Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învăţare 4 – 2 ore

4. MANAGEMENTULUI PROIECTELOR

4.1. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI


PROIECTELOR
4.2. CARACTERIZAREA MANAGEMENTULUI
PROIECTELOR

Cunoştinţe şi deprinderi

La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare vei înţelege:


- ce reprezintă strategia unei întreprinderi;
- cum sunt organizate activitățile și acțiunile unei întreprinderi.

La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare vei putea să:


- definiți și să identificați un obiectiv;
- să precizați care sunt componentele obligatorii ale unui obiectiv;
- să analizați misiunea unei întreprinderi.

4.1. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI


PROIECTELOR

Definiţiile recente ale proiectelor evidenţiază faptul că acestea sunt esenţiale


pentru atingerea obiectivelor strategice / de dezvoltare ale unei organizaţii; proiectele
reprezintă, de fapt, modalitatea prin care este implementată strategia de dezvoltare a
unei organizaţii.
O bună planificare a dezvoltării organizaţiei oferă răspunsuri la câteva întrebări
esenţiale:
• Ce se va schimba?
• De ce este necesară schimbarea?
• Când va avea loc schimbarea?
• Cum se va realiza schimbarea?
• Cât costă şi cum este finanţată schimbarea?
• Cine îşi asumă responsabilitatea pentru schimbare?

1
• Cui aparţin rezultatele în urma schimbării?
Obiectivele, scopurile, competenţele, misiunea şi vocaţia formează ansamblul de
finalităţi pe care organizaţia, prin demersurile iniţiale şi activităţile desfăşurate ulterior
caută să le materializeze coerent şi unitar (fig. 4.1) reuşind să creeze o imagine globală a
ceea ce trebuie să îndeplinească organizaţia prin activităţile şi acţiunile sale.

Competenţă Competenţă
tehnică comercială

Obiective

Competenţă Competenţă
organizatorică financiară

Fig. 4.1. Organizarea activităţilor şi acţiunilor unei întreprinderii.

Competenţa (ştiinţa, meseria) defineşte ceea ce ştie şi poate să realizeze


organizaţia în plan tehnic, tehnologic, comercial, financiar, organizatoric etc.
Misiunea organizaţiei concentrează cele mai înalte scopuri ale organizaţiei.
Formularea misiunii reprezintă sarcina echipei fondatoare şi se referă la scopul pentru
care a fost înfiinţată organizaţia respective (în anumite cazuri este stipulată de lege –
pentru instituţii şi autorităţi publice).
Prin declaraţia de misiune sunt clarificate:
 ce oferă organizaţia, prin care este arătat rolul pe care şi-l asumă în societate şi
este fixată graniţa activităţilor pe care le desfăşoară;
 cui oferă, care sunt consumatorii;
 cum oferă, arătând astfel cum intenţionează să satisfacă nevoile
consumatorilor.
Ideal ar fi ca scopul să poată fi exprimat într-o singură propoziţie, iar declaraţia de
misiune într-un paragraf scurt.

STUDIU DE CAZ – SC 4.1.


Să se analizeze și să se discute misiunea, viziunea şi valorile
firmei TIMKEM [12]

Misiunea, viziunea și valorile fundamentale care ne ghidează în fiecare


zi și care ne inspiră viitorul. O astfel de claritate ne uneşte pentru a
lucra împreună cu succes, pentru a face această lume mai productivă şi
pentru a oferi valoare acţionarilor noştri.
Misiunea : Ne folosim cunoştinţele pentru a îmbunătăţi industria în
întreaga lume.
Viziunea: Să fim liderul global în materie de rulmenţi și transmisie a

2
puterii mecanice, cu o performanţă, fiabilitate și eficienţă continuu
îmbunătăţite.
Valorile noastre:
 Etică şi integritate
 Calitate
 Spirit de echipă
 Excelenţă
Principiile noastre de bază:
 Tratarea oamenilor cu respect
 Puterea inovării
 Dezvoltarea la nivel individual și al companiei
 A face lumea un loc mai bun prin produsele și acţiunile noastre
 Îmbunătăţirea continuă

