Sunteți pe pagina 1din 5

LISTA TEME DISCIPLINA DREPT ADMINISTRATIV- PARTE GENERALA

SI
ÎNDRUMĂRI CU PRIVIRE LA MODUL DE EVALUARE

I. LISTA TEME DREPT ADMINISTRATIV-PARTE GENERALA


1.Conceptul de administraţie publică
2. Dreptul administrativ-ramură a sistemului de drept
3. Principiile dreptului administrativ
4. Izvoarele secifice dreptului administrativ
5. Metode în administraţia publică
6. Normele dreptului administrativ
7. Raporturile de drept administrativ
8. Analiza actului administrativ comparativ cu actul juridic civil
9. Actul administrativ-Conditiile de valabilitate,/Forta juridica ect
10. Actul administrativ de autoritate
11. Actul administrativ de gestiune
12. Actul administrativ jurisdictional
13. Actul administrativ- Modalitati de incetare(la alegere una dintre modalitatile de
incetare)
14. Contractul administrativ
15. Operatiuni administrative
16.Decizia administrativă
17. Raspunderea administrativa
18. Raspunderea contraventionala- regimul juridic contraventional
19. Regimul juridic al domeniului public acvatic
20. Regimul juridic al domeniului public aerian
21 Regimul juridic al domeniului public cultural
22.Functionarul public& functia publica
23.Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici.
24 Răspunderea funcţionarilor publici
25. Domeniul public
Temele au un caracter general, cercetarea va apartine, in plus, aveti posibilitatea, sa va alegeti,
(in afara de cele 25 teme de referat indicate) orice tema doriti asa cum am recomandat la ultima
intalnire .

1
II. Evaluarea este off-line, potrivit art.11 lit.b din
Procedura privind organizarea și desfăşurarea
evaluărilor/examenelor în mediul on-line–P.O. 16,

pe bază de referat/ studiu de caz, a căror tematică este cea indicata la pct I, iar
prezența la examen, precum și confirmarea trimiterii și primirii lucrării, se
realizează, pe platforma Zoom la data și ora stabilite pentru examen, respectiv
data de 4 iulie 2020

ATENTIE nu se transmit referate inainte ci doar in ziua indicata, respectiv


4 iulie de la ora 8-18.

Studenții elaboreaza referatul/studiul de caz(daca doreste cineva) și îl transmit pe


adresa de e-mail instituțională respectiv agata.popescu @ucdc.ro, sub forma unei
arhive în format word, potrivit ghidului de tehnoredactare, ce il regasiti ca si model
la pct.III.
Depășirea timpului alocat trimiterii arhivei pe e-mail, precum și neprezentarea on-
line la data și ora programată a examenului, atrag după sine nepromovarea
examenului.
Aprecierea notei finale se face conform fișei disciplinei, de regulă, cu următoarea
pondere:
- 70% modalitate de evaluare;
- 30% activitate pe parcursul semestrului.

NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet fără indicarea surselor se
notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele trebuie să aibă 5-6 pagini/maxim 10 pagini.
3. La acest examen nu solicit declaratia de autenticitate.

2
III. GHID DE TEHNOREDACTARE REFERAT/ESEU
PENTRU DISCIPLINELE LA CARE SE SOLICITĂ
(PROIECT,ESEU,PORTOFOLIU SAU STUDII DE CAZ) ESTE
OBLIGATORIU SĂ RESPECTAȚI REGULULE ȘI STRUCTURA
RESPECTIVĂ

Referatele vor fi redactate pe format A4, orientare portret şi nu vor depăşi un număr de 10 de
pagini. (recomandat in functie de tema intre 4-6 pagini)
Formatul adoptat va fi:
 A4, TNR 12;
 spaţiul dintre rânduri: 1,5;
 stânga: 2,50 cm;
 dreapta: 2 cm;
 sus: 2 cm;
 jos: 2 cm.
 paragrafele vor fi aliniate între marginile din stânga şi din dreapta (opţiunea justified);
 folosirea diacriticelor este obligatorie;
 numerotarea se face începând cu pagina de titlu;
 cuprinsul / planul se plasează la începutul referatului după pagina de titlu;
 bibliografia și anexele (dacă există) se plasează la finalul referatului, după concluzii;
 notele de subsol se introduc cu opțiunea references – insert footnote;
Continutul referatului:
 INTRODUCERE
 CAPITOLUL I- ………………………..
pentru note de subsol tastati ctr alt F1…………………..
 CAPITOLUL II - …………………
 Concluzii- sunt cele mai importante in evaluarea referatului si stabilirea notei finala
 Bibliografie

1
Nume prenume autor/autori , denumire curs, tratat……, Bucureşti, editura ,anul , pag…..
3
IV. MODEL PRIMA PAGINA
UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE
ȘI ADMINISTRATIVE
Programul de studii universitare de licență/master...................................................

REFERAT
DISCIPLINA .......................................

TEMA:................................

Cadru didactic titular

Conf.univ.dr. Popescu Mihaela Agata

Student

Nume: ..................................

ANUL ...........

Forma de învățământ: ...........

Grupa: ..........

-2020-

4
V. ATENTIE LA FINAL– bibliografia trebuie astfel structurata

BIBLIOGRAFIE

CURSURI, TRATATE ȘI MONOGRAFII


1.
2

LEGISLAȚIE

ARTICOLE DIN REVISTE DE SPECIALITATE

RESURSE WEB: