Sunteți pe pagina 1din 2

Către Serviciul Activităţi Culturale, Sportive, Tineret şi Locativ

Primăria Târgu-Mureș

Subsemnata (IDE A SZEMÉLYIDBE SZEREPLŐ TELJES NEVED ÍRD)


domiciliată în localitatea (HELYSÉG AHOL LAKSZ, PL. TG MUREȘ), strada
(UTCA) nr. (HÁZSZÁM), ap.(HA TÖMBHÁZBA LAKSZ, AZ AJTÓ SZÁMOD
KELL, HA NEM, AKKOR TÖRÖLD AZ AP. TELJESEN), județul Mureș,
posesoară a cărții de identitate (SERIA SZÁM, PL. MS, ZS, AMIT ÍR A
SZEMÉLYIDBE), nr. (UTÁNA VALÓ SZÁM) eliberat de SPCLEP___________
la data de _____________ ,CNP: _________________ studentă a Universității
Babeș-Bolyai-extensia Tg. Mureș, cu sediul în jud. Mureș, loc. Târgu-Mureș, str.
Alexandru Papiu Ilarian, nr. 37, solicit aprobarea organizării evenimentului cu
titlul de festivitate de absolvire, în Cetatea Medievală din Târgu-Mureș (în
curtea cetății, la teatru de vară ), în data de 15.06.2020, pentru intervalul orar
13:00-15:00 .
În organizarea și desfășurarea festivității de absolvire luăm în considerare
măsurile de protecție prevăzute în art. 2 din Hotărârea 26/2020 și în art. 44, alin.
1, Legea nr. 55/2020. Având în vedere prevederile legale numărul maxim de
persoane va fi cel mult de 500 de persoane, va fi respectată distanța minimă de 2
metri unul față de celălalt cu obligativitatea purtării măștii de protecție. Aș vrea să
atrag atenția că promoția are doar 26 de persoane, deci numărul total al
participanților împreună cu profesori, părinți, etc. nu va fi mai mult decât 500 de
persoane.
Persoană de contact: (IDE A NEVED ÍRD)
Nr. tel.: (TELEFONSZÁMOD)

Data Semnătura
05.06.2020