Executarea strategiei noastre


Timken își mobilizează avantajele competitive și punctele forte pentru
a crea valoare pentru clienţi, fapt care stimulează profitabilitatea prin
oferirea unei performanţe excelente, încurajarea utilizării eficiente a
capitalului, captarea oportunităţilor și extinderea pe pieţe noi.
Depășirea piețelor
 Să fim liderul tehnic în rezolvarea provocărilor clienţilor legate
de fricţiune și transmisii ale puterii mecanice
 Să ne extindem atât portofoliul de produse cât și prezenţa
geografică
 Să oferim o experienţă de servicii ale clienţilor excepţională
inclusiv o soluţie inovatoare de vânzări tehnice
Execuția cu excelență
 Să conducem eforturi de îmbunătăţire continuă și constantă la
nivelul întregii întreprinderi
 Să construim o amprentă de producţie globală mai rentabilă
 Să oferim eficienţă pentru toate lanţurile noastre de
aprovizionare
 Să optimizăm procesele și eficienţa SG&A

Optimizarea implementării de capital


 Să investim în iniţiative de creștere organică și productivitate
 Să menţinem dividende atractive
 Să creștem valoarea strategică și financiară prin achiziţii
adiacente
 Să returnăm capitalul prin recumpărări ale acţiunilor

3
STUDIU DE CAZ – SC 4.2.
Să se analizeze și să se discute misiunea, viziunea şi valorile
firmei OMV PETROM [13]

Viziunea

Strategia

Îmbunătăţirea ofertei şi a experienţei oferite clienţilor

4
Succesul se construiește având la bază trei factori - cheie strategici

Calea noastră către succesul pe termen lung

Generarea de rezultate pozitive pentru acționari

5
STUDIU DE CAZ – SC 4.3.
Să se analizeze și să se discute misiunea, viziunea şi valorile
firmei Coca-Cola [14]

Viziunea Coca-Cola
Viziunea Coca-Cola HBC este de a deveni liderul incontestabil în
industria producătoare de băuturi în fiecare țară în care activează.
Abordarea noastră reflectă identitatea și conduita noastră.
Valorile noastre
Totul începe cu valorile noastre. Acestea ne diferențiază, ne inspiră și
ne oferă energia necesară pentru a ne atinge obiectivele. La Coca-Cola
HBC România, ne-am angajat să respectam șase valori de bază, care
modelează modul în care ne desfășurăm activitatea în fiecare zi.
 Autenticitate: avem valori în care credem profund, acționăm cu
integritate și facem ceea ce este corect, nu doar ușor.
 Excelenta: ne străduim să uimim, cu pasiune și rapiditate.
 Învățare: ascultăm și avem o afinitate nativă pentru învățare.
 Grija față de oameni: credem în oamenii noștri, investim în ei și îi
ajutăm să se dezvolte.
 Performăm împreună: credem în puterea lucrului în echipă și a
cooperării în orice interacțiune.
 Câștigăm cu clienții: clienții noștri sunt în centrul tuturor acțiunilor
noastre.

Definirea noţiunilor de obiectiv şi activitate


Unul d i n factorii esenţiali ai proiectului se referă la noţiunea de obiectiv sau
obiective ale proiectului. Pentru îndeplinirea unui obiectiv al proiectului trebuie
realizate una sau mai multe activităţi. Una din modalităţile de definire ale obiectivului şi
a activităţii este prezentată în figura 4.2.
Obiectivele organizaţiilor reflectă ceea ce doreşte organizaţia să realizeze.
Exemple:
 pentru o organizaţie orientată spre obţinerea de profit, obiectivul ar putea fi
“sporirea profitul”, “maximizarea vânzărilor”, “creşterea cotei de piaţă“;
 pentru o organizaţie ecologică un obiectiv ar putea fi: “stimularea oamenilor de
a-şi reduce dependenţa de automobilele personale”.
 pentru o organizaţie ce prestează servicii sociale, obiectivul ar putea fi
„creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate”;
 pentru o instituţie a administraţiei publice locale un obiectiv ar putea fi:
„consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit”.
Remarcă
Pentru organizaţiile orientate spre profit, obiectivele sunt exprimate adesea în
termeni concreţi, cantitativi, astfel ca să poată constitui ţinte precise, în raport cu care să

6
fie măsurată performanţa. Astfel un obiectiv corect, care este măsurabil, poate fi
exprimat în termenii următori: “creşterea veniturile în anul următor cu 10%”.
Un obiectiv ca cel de mai sus stabileşte o orientare strategică generală şi este de
regulă stabilit de nivelul superior al conducerii. Acesta este apoi detaliat în alte
obiective care privesc nu organizaţia în totalitatea sa, ci unităţi sau departamente ale
acesteia. Astfel pentru a putea fi sporite veniturile în noul an managementul diferitelor
departamente stabileşte obiective proprii.

