Sunteți pe pagina 1din 5

Word

I). Noţiuni generale.


Notiuni generale despre Word iar in acest capitol vom învãţa despre caracteristicile principale
ale programului Word şi despre cum sã manipulãm cuvintele pe ecran. Pentru a lansa programul
Word, se executã clic pe pictograma Word, iar programul afişeazã o paginã de document goalã.
În zona de lucru goalã existã o liniuţã verticalã care pâlpâie care se numeşte reper de inserare.
Aceastã linie începe din acelaşi loc pânã când începem sã tastãm cuvintele.
Pentru a introduce text folosim tastatura calculatorului. Atunci când începem sã tastãm,
reperul de inserare se mutã spre dreapta. În momentul în care ajungem la marginea din dreapta a
ecranului, în mod automat programul Word mutã reperul de inserare la începutul liniei
urmãtoare. Aceasta se numeşte "word wrapping" (aşezarea automatã a cuvintelor).
Nu apãsãm pe tasta Enter pentru a începe o nouã linie decât dacã vrem sã începem un nou
paragraf. Atunci când introducem mai multe linii decât ar putea încape într-un ecran, liniile de
text încep sã se deruleze automat în sus astfel încât reperul de inserare sã rãmânã întotdeauna la
vedere.

Microsoft Word este considerat ca fiind cel mai perfecţionat program de procesare a textelor din
mediul Windows. Aplicaţia dată operează cu fişiere speciale, numite documente:

Def! Documentul reprezintă un obiect complex, format din obiecte mai simple: texte, tabele,
imagini, secvenţe sonore şi secvenţe video, procesate unitar.

l). Lansarea în execuţie a editorului

Start/Programs/Microsoft Word

ll) Închiderea sesiunii de lucru

1) File/Exit
2) Se execută click pe butonul Close din colţul din dreapta sus al ferestrei
lll) Structura fereastrei editorului Word:

Fereastra este specifică unui editor de texte care lucrează sub mediul grafic Windows, având ca
elemente specifice de ecran bara de titlu a aplicaţiei cu meniul sistem, barele de rulare ( verticală
si orizontală ) a conţinutului ferestrei, bara de meniuri cu meniurile şi comenzile editorului etc.

În spaţiul util al ferestrei de aplicaţie pot exista una sau mai multe ferestre document, acestea
putând fi la rândul lor deschise şi minimizate. În sesiunea de lucru există o singură fereastră
document.

Elementele ferestrei aplicaţiei Word:

- bara de titlu;
- bara de meniuri
- Bara de instrumente standard;
- bara de instrumenta formatate;
- aria de lucru;
- linia de stare;

În interiorul ariei de lucru se pot afla una sau mai multe ferestre de document.

Elementele principale ale unei ferestre de document Word sunt:

1. Bara de titlu
2. Cursorul de inserţie text
3. Rigla
4. Bara de stare a aplicaţiei
5. Spaţiul util al ferestrei
6. Barele de rulare (scroll) a ferestrei document

Ca elemente pe ecran specifice apar:

 Barele operare/editare - conţin butoane cu simbolizări grafice ale unor operaţiuni de operare
sau editare a textului din ferastra document
 Bare de stare - afişază în permanenţă informaţii despre document, poziţia cursorului de
inserare şi alte informaţii de editare sau descrieri pe scurt a semnificaţiilor butoanelor sau
comenzilor indicate de cursorul mouse-lui
 Rigla sau bara de creare, editare şi ştergere a tab-urilor şi specificare a identărilor
Word posedă mai multe tipuri de bare de instrumente (toolbars) care oferă printr-un singur click
accesul la mai multe comenzi şi funcţii.

