Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL

DREPT
CADRU DIDACTIC: Lect. Univ. Dr. Claudiu Pîrnău
DISCIPLINA : Informatică
ANUL: I
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: IF / IFR
TEMATICĂ EXAMEN: (teme referat, cerinţe)

Prima literă din numele Tematică referat offline


studentului / studentei
A...I Legislativă: Legea 453/2004, Constituția României,
Ordonanțe Militare / 2020, Decretul 195/16.03.2020, Decretul
240/14.04.2020, Legea 132/1997, Starea de alertă 2020;
+ Statistici COVID 19 (legi/măsuri aplicate în alte țări).
Î...S Educațională: descrierea / utilizarea unei platforme e-
learning (ATutor, Adobe Captivate Prim, Easyclass, Edmodo,
Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, Moodle,
Openboard, OpenOLAT, Opigno, LearningPark, Sakai,
Spontania, Webex, Zoom etc.);
+ Statistici COVID 19 (aplicarea e-learning în alte țări în
perioada pandemiei).
Ș-Z Evenimente din știința dreptului / evenimente medicale
dedicate COVID 19: (conferințe, webminarii etc.);
+ Statistici medicale COVID 19 în alte țări.

NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet fără indicarea surselor se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 (zece) pagini.
3.Se vor trimite pe adresa de mail claudiu.pirnau@ucdc.ro pana la data de 04.06.2020, ora 24.00.
3. Examenul se va derula prin efectuarea prezenței pe platforma ZOOM .

1
GHID TEHNOREDACTARE ESEU
Eseurile vor fi redactate pe format A4, orientare portret şi nu vor depăşi un număr de 10
(zece) pagini.
Formatul adoptat va fi:
 A4, TNR 12;
 spaţiul dintre rânduri: 1,5;
 stânga: 2,50 cm;
 dreapta: 2 cm;
 sus: 2 cm;
 jos: 2 cm.
 paragrafele vor fi aliniate între marginile din stânga şi din dreapta (opţiunea justified);
 folosirea diacriticelor este obligatorie;
 numerotarea se face începând cu pagina de titlu;
 cuprinsul / planul se plasează la începutul eseului după pagina de titlu;
 bibliografia și anexele (dacă există) se plasează la finalul eseului, după concluzii;
 notele de subsol se introduc cu opțiunea references – insert footnote;

2
MODEL
UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE
ȘI ADMINISTRATIVE
Programul de studii universitare de licență/master...................................................

(PROIECT)(ESEU)(PORTOFOLIU)
DISCIPLINA .......................................

TEMA:
................................

Cadru didactic titular

................................................................

Student

Nume: ..................................

ANUL ...........

Forma de învățământ: ...........

Grupa: ..........
-2020-