Obiectivul: un criteriu cuantificabil care trebuie atins


pentru ca proiectul să fie îndeplinit cu succes.

PLANUL
PROIECTULUI Faza 1 Activitatea 1

Activitatea 2

Faza n

Activitatea: o acţiune necesară pentru transformarea unei


situaţii / stări date într-una planificată / dorită, într-o perioadă
specificată de timp.

Fig. 4.2. Corespondența obiectiv – activitate.


Obiectivul reprezintă finalitatea care justifică acţiunile şi demersurile într-un
proiect. În acest context, obiectivele reprezintă jaloane, nivele de referinţă, ţinta care
prefigurează viitorul pentru organizaţie; dacă scopul este maximizarea profitului,
obiectivele de rentabilizare a investiţiilor sau a capitalului propriu se constituie ca
jaloane ce determină elaborarea unor politici concrete prin care se asigură realizarea
scopului propus.
Obiectivul se defineşte complet prin patru componente obligatorii:
 atributul, conţinutul obiectivului: rentabilitate, preţ, cheltuieli, calitate,
fiabilitate etc.;
 scară de măsură: obiectivul trebuie să fie raportat unui sistem de valori
cunoscut şi utilizat de conducător: rată (de acumulare), nivel (calitativ), scară (de
duritate), grad (de absenteism) etc.;
 normă: valoarea exactă care trebuie obţinută pe scara de măsură;
 un orizont de timp: obiectivul trebuie realizat într-o perioadă de timp care
trebuie determinată şi datată.
Modificând orizontul de timp se obţine un alt obiectiv care impune, la rândul său,
o altă strategie.

7
Exemplu: obiectivul de realizare a unei rate (scara) de rentabilitate (atributul) de
5% (norma) într-un an (orizontul de timp) este complet şi corect formulat.
Obiectivele ce se urmăresc în mod expres prin aplicarea managementului
proiectelor sunt:
 cheltuielile efective ale realizării sarcinii să nu depăşească cele planificate;
 executarea activităţilor să se realizeze în termenele prevăzute sau în devans;
 existenţa unor sarcini de rezolvat care să nu perturbe cu nimic îndeplinirea
planurilor producţiei curente (de bază).
Un proiect constă în combinarea resurselor organizaţiei pentru a crea un produs
nou şi pentru a obţine performanţe în proiectarea şi implementarea strategiilor
organizaţionale.
Scopurile, în general latente, devin explicite mai ales în perioada crizelor acute,
ele nu depind de voinţa managerului rezultând din constrângerile interne şi externe
inerente la care este supusă organizaţia: supravieţuire, dezvoltare, maturizare, creşterea
profitului etc.
Vocaţia corespunde rolului pe care managerului doreşte ca întreprinderea să şi-l
asume în mediul său, răspunzând astfel nevoilor şi a aspiraţiilor celorlalţi actori
participanţi la viaţa economică, de exemplu se poate considera vocaţie alinierea la
nevoile pieţei prin satisfacerea dorinţelor consumatorilor sau gestionarea raportului preţ-
calitate în beneficiul clienţilor.
Obiectivele pentru orice proiect trebuie să includă și obiective referitoare la
calitate. Pentru un management eficient al proiectului, obiectivele managementului
referitoare la rezultatul final dorit al proiectului trebuie să fie aceleași ca și cele ale
managementului calității: de a satisface așteptările clientului pe cât posibil mai ieftin în
timp.

TESTE DE AUTOEVALUARE
T.4.1. Ansamblul de finalităţi pe care organizaţia, prin demersurile iniţiale şi
activităţile desfăşurate ulterior caută să le materializeze coerent şi unitar sunt compuse
din: a) obiective, scop, competenţe, misiune şi vocaţia; b) un ansamblu de resurse
(umane, materiale, financiare etc.), grupate temporar pentru realizarea unui anumit
obiectiv, de regulă într-o perioadă de timp dată şi cu utilizarea unui buget fixat;
c) o înşiruire/colecţie de activităţi (deci implicit şi de evenimente) desfăşurate într-o
anumită perioadă de timp (cu un început şi un sfârşit definit) pentru a satisface un
anumit set de obiective; d) un grup de activităţi care trebuie desfăşurate într-o secvenţă
logică pentru a atinge obiectivele prestabilite, în funcţie de cerinţele clientului.

