Sunteți pe pagina 1din 1

Cheltuieli de consum medii pe o persoană

Ansamblul cheltuielilor efectuate de populaţie pentru necesităţile de consum


curent şi intrate în consum (produse alimentare, mărfuri nealimentare, servicii) şi
Definiţie
contravaloarea consumului uman de produse agroalimentare din resursele proprii
ale gospodăriei
Unitate de
Lei (preţuri curente)
măsură
Cunoaşterea şi comensurarea cheltuielilor destinate acoperirii necesităţilor de
Scop
consum
Simbol Ctc
Însumarea cheltuielilor efectuate de gospodării pentru necesităţile de consum
Metoda de
curent (alimentare, nealimentare, servicii şi autoconsumul uman de produse
calcul
agroalimentare)
Ctc = Ctabc + Ctmn + Cps
unde:
Formula de
Ctabc = cheltuieli totale pentru consumul alimentar
calcul
Ctmn = cheltuieli totale pentru mărfuri nealimentare
Cps = cheltuieli pentru plata serviciilor
- cheltuielile totale pentru consumul alimentar
Date necesare - cheltuielile totale pentru mărfuri nealimentare
- cheltuielile pentru plata serviciilor
Surse de date Cercetarea Statistică a Bugetelor de Familie
- naţional
Nivelul de
- medii de rezidenţă
agregare
- regiuni de dezvoltare
Obiectiv SNDD: Producţie şi consum durabile
Alte informaţii
Nivel naţional: 3