Sunteți pe pagina 1din 2

TITLUL 2 – CASATORIA

Capitolul 1:Regimul general al casatoriei

Casatoria (Art.259 alin.1 C.civ. = este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata in conditiile
legii.

Caractere

1. Act juridic
2. Act juridic bilateral
3. Act de stare civila

Casatoria religioasa(nu are valoare juridica) este facultativa si subsecventa fata de casatoria civila.

Art. 2587 – Cetateanul roman poate incheia in strainatate o casatorie cu respectarea formalitatilor religioase
prevazute in legea statului respectiv, iar aceasta casatorie este recunoscuta in Romania ca fiind valabil celebrata.

4. Act strict personal


5. Act juridic solemn (Art.278)
6. Act juridic conditie
7. Act juridic cauzal
8. Act juridic pur si simplu
9. Se incheie, in principiu, pe viata

Bilateralitatea actului juridic al casatoriei conduce la aplicarea in completare a regimului general al contractului, in
lumina art.1167-1168 C.civ., luand in considerare particularitatile actului juridic al casatoriei.

Libertatea matrimoniala

1. Dreptul persoanei de a se casatori (lim legale si conventionale -clauze de celibat)


Statele pot impune anumite limitari exercitarii unor drepturi, in functie de statutul de persoana
casatorita, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului la casatorie.

Clauza de celibat este considerata nula daca este inserata intr-un act cu titlu oneros, precum si atunci
cand este considerata o liberalitate, dar trebuie analizaat mobilul la aceasta din urma. Daca mobilul este de ordin
rational (cond de a nu se casatori avand in vedere viitorul copiilor nascuti din casatorie, pe care o noua casatorie
a sotului supravietuitor i-ar putea prejudicia material si moral) sau mobilul poate avea la baza gelozia (care a
determinat pe testator sa impuna sotului sau conditia de a nu se casatori).

2. Dreptul de a-si alege liber viitorul sot


3. Dreptul de a nu se casatori
a) Contractul de curtaj matrimonial
b) Logodna – promisiune reciproca de casatorie facuta, de regula, intr-un cadru festiv

Logodna

Este un fapt juridic care poate sa produca cel mult efecte extrinseci casatoriei, in special in cazul ruperii
unlaterale si abuzive.

Dovada – orice mijloc de proba


Ruperea logodnei in mod unilateral – poate avea loc oricand, dar poate avea unele consecinte juridice.

Restituirea darurilor facute

 daruri manuale nu se restituie


 cadourile cu valoare mare facute in considerarea casatoriei proiectate sunt supuse restituirii; iar daca
ruperea logodnea s-a facut in mod abuziv, ele pot fi pastrate cu titlu compensatoriu, in contul
despagubirilor care s-ar cuveni partii obligate la restituire; prin urmare daca cel care rupe logodna este
donatarul, acesta va fi obligat sa restituie donatorului darurile primite in vederea casatoriei
 bijuteriile de familie ele nu au fost remise cu titlu de donatie (daruri manuale), ci cu titlu de imprumut
de folosinta si deci trebuie restituite pentru a fi mentinute in familia respectiva.

Se sanctioneaza modalitatea in care s-a rupt logodna ( intempestiva, brutala, incorecta, injurioasa).

Dovada culpei – potrivit dr comun ii revine reclamantului.

Prejudiciul – dovedit de catre reclamant.

Prejudiciu moral si material.

Regimul juridic al ruperii abuzive a logodnei este aplicabil si in cazul simplelor promisiuni de casatorie care nu
imbraca ceremonialul logodnei.

Art. 266 – promisiunea reciproca de a incheia casatoria; dispozitiile privind cond de fond pentru incheierea
casatoriei sunt aplicabile, cu exceptia avizului medical si a autorizarii instantei de tutela; incheierea logodnei nu
este supusa niciunei formalitati si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba, avand o natura consensuala, fata de
casatorie care este un act juridic solemn; logodna se poate incheia doar intre barbat si femeie.

Varsta – 272+266 = pot incheia logodna persoanele care au implinit 18 ani, dar si minorii care au implinit 16 ani,
cu incuvintarea parintilor, sau, dupa caz, a