T.4.2. Prin declaraţia de misiune sunt clarificate: a) resursele (umane, materiale,


financiare etc.), grupate temporar pentru realizarea unui anumit obiectiv; b) activităţile
care trebuie desfăşurate într-o secvenţă logică pentru a atinge obiectivele prestabilite, în
funcţie de cerinţele clientului; c) ce oferă organizaţia; cui oferă, care sunt consumatorii;

8
cum oferă, arătând astfel cum intenţionează să satisfacă nevoile consumatorilor;
d) obiective, scop, competenţe şi vocaţia.

T.4.3. Una din modalităţile de definire ale obiectivului este: a) maximizarea


profitului, rentabilizarea a investiţiilor sau a capitalului propriu; b) un criteriu
cuantificabil care trebuie atins pentru ca proiectul să fie îndeplinit cu succes;
c) elaborarea unor politici concrete prin care se asigură realizarea scopului propus;
d) existenţa unor sarcini de rezolvat care să nu perturbe cu nimic îndeplinirea planurilor
producţiei curente.

T.4.4. Obiectivul se defineşte complet prin următoarele componente: a) durata în


timp; resursele (umane, materiale, echipamente) implicate; costurile asociate;
b) denumirea activităţii şi codul acesteia; durata în timp; costurile asociate; c) durata în
timp; resursele (umane, materiale, echipamente) implicate; d) atributul, scară de măsură,
normă, un orizont de timp.

T.4.5. Vocaţia corespunde: a) rolului pe care managerului doreşte ca întreprinderea


să şi-l asume în mediul său, răspunzând astfel nevoilor şi a aspiraţiilor celorlalţi actori
participanţi la viaţa economică; b) finalității care justifică acţiunile şi demersurile
într-un proiect; c) ceea ce ştie şi poate să realizeze organizaţia în plan tehnic, tehnologic,
comercial, financiar, organizatoric; d) unor politici concrete prin care se asigură
realizarea scopului propus.

LUCRARE DE VERIFICARE

1. Ce reprezintă competența?
2. Precizați care ar fi obiectivele pentru o organizaţie orientată
spre obţinerea de profit?

RĂSPUNSURILE LA TESTELE DE
AUTOEVALUARE

T.4.1. a; T.4.4. d;
T.4.2. c; T.4.5. a;
T.4.3. b;

9
REZUMAT
Proiectul reprezintă, de fapt, modalitatea prin care este implementată strategia
de dezvoltare a unei organizaţii.
Obiectivele, scopurile, competenţele, misiunea şi vocaţia formează ansamblul
de finalităţi pe care organizaţia, prin demersurile iniţiale şi activităţile desfăşurate
ulterior caută să le materializeze coerent şi unitar reuşind să creeze o imagine
globală a ceea ce trebuie să îndeplinească organizaţia prin activităţile şi acţiunile
sale.

Bibliografie
1. *** Manual de managementul proiectelor (1998), Guvernul României, Departamentul
de Integrare Europeană
2. ASRO SR ISO 10006:2005, Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru
managementul calității în proiecte. Ediția 1, noiembrie 2005
3. Webster's Online Dictionary (2010)
4. DIN69901-5:2009-01, "Projektmanagement-Projektmanagementsysteme"
5. ASRO SR 13465:2007. Cerințe pentru certificarea personalului în managementul
proiectelor și programelor
6. Youker, Robert (2008), Managing projects financed by international lending agencies.
În vol.: Project manager's handbook: applying best practices across global industries.
Eds. Cleland, D.I., Ireland, L.R., New York,McGraw-Hill, p.92-105
7. Association for Project Management. Glossary of Project Management Terms
8. Asociația Franceză de Managementul Proiectelor - AFITEP, (2001), Dicționar de
managementul proiectelor: român-englez-francez-spaniol. Traducere din l.franceză de
Ion Năftănăilă, Editura Tehnică, București, 2001
9. *** Project Management Institute.(1996), A guide to the project management body of
knowledge. Ed.1:1996; ed.2:2000; ed.3:2004; ed.4:2008
10. *** Asociația Project Management România (2002), Managementul proiectelor: glosar.
București, Ed. Economică
11. Lawrence P.Leach (2000), Critical Chain Project Management (Artech House
Professional Development Library), ISBN 1-58053-074-5
12. https://www.timken.com/ro/despre/misiuneviziunevaloriprincipii-de-baza/
13. https://www.omvpetrom.com/services/downloads/00/omvpetrom.com/1522139363695/
OMV%20Petrom%20Strategy%20Update%202021+%20February%202017_ro
14. https://vdocuments.site/misiune-viziune-si-valori-coca-cola-vs-pepsi.html

10

S-ar putea să vă placă și