Sunteți pe pagina 1din 148

m o o z

coO

tel~ ']>1> -ill mJj

"'CS m,]>

01(1) C-

z!i 0']> I(I)Z

-il> zG'> ~-i m

ms: m Z -i C j""

:;::-

-g'

'Z

,_,

r o eM t.Il o C

=

z ;:;"

o

If

,..,

F

r

3 5" ~-

rn o o z

mO »~ N» » ...

-111 mjj

"'tJ$ m» ("")1(1) czs: 0»

..q)z

:::!» zG) "'-1 m

m3: rn z -I C r

.,

1

I I I ~ _11 ~ h f h • to I h I't I H "_

').1 1_ •• .1 .-~J I~' 1_ E".-' ,...~ •• ~ I ,

I(.} 1".") r~l -... _.

1-. I -c» ~f + .CJ

Ut c..) 0

.. •

61 en 0..

[

en r. o :::l o

2.

r. ,,><

N o o U>

- -

. - - -

iCh

If

/4

.~'

'"

"" ro jo r-, ro rc ro ro ro
I" rv, ro "" rc rv r-, "" rv I" ,,, (f) (" r n
'" ,n n. ," ," ," ,I> ·1 1 1 1 ,,, ,11 g~ no '" I .» I. 'D
',. 1 'II f"h III I. '" 'J! I. r"n ,')) '" rn C> o :::> o 3 jj;'

<T '" ..

~

"" ""C

CI>

<> c: :::>

~ ~~

CD

r- 0"

-

~

-

cO'

e: ::::!.

0-

....

I~

r

.,

"1

.-i

i

....

1

r

" •. J

r

o o -g,

o s.

-:I

1

f

I

,

• •

I

t

II

I

t

.<~ .

. -i

,.~

.;D

m ,..

.IZ~

m

~ ~ ..

o ·z·

o !!:

.ffi

N o

~.

l-'

r

!I J '"

r

~.

3

(11

0'

0> o

g

o ~ a (')

,ii.· (1) - s:

I

j

r

!

i

I

t

i

i

t

j

I

I

ffi'

0.. C

'"

I'"

VaJoare

I~

inleles, sens

• • IID •

• • IE

•• •• • •

3: ~~--------~~------------------------~

'U ...,

.g

c

.a.

i~· :0

, Pl

'U 'OJ

.-,

~ OJ

0-

ro

Pl CT en o ...,

CT

"<

Pl'

i 1:

.-..&

", .. ~~

~

,

,

J

r-----~

"0
...,
to
03
::l
.....
s.. c.. (")
~ G §
'"0
"'-l t'J) 0
'S. .., ~
8' S'
~ §
-- ~£.
e;;,
O'~ g t'J)
s· ~S( 5
~ po "2-
~
:::: r- 0'
~ "',
""" ~.
.... §"
.....
;::
- ....
~
- -o:
~ "
.... c
cr'2
""
::J

'"
!:!!. n
to
{;
{JQ <=
0 ..,
:1, ;;;
~.
r., D. ~ ',I
(, " '" r , w N

r ~ n; ~.;~ .1 0 ..

-(1 0-

fro t'J)

C ;:l

t'J) r. o ::J c

a

, "0

-r-e- ri

(I) N t'J)

~

m ;:0

~

r

§

;;u m ::co c z o 0{/)

:::::! z -l m ro ;:0

-( ;:0 ::cz

r,g

rn

£;

;:0 m ::c-

O c z o 0{/)

:::::! z --; m r

o ;:0

w g.

1

o .JJ m ::c.JJ m ::co c z o 0{/)

::j Z --(

m r o ;:0

m x -0 r

('5 ::c;;u m ::c-

o c z o -co

-(

Z

--( m r

o ;u

\~

r

-

I~ I

I

r

Total valoare de pia\a

CD

CD

0'

r

J

J

tJ

J

-:,':.;: . ;~_'!_-·.,:r

- . ~ '.'

'" ""CI

a

Po> ""CI <D

~.

-'C

3", ()

'" ....,

'" '" '" cr

t.:

N

2

;1

5' o

f

'"

3'

lrl oAgricultura

Industria devart

Telecornuncatll

, ,

L _

Agricultura

Informalica

----------------~

If

~-i-nV-a-?-m-a-nt-__,I: : I-----~:~~---T

I , , . .Construcfii

invatare con~nua (inclusiv cu

I mijloace electronice

Comert electronic

, I I

:_L_-_-_- -_-_-_-_-_-_-_-_-_ :

T ransporturi

1 .. ... -

Servicii

ConHHlIC<llii

or,:

'" (1)

3

'" t:;!