 Barele de instrumente Standard şi Formatting (Formatare) apar pe ecran implicit, însă se


pot specifica barele de instrumente dorite precum şi locul în care dorim să fie afişate. De
asemenea putem grupa pe o bară de instrumente butoanele din aceeaşi categorie de
funcţii.

lll.1) Afişarea unei bare de instrumente

View/Toolbars

Se va deschide o fereastră ce conţine lista barelor de instrumente; se vor selecta barele dorite şi
se va executa click-stânga pa butonul OK.

lll.2) Ascunderea unei bare de instrumente

Se execută click-dreapta pe suprafaţa barei de instrumente după care se apsă butonul Close al
barei.

lll.3) Pentru a muta o bară de instrumente


 Se execută click într-o zonă liberă a barei şi este trasă în poziţia dorită.

lll.4) Organizarea barelor de instrumente, meniurilor şi tastaturii

a) Personalizarea unei bare de instrumente

1) Pentru a adăuga un buton în bara de meniuri se vor efectua următoarele operaţii:

View/Toolbars/Customize

 Se selectează butonul pe care dorim să-l adăugăm


 Se trage butonul selectat pa bara de instrumente
 Se închide fereastra Customize
2) Pentru elimina un buton de pe bara de instrumente se vor efectua următoarele operaţii:

View/Toolbars/Customize

 Se trage butonul în afara barei de instrumente


 Se închide fereastra Customize
3) Pentru a muta un buton de pe bara de instrumente se vor efectua următoarele operaţii:

View/Toolbars/Customize

 Se trage butonul în noua poziţie de pe bara de instrumente


 Se închide fereastra Customize
4) Pentru a lăsa un spaţiu între butoanele de pe bara de instrumente se vor efectua următoarele
operaţii:

View/Toolbars/Customize

 Se execută click pe unul dintre butoanele lângă care dorim să rămână spaţiul liber
 Se deplasează butonul de lângă celălalt pe o distanţă scurtă
 Se închide fereastra Customize
5) Pentru a crea o bară de instrumente proprie se vor efectua următoarele operaţii:

View/Toolbars/New

 Se introduce un nume pentru bara de instrumente/OK


Customize

 Se selectează o categorie de comenzi


 Se selectează butonul dorit
 Se deplasează butonul pe noua bară de instrumente
 Paşii de mai sus sunt repetaţi pentru a adăuga toate butoanele dorite
 Noua bară de instrumente este deplasată în poziţia dorită
 Se închide fereastra Customize
6) Pentru a şterge o bară de instrumente proprie se vor efectua următoarele operaţii:

View/Toolbars/New

 Se selectează din listă bara de instrumente pe care vrem să o ştergem


 Se execută click pe butonul Delete
 Se confirmă ştergerea
 Se închide fereastra Customize
7) Pentru a reconstitui o bară de instrumente predefinită se vor efectua următoarele operaţii:

View/Toolbars/New

 Se selectează din listă bara de instrumente pe care dorim să o reconstituim


 Se execută click pe butonul Reset
 Se confirmă operaţia
 Se închide fereastra Customize
b) Personalizarea meniurilor
Se pot adăuga comenzi în meniurile existente ale programului Word pentru a avea acces mai
rapid la acestea. De asemenea, se pot elimina din meniurile existente comenzile pe care nu le
folosim.

1) Pentru a adăuga o comandă într-un meniu existent trebuie să efectuăm următorii paşi:

View/Toolbars/Customize/Menu

 Se selectează comanda dorită


 Se alege meniul şi poziţia
 Se execută click Add/Add below
 Se închide fereastra Customize
2) Pentru a adăuga un meniu în bara de meniuri să efectuăm următorii paşi:

View/Toolbars/Customize/Menus/Menus Bar

 Se introduce numele meniului Customize


 Se selectează locul unde va fi poziţionat
 Se execută click Add/Add after
 Se introduc comenzile dorite
 Se închide fereastra Customize
3) Pentru a restabili meniurile iniţiale ale programului Word trebuie să efectuăm următoarele
operaţii:

View/Toolbars/Customize/Menu

 Se execută click pe Reset All


 Se confirmă operaţia
 Se închide fereastra Customize
Atenţie !

Butonul Reset All elimină toate meniurile proprii şi/sau comenzile pe care le-am adăugat. Se
foloseşte mai bine butonul Remove, pentru ştergerea meniurilor şi comenzilor selectate.

c) Personalizare tastaturii
Putem să asociem combinaţii de taste comenzilor pe care le folosim frecvent. Pentru aceasta
trebuie să executăm următorii paşi:

View/Toolbars/Customize/Keyboard

 Se selectează categoria de comenzi dorită


 Se execută click in caseta de text, apoi apăsăm combinaţia de taste
 Se execută click pe butonul Assign
 Se închide fereastra Customize