Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Clasa a II-a

sa s-a

1. Completează spațiile punctate cu ,,sa" și s-a":


casa …….. ……..stricat podoaba …..
masa ……. ………schimbat colega …….
păpușa ….. mașina ……… …….așezat

2.Încercuiește varianta corectă.

Primăvara sa /s-a lăsat așteptată. Ghiocelul sa/s-a trezit supărat pe ea. El sa/

s-a speriat si a inceput să tremure .Primăvara cu privirea sa/s-a blajină sa/s-a


înveselit si a trimis razele de soare să-l încălzească.

3. Completează enunțurile cu sa ori s-a.

Cum .......trezit Ioana .......spălat pe față și .... dus la mama.......în grabă.

La fereastra .......a văzut un fulg mare și strălucitor . Fulgul .....topit și in locul


lui a rămas o picătură de apă.

4. Completează propozițiile cu termenii potriviți .

Maria se întâlnește cu prietena sa.

.......................... sa.

.................. ......... sa.

5. Scrie un text de 5-7 propoziții în care să folosești grupurile de cuvinte : clasa


sa , s-a trezit , colega sa , s-a străduit , s-a așezat. Dă-i un titlul potrivit.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................