Sunteți pe pagina 1din 2

Clarificări AJOFM cu privire la măsura activă începând cu 01.06.

2020 – subvenție 41,5%


conform OUG 92/28.05.2020 25 iunie 2020

Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 459, partea I, la data
de 29 mai. Ordnanţa este aplicabilă de la 01.06.2020.

Sprijin achitare salarii:

De la 01.06.2020 angajatorii ai căror salariaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate în


baza art. 52 alin. 1 lit.c din Legea nr. 53/2003 – somaj tehnic – si nu au activitatile suspendate în
continuare, beneficiază de un ajutor suportat din bugetul asigurarilor pentru somaj:
*durata – 3 luni procent – 41.5% din salariul de baza brut, dar nu mai mult de 41.5% din castigul
salarial mediu brut prevederea se aplică dacă salariaţii în cauza au beneficiat de indemnizaţia de şomaj
cel putin 15 zile în perioada stării de urgenţă şi ulterior, în perioada stării de alertă.
Angajatorii care beneficiază de această facilitate sunt obligaţi sa menţină raporturile de muncă până la
data de 31.12.2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri. Obligaţia nu se aplică în cazul încetării
contractului de munca din motive neimputabile angajatorului.
Angajatorii NU pot inceta raporturile de munca din următoarele motive:

art. 55, lit. b – acordul părtilor


art. 56, alin. 1, lit. d) ca urmare a constatării nulitătii absolute a contractului individual de muncă, de la
data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părtilor sau prin hotărâre judecatorească
definitivă;
art. 56, alin. 1, lit. e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupata de salariat a unei
persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a
hotararii judecatoresti de reintegrare;
art. 65 – concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului – disponibilizare
ATENTIE! Angajatorii care nu menţin raporturile de munca ale salariatilor pentru care au benficiat de
sprijin pana la data specificata in prezenta Ordonanta de Urgenta, sunt obligati sa restituie catre
AJOFM/ALOFM sumele incasate, precum si dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in
vigoare la data incetarii contractului, sau contractelor individuale de munca

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate, din care cel putin una se afla sub incidenta
restrictiilor stabilite prin actele autoritatilor competente, opteaza fie pentru ajutorul de 41.5% acordat
pe o perioada de 3 luni, fie pentru aplicarea OUG nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 59/2020, cu completari ulterioare, pentru toate domeniile in care se mentin restrictii, in
conditiile Legii nr. 55/2020, si dupa data de 31.05.2020, pana la ridicarea acestor restrictii.
Procedura de decontare a sumelor
angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaţilor care beneficiază de prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă;
în perioada 01 – 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, se
depun electronic la AJOFM/ALOFM următoarele documente:
*cerere datată şi semnată de reprezentantul legal;
*declaratie pe proprie raspundere;
*lista persoanelor care beneficiază de suma in cauză.
Modelele de documente vor fi aprobate prin ordin al presedintelui ANOFM in termen de 5 zile de la
intrarea in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta si vor fi publicate in Monitorul Oficial, partea I.

*decontarea se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a
obligaţiilor declarative şi de plata aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada de
raportare pentru care se face solicitarea.
*plata se face prin virament în conturile deschise de angajatori, după verificarea de către
AJOFM/ALOFM a indeplinirii obligatiilor prevazute la alineatul precedent.
Sprijin angajare someri:
Perioada în care se pot face angajări din rândul persoanelor înregistrate la somaj în urma efectelor
Decretului nr. 195/2020, prelungită cu Decretul nr. 240/2020 şi, ulterior prin HG nr. 394/2020
01.06.2020 – 31.12.2020
Categorii persoane inregistrate ca someri:
*persoane in varsta de peste 50 ani
*Hersonae cu varsta cuprinsa intre 16 – 29 ani
Conditii de angajare
*perioada contractuala nedeterminata
*norma întreagă
Indemnizatie primita
*50% din salariul angajatului
*nu mai mult de 2500 lei
*proportional cu timpul efectiv lucrat
*nu se cumuleaza cu subventiile acordate angajatorilor care au incheiat cu AJOFM/ALOFM conventii in
temeiul art. 80, 85 si 934 din Legea nr. 76/2002
Perioada in care se primesc subventii 12 luni
Perioada in care trebuie mentinute raporturile de munca 12 luni dupa incetarea celor 12 luni in care
au fost acordate subventiile
Procedura de acordare va fi stabilita prin ordin al presedintelui ANOFM in termen de 5 zile de la
intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.