Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL

Programul de studii universitare de licență„DREPT”


CADRU DIDACTIC: Prof.univ.dr.Petrică Trușcă
DISCIPLINA : DREPT CIVIL - PERSOANELE
ANUL: I
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: IF
TEMATICĂ EXAMEN: REFERAT
1.CAPACITATEA DE EXERCIȚIU A PERSOANEI FIZICE
2.TEST GRILĂ CU 10 ÎNTREBĂRI ȘI 3 VARIANTE DE RĂSPUNS(a,b,c)
TEST GRILĂ
DREPT CIVIL – PRESCRIPȚIE ȘI PERSOANELE

1. Suspendarea cursului prescripției extinctive are ca efect:


a) de la data când cauza de suspendare a încetat, prescripția își reia cursul, socotindu-se pentru
împlinirea termenului și timpul scurs înainte de suspendare;
b) ștergerea prescripției începută înainte de a se fi ivit cauza de suspendare;
c) începerea unei noi prescripții, după încetarea cauzei prevăzută de lege.
2. Capacitatea de exercițiu restrânsă se dobândește :
a) la naștere;
b) la împlinirea vârstei de 14 ani ;
c) la împlinirea vârstei de 18 ani.
3. Nu au capacitate de exercițiu:
a) minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
b) minora căsătorită;
c) persoana pusă sub interdicţie.
4. Capacitatea de exercițiu este:
a) aptitudinea persoanei de a nu își exercita drepturile săvârșind acte juridice
b) aptitudinea persoanei de a-și exercita drepturile si de a nu își asuma obligații săvârșind acte
juridice
c) aptitudinea persoanei de a-și exercita drepturile si de a-și asuma obligațiile încheind singură acte
juridice civile
5. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice ia încetează:
a) la data cand persoana fizica implineste 18 ani;
b) la data la care persoana fizica si-a pierdut discernamantul;
c) la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti declarative a mortii.
6. Se poate dispune repunerea în termenul de prescripţie extinctivă în cazul:
a) erorii de drept invocată de titularul dreptului subiectiv;
b) depăşirii culpabile a termenului de acceptare a moştenirii, în sensul că, la data decesului,
succesibilul se afla într-o altă localitate;
c) existenţa unor împrejurări speciale în care s-a găsit moştenitorul, care
l-au împiedicat să afle despre deschiderea unei succesiuni la care era chemat.
7. Prescripția este suspendată:
a) cât timp creditorul sau debitorul se află în forțele armate ale României;
b) pe timpul cât minorul este lipsit de ocrotire părintească;
c) între foștii soți.

1
8. Capacitatea de folosință anticipată este recunoscută de la:
a) naştere;
b) concepţie;
c) conceptie, dar subzista numai daca se naste viabil.
9. Constituie atribute de identificare a persoanei fizice:
a) numele;
b) sediul;
c) starea civila.
10. Minorul de 16 ani poate incheia singur:
a) acte de conservare si unele acte marunte;
b) contractul de donatie;
c) testamentul pentru avere integral.

Răspunsurile la cele 10 grile se va da pe ultima filă a referatului sub această formă =1) - ?, 2) - ?,
3) -? ……etc.

NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet fără indicarea surselor se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3.Se vor trimite pe adresa de mail petrică.trușcă@ucdc.ro pana la data de 10.06.2020, ora 20.00
3. Examenul se va derula prin efectuarea prezenței pe platforma ZOOM ,la data de 12.06.2020,potrivit
planificării.

GHID TEHNOREDACTARE ESEU


Eseurile vor fi redactate pe format A4, orientare portret şi nu vor depăşi un număr de ---------
de pagini.
Formatul adoptat va fi:
✔ A4, TNR 12;
✔ spaţiul dintre rânduri: 1,5;
✔ stânga: 2,50 cm;
✔ dreapta: 2 cm;
✔ sus: 2 cm;
✔ jos: 2 cm.
✔ paragrafele vor fi aliniate între marginile din stânga şi din dreapta (opţiunea justified);
✔ folosirea diacriticelor este obligatorie;
✔ numerotarea se face începând cu pagina de titlu;
✔ cuprinsul / planul se plasează la începutul eseului după pagina de titlu;
✔ bibliografia și anexele (dacă există) se plasează la finalul eseului, după concluzii;
✔ notele de subsol se introduc cu opțiunea references – insert footnote;

2
MODEL
UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE
ȘI ADMINISTRATIVE
Programul de studii universitare de licență„ DREPT ”

REFERAT
DISCIPLINA:DREPT CIVIL-
PERSOANELE

TEMA:
CAPACITATEA DE EXERCIȚIU A PERSOANEI FIZICE

Cadru didactic titular

Prof.univ.dr.Petrică Trușcă

Student

Nume: ..................................

ANUL ...........

Forma de învățământ: ...........

Grupa: ..........
Nr.matricol:……………
2020