~

OIl

s.(") ...

0'

...,

o,

g

"',

-_

-

"" __

~.

t

?S",,"~*JiJX _"""'> '"'x.

#-J&.C;;:lJJiWk

Aid .

... __ nl M W4 J. $

r

J

j

1

1

'------

iI

Q\ .,

J

~ .

..l

'" (")

"', N

S.

(';"

"',

v

, ,

-J o

I

,

I

;,_,:,_-,.

O:_:··~·;,~i.; :;.,~.

···.t~·}.>;;·

.:.~-

i

I ' ..

N

m z ;;;0

" <:

:;; ..

[]

~ <::l

- ....

r?+

....

o o

'" '" ."

;.,

o o o'" o

o o

L___.IL_ __ _.._j//

_.: ,4&

aaas

w

I

_) ""

I I

r

J

I

I

J

j

j

j

J

•• •

00 os e!. t.r C

~

o

~.

(11

2 &.

=

9-
~
3
N'
~ ~
",
~ ~
-e '"
(D' <>
g. §.
c: ~
"
0' ::!
", ~
~,
§
3 3: ~
., () ~, ~
n 0 0 5
0 " n ..,
", '" c: <; ~
n 0 n r>
'n. 0 0: '" '"
" .., ~
0 =: n n
c: 3 r> ~
.., r> S ~ '"
0. r;' ., "
'" 'e a I?: ""
-> Q. '" ~ '"
::l ...,
N ~: Sl '"
0 g;
"
'" "'::;.
*' ~

. . .

• •

. .

.. . . .

. . . .

. . . . . .

.... . .

Cil Q,

":

" (11

~,I

r

t

i

t

i

...

§.

:: o

0'

~:

"f!l.

5' '" "0

n <>

E

Co III .., o

s = ::

n

=

F

.x A 0$

a( AJDU L MC4l.Z::;:;=:;S._3$

~-r----+------+------~~---~---+~

= -00

_, '"

o '"

w 00

rc

en w

r_" C»

----~----~----~-------+--+--+-----+~

r=

_, 0:;

r

t

;:e &&J!A

""

8

'"

-

00 ~l

I

r

::rJ o

~.

" iii"

o

m

m

N '"

(")

rn

CL

<0 C

:I ~ .

.. ' .. on _

~ ~

11

3

.. ,

" iii·

eo --.j

,. OJ

~·I

0'

~I

g-

0'

",~----,,------,-------~-~-----

~

&r-----+----+-----~-~------~ ~

::0 <> 3

",. :::J

(0.

<D +

rrt

m ?

_.3:

:::J 01

c:::: ~. m3

'"

·3

-:;:

c: :,

l/ :~ IJ\~

I

I

I

J

t""- m;i1 mt1 t1
co-) Vltn :>::
r 1>1'5:: ~~ i?S"
~ -~ ~ ~" ~
s 5. ~ ~
'" §
g"" t;' ~
po '" :.>
Z ..... ()C ~>- ?
ou> ::r:;x: -0-)
Z f2~ >- ~>- 0
Q '" -<: §. ::;' c; ;;-
iii 5. Lg" ~ ~. "
0;" o,
p.s" .. '" 0.'" .,
'" 0>
r tie tn() (")to
< tnN "":0
I;~ C tn() ~ to
~ S 2: c
0" e- ., <is
" " s " "' c ~.
s ~. ., 0;"
tTito o-)Vl :::2 ::0''"0
rtn ~:>:: or
Oto 0-)(1) ~6" ;0
~ " c -
B"~ ..., 0 ~ a 0'
(") <:
~" "' " ." "
'" .. '" " " " ;;;"
0-;" ~. ~.
V> ~::u g
m
VI ;f ~ en
c c:
r>
0- ~ 0 >
E" :::I
~ 0;" o o

a

o '"

o '"

o A

p '"

o

.... "

r::>.

, ,

J !

a

.. " o

.. .. :r c

~~

....~

, I I I I

-,

,

'" '"

..

• Ol

a

io

r

'S

~.

0-

&

5" ~

'"d ~.

C1l •

::I .• , a ::> 0: q

fro

53 ...n (II

"

~.

on '" "='

(II

;:J. o

~

..

