de căldură dinspre exterior spre interior. Lemnul, datorită
construcției. EGGER dispune de EPDs pentru toate produsele capacității sale termice specifice de 2.100 J/kg este materialul
sale, acestea putând fi descărcate de pe site-ul de Internet. termoizolant, care dispune de cea mai mare capacitate termică.
Din acest motiv, și plăcile termoizolante din lemn oferă o
ETANȘ LA VÂNT Stratul de etanșare împotriva vântului (de protecție termică mult mai bună în timpul verii, în comparație cu
regulă aplicat la exterior) împiedică pătrunderea curentului materialele termoizolante convenționale.
de aer prin termoizolație și răcirea acesteia. Etanșeitatea la
vânt a anvelopei clădirii este determinantă pentru calitatea REZISTENȚA LA PENETRARE Materialele de plăci pentru
construcției. Etanșeitatea la vânt a anvelopei clădirii și a stratul de sub acoperiș trebuie să asigure o protecție împotriva
fiecărui element de construcție este o cerință esențială, accidentelor, mai precis acestea trebuie să corespundă
care influențează lipsa deteriorărilor construcției și bilanțul cerințelor ridicate în materie de rezistență la penetrare. De
energetic. obicei, materialele pentru plăci sunt considerate a fi rezistente
la penetrare, în cazul în care sunt realizate cu sistemul de
ETANȘEITATEA LA AER Stratul de etanșare la aer (ca o regulă, îmbinare Nut/Feder și atunci când suportă o sarcină individuală
îndeplinește și funcția de barieră de vapori atunci când e (greutate) de minimum 1,5 kN în câmp neperturbat sau 1,0 kN în
instalat la interior) împiedică pătrunderea curenților de aer în zonele de impact. Această cerință trebuie îndeplinită pentru cea
construcție, evitând astfel degradările cauzate de vaporii de mai mare distanță de deschidere, prescrisă de producător.
apă aduși de acești curenți. Etanșeitatea la aer a anvelopei
clădirii este determinantă pentru calitatea construcției. Astfel, SISTEM ANTICONDENS În tehnica construcțiilor, sistemul
aceasta reprezintă o cerință de bază pentru lipsa deteriorărilor anticondens este un strat al elementului de construcție (de
la nivelul construcției și pentru un bun bilanț energetic. exemplu OSB, folie sau hârtie pentru construcții), care reduce
nivelul de pătrundere a vaporilor de apă în construcția clădirii,
LEMNUL MASIV PENTRU CONSTRUCȚII Lemnul masiv pentru astfel încât în interiorul elementului de construcție să nu se
construcții este un lemn uscat prin metode tehnice (HF <20%) producă condens dăunător. Spre deosebire de bariera de
stabilitatea dimensională și suprafața sa geluită corespunde vapori, sistemul anticondens nu trebuie să împiedice complet
tuturor cerințelor privind un produs de construcții rigid, cu difuzia vaporilor de apă. Valorile sd obișnuite pentru sistemele
capacitate de încărcare statică ridicată (suporți de perete, grinzi anticondens sunt cuprinse între 2 – 30 m.

33
STANDARDUL E1 STANDARD Standardul E1 reprezintă EN 13986: Plăci de bază de lemn destinate construcţiei –
valoarea limita de formaldehidă a plăcilor din materiale caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare. Data
lemnoase. În cele mai multe țări din Europa, pot fi publicării: 2005-03.
comercializate doar plăci din material lemnos, care nu EN 15804: Contribuţia lucrărilor de construcţie la dezvoltarea
depășesc valori limită de emisie de 0,1 ppm. Plăcile EGGER OSB durabilă – Declaraţii de mediu pentru produse – Reguli de bază
ți DHF au valori sub limitele prevăzute de acest standard. pentru categoria produse pentru construcţii Data publicării:
2012-04.
UTILIZAREA IN CASCADĂ Utilizarea unei materii prime EN 1995-1-1: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1:
de-a lungul a mai multor nivele poartă denumirea de utilizare Calcul și execuție (1988- 04).
în cascadă. Aceasta are drept rezultat o utilizare durabilă și
efectivă, precum și o economie a cantității de materie primă
utilizată. Materiile prime și produsele realizate pe baza acestora
sunt utilizate cât mai mult timp posibil în sistemul economic.
De regulă, o cascadă de utilizări cuprinde de la o utilizare
materială simplă și până la una multiplă cu o valoare adăugată
în scădere, precum și o utilizare energetică finală sau o reciclare
a materialului. Materiile prime regenerabile precum lemnul se
pretează în mod excepțional pentru utilizările multiple.

Imagine de ansamblu asupra

standardelor

DIN EN 300: Plăci de aşchii subţiri, lungi şi orientate (OSB).


Definiţii, clasificare şi condiţii (2006-09).
DIN EN 350-2: Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate
din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv – Partea 2:
Ghid de durabilitate naturală a lemnului şi de impregnabilitate
a esenţelor de lemn alese după importanţă lor europeană
(1994-10).
EN 12369-1: Plăci pe bază de lemn. Valori caracteristice pentru
proiectare în construcţii. Partea 1: OSB, plăci aglomerate şi plăci
de fibre (2001-04).
EN/TS 12872: Plăci pe bază de lemn. Ghid de utilizare a plăcilor
portante în planşee, pereţi şi acoperişuri Data publicării:
2007-10.
EN 13501-1: Clasificarea produselor pentru construcţii în
funcţie de comportarea la foc. Partea 1: Clasificarea în funcţie
de rezultatele încercărilor de reacţie la foc. Data publicării:
2010-01.

34
EGGER
Building Products

WORKSHOPS PENTRU TOATE INFORMAȚIILE, TOATE


PROFESIONIȘTII ÎN DOMENIUL BENEFICIILE. WWW.EGGER.COM
CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN Toate broșurile privind produsele, precum și fișele
EGGER asigură arhitecților, întreprinderilor de tehnice și certificatele privind produsele EGGER,
prelucrare și partenerilor comerciali un avans cum ar fi de exemplu declarațiile de mediu sunt
Manager de proiect: Carsten Ritterbach, coordonare Marketing/management produs EGGER Building Products. Design, redactare și producție: Raufeld Medien.

determinant pe piață în materie de informații disponibile pe site-ul nostru. Pentru a fi mereu la


și know how. În Workshop-uri, specialiștii de la curent cu cele mai noi tendințe și ultimele noutăți
EGGER transmit toate informațiile relevante cu în domeniu, înregistrați-vă pe:
privire la tendințele pieței, inovații și produsele www.egger.com/myegger
Surse imagine: EGGER, Fotolia, Ludger Dederich (diagrame schematice), Adam Mørk, Schmidt Fotografie. Data publicării: Septembrie 2013.

EGGER. Programul este completat de serviciile


de consultanța cu privire la aplicațiile tehnice,
de invitațiile la expoziții și evenimente, precum
și de publicarea unor obiecte de referință ale
partenerilor noștri. Mai multe informații la
adresa: www.egger.com/services
www.egger.com

Rădăuţi RO

EGGER Building Products GmbH S.C EGGER Energia S.R.L


Weiberndorf 20 Str. Austriei 2
6380 St. Johann in Tirol 725400 Rădăuţi, Jud. Suceava
CEE-RO_1005229_10/2013  Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și greșeli de tipar.

Austria România
t +43 50 600-0 t +40 372 4- 38 000
f +43 50 600-10111 f +40 372 4- 68 000
info-ebp@egger.com info-rau@egger.com