-,

::l

9

a

:5. t::l.

c ;::I

"

5'

. ()• :-ne;-

" o

'" ><

'0

g;: s: c

-;;

c.. '"

g

"

g:

0. '" <

'"

o

C3 g

"" 5'

I"

~

0.. o

5

..

==-• ro. ~. ~

• C:

0- o

9

2.

c

\\::;3

o ..,

_.

-.

'e ..,

-.

~

_.

= Q..

t:'2

..,

8

~

o IV

o o '0 ~ o c

,

I

I

,

i

,

,

I"d

;:;

("l

1'" 0- CO

"i=l

(")

3

cr

S'

1'0'

2:

§

N 1'0' 2:

J;

'C

a

'C ::l. 0>

o -.I

I

f ,

I-

o

00

-n '" N

to ....

I~l

"Cl ~

()

§

a

"'"

g.

"0

"til" l1l

'D ,_,

o P:=

r,

'TJ

~, ,_,

Pl'

2.

n

o

a

N

W

.

,

f

i,

J

.':f_

-

-

:: ...

,

, ,

, ,

• 111

, , t t ,

,

, , ,

, ,

, r

, ,

r I

I ,

t,

,

,

, , ,

, ,

, , t

, , ,, ,

, ,

.. •t:!

a n ~

~

'"

<., •

....I

I

..

I

\

If..

..... <D <D co

~
s
~"J1"J
,
:;
"'~':;';:::::~ .;::.~
,
.~
,
;
~
I
I '0

S8

;J. '"

~. g_

M o o o

M

s

'"

I,

f

'"

. . . . .

. . . . .

. . . .

'j .j>.

~, ;:

'" en ,...

:l ~~ r,·

"',

'I,

,. •

"'CD

8 :3

c: '"

:::> III

;;:r W

ru ~.

s: ~

xxxxxxx

x x x x x

I--+-+-I~+-+-+-I~- s· at

,

,

,

,

,t

I

Inpuluri lnformcr(ii

Valoare adaugataCuno$tinte

Rezultale

Protecfla cuno~tin~elor

Oameni

I;:-.,:"~ .. in. _,~ .. me0:rl-r;::::==::::::s=e=f'V]='C=ii ==d fI,;.':~~~~~n~z~re.. .". ~~~i:rare

i:;· rorn~&\ ~,R'eoart' f::::~m'm~'''"'

"} , --":.:;-~.~:

:ri~iAd\:i.tf 'lJ_lanaMlDehtLiI ,,;;; <>,tcOSftiriIOr . ;~:::~i-inrdrmaliilor

'" Cuno§iinle:' -: . Baze de date

;,~~:

·Sisteme ."", demariagement, .'

al ,documentelor,' .

. ~"',~ : ~ty·

"."_

Cereetariprivind . _ cazvoltarea f rmei

Cele rnaibune practiei Forum"uri

Grupe de disculii

,-;,~:~,

Speciali$tii serviciului dienli

Vectori dezvoltare plata

Monitorizarea mediului

Echipa de corsctare . ~i protejare

a cunosflntelor

Servicii interne de prtiIec(ie

a infonriatJ1Ic>r· docurn9ntelor-

Informarea ~i s upravegherea mediului clientilor

~i concurentlor documentelor

Piata / sectoare / I nformare ~i sopraveqhere I Tendin\e

I> ·0

Figura ILl', 12. Diagrama fluxurilor de cunostime rezultate (Angela Abell, N_ Oxbrow, op. cit., p. 63)

~

(1)

~ ()

:::to ~.

rl

.~

o ...,

Managemenlul
cunO~linl8lor
integrate
imbunalalirea Stralegii competilive
congnuenlei bazate pe cuno~tinle
cunostirnelor cu
produsele firmei
Oferirea de op!iuni de Cre~lerea Creslersa flrmei
cemoarare pentru investiliilar in bazale pe cu no~lin Ie
asociali cercelare·dezvoltare
Promovarea
personalului, inclusiva
colaboratorfor din
alara lirmei
,., Dezvollarea Plata salarialilor pe Amplilicarea
0
R colaborarii in cadrul baza rezullalelor Irainingului pertru
.5
'R firmei salariatii esenliali
0 Reproiectarea DezvoliBllla de
=
"
u slstemslor ~i echipe
'" procaselor inlercompartimenlale
~
(3 Idenlilicarea resurselor ntemallzarea Descentrallzarea
~ de cunO~linle.cheie aGtivitaliior esgn!iale competenlelor ~i
'" responsabillt~lilor
Q decizianale
Realizarea auditului . ExiemaJizarea
de cuno~tinle : activit~lilor
neesenliaie
Con~tienlizarea de
c~lre·firma a rolulul
cuno~tinlelor ca lactor
de producti1
Elapa 1- Elapa 2- Elapa 3- Elapa 4- Siadiui 5- Elapa 6- Eleelels
Recunoastersa Reengineertngul Nelworkingul Molivarea pe baza Intensificarea Firma baZala cuno~linlelor
cuncstlnlelor cuno~linlelor cuno~tlnlelor cuno~lintelor. cuno~linlelor pe cuno~ tinle
Figura /lr. J 3. Modelut cresterii cunostlntelor ;;

() o

8-

::L cr

E:.

"",---

i

, .. .---- -_ ... -~

,

Cercetaredezvoltara

Comerclala

ProducUe (exploalara)

Financiar' conlabila

Resurse urnana

_____ .! "'I

, ,

I I

, I

~ Training I

, ,

" ,

.. J ... .. ~

OIl to

,

,

;

t

j

.,t

I~,

I I

f"i,... !" :-'" (') ~
f..> ;:I-
~~ -u 00 ~~ '" ::>
a fg~ OJ _
5'~ 3 N' g~
~ <> 0 ~.~ o 0> (beg
3;:;;; -c -1i!'ro
~@ III ~m J!l.'" ." ~
m a.'"
m1!l. ~Cl> c ",,0>
<II ." w _. ::> ffi-';;
00. c o_ ::> m
~: ::> !3§- c.. _. OJ 0
5. ~S· @i2'
~g ~ B. ~. ~@' ;.~
Qi: OJ OJ ~ '"
f§ _CD 3' lS-2" a'"
0.0- 0$1. ~8
~ 3 '" ~ w'" 3
CD 3 3 ::J :::::!:. "0
§- ~ OJ OJ f!!. _. 0
;i!oi1il c ::> iil"
~ l '" o gO' ~
=~ 3 g
OJ -e ~J: i@ s
n f!!. -'::> 5.
~ I ~ 0. og =
:!. <!Q. {I)
@' ~. om "
0- '!l'
m '"
3':r, :;::+: en 5.
~ .g- O>< Q.
":2.~. -e
[ :!. 0" ~. iil" m' S"
Q ., ::> <3 ;;:.
@~ n
5' s ~. "'" 'Ci'
<C OJ =
~ J:l N
~. c· (1) '"
:1. ""
c. ~ 5' iD
'" iD cD "S
en c:r c. Ql ~:
'" III co
;:.t;j OJ J:1 Q
c'
2@ ::> :1. en
'"
III '"
c:r<t> ..-
gJl>;; 3 ~
rr S'
III a ~c
ro~ n. s
s' m'
"0 ~ -&. co
(1) '"' III
C C. 0 -c "
OJ <t> 3 '" '"
ro ~ c ;;; "0
? 0 ::::>.
w ::> -c
-, "'. 5' f!!. co
....,
::> '" N' iD
8 ro ~ '"
<II -er. o
=> Dc tT
'" ¥ ~ "L!. "ct.
0.: ~ ::>
'" ~. -c @
~ Ill'
s' ::> OJ
,,, r r ~: "
m ,I> cu "T1 c;

::; N"

30

~g:

ro ... '"

~;

"C

a

0-

n a

n

CL (1) C v.

[.

'"

::u CD CL c: (t> OJ<

':!!
""
"-
-a
::;
"-'
._
~
:.
.;,
Si
3
'"
;;:
'"
l
::..
;i'
7
Q
"
0
:t
s
.,.
'"
~
...
~
sa'
i
!;;!
0;
::1.
" -

--

--

--

,

I

I

• ~.

I

Localizare

:::c '" o._

-

-

J1

.. •

1

,

r protejare KI ,K2, K3

elemente umane, tehnico-materiale --+ si intorrnatonae K3

- protejare c!Jno9tin(e (Kl) --- - _. - -- -" -- -- ....

-

- utilizare K 1 + K2 + K3 _..M" _,. B"

generare de

noi cunostlnte K4 - vanzare Kl :;;i/sau K2 :;;i/sau K3 9i/sau K4_,. B"

- stocare K1 + K2 + K3 + K4

Figura "T. 24. Circuitul economic specific a1 capltalului intelectual

C 1»'

5) :L

'J, '"

5'

~+-+-+-4-~--4-~-r-r-r-+---+-+-4-4-4--~~~~+-+-+-+-4-4-4-~~~-+-+-+-4~~ ~

--

,-

..

.. •

....

J

J

JI u

:r:

C1> o

oz o c

;:'.3 =- ~~ 5. s,

J

o» c co ..

~I

2:! '1!!. 5' a.

[

o

!

, ~ .I, •• _I •.•. __ .~ __ 'u ••••

».
"
s.
"
I
»
::r
E.
)1 ».
::.
S.
::. > <" ::>

~

cc r CD

L. :_. ... _

"!!!. :;' a.

[

o =>.

::>
....
-
....
~
I
-
~
0-
in i=j'
<= fl)
C' ""
0 0
::l. ::l.
'"
<0 en
0 ....
2: "1
c:
"!!!. n
::;' 2'
L "1
o· =
a :=:
g_ -

--

en en {f) (f) tococ.oco W""~

I

J

I

I

en <= C" <>

i

Q

:::;:::;

N 00

~ .='i ..,

...

= (tI

-.

~ ,

(ii"~

:0 ~---a

~ :-:-1

n, ....J.

Q s.

g_

5.

J> =< .

"...,

c ,

'.

0>

'I'

,

•••••••

3

'" :::l

'" to

II> 3 s

.............. ~~ ~ -- --.... ~

-

-

-

-

-

-

r• • •s

o

8. S ;:I. N I"

;;;

(1) n o :::: o

3 E"

.(1)

::I o C 1'"

r -r

'" 0"

----,-----

-- .-.-- .. -~-- .-~-,-.- -~'-.~-~ _"-_._-.

I~

~

--

~

-

::!

c:

N '"

~

C ..::!

~.

'-- L._j L .. _ 1_ 1 1 1 L_

c: ::::>

~ OJ 3 !!!.

'" o

~

P"

··iir

2.

(£ £ Q. t: en

m 2 C

I

5'

§,

~:

[~

I ?:~.

c 0 -o OJ

[3 @

[~

i5'

::J 0. C ::I,

"" 00

(") o '3

u OJ

'0 ::J ..... iW"

8_<

c a. '" "' ~a.

Q ~

g

w' OJ

~.

-~

.............

. -

-

-

-

-

-I::?-

-

C")

~

~ 18 C I ~~.

I 00 0 0l~~

" C

1 0 0 1

1~_2 £1

o

o

I -

• Cresterea exponen~ala a productlel, transmiterii ~i utilizarii informa9ilor ~i CtI nottinlelor

• Amplificarea con linutului de cuno~iinle din procese, produ se, servicii ~i plele

• Intensificar'1a prevalen\ei saiaria~ior bazap pe cunosfinte, a industriilor iniens bazate pe euno~tinle ~j a economiei bazate pe cuno~tinle in economia conterrporana Crssterea rapida a supralncQrcani cu lntormalii a personaluan

Accelerarea puternica a uzurii morale a personalului, datelor, informalii1or ~i cunostin\eior

• intensificarea cererf pentru acces mai usor ~i mai rapid ia structuri relevante de date, informalii ~i cuno~tinle

.,.........

Comertui eiectronicie·economia (afacerile eleclronlce)

Dublarea capacitalii de procesare a computerelor 'a fie care 1 B lun i (Legda lui Moore)

• Cresterea costului retelelor de computere, proportional cu marlraa relefei, in limp ce valoarea relelei se amplifica sxponrnjial (Legea lui Metcal0

Dublarea volumului de dale pe care Ie de[in firmele mari la fiecare 121uni (eslimarea IBM)

Creslerea zilnica a nurnarulul de pagini web pe lntemct cu un mili ard ~i a n u marului de pagini adaugale eu Irei milioane (Estimarea Ministerului Con.erulu! al SUA:

Amplifiearea lalimii benzilor penlru lransrnlterea electronica a informaliilor ce ~ermite cresterea rurnarului de activitali ~j medii economice care folosesc miiloacefe multimedia

• Sporirea sislemelor ~i instrumentelor de sol! managerial disponibile pentru manaqemanlul organiza~ilor

Figura fir. 1. Fortele care impufsiolrea7.ti managementul bazat pe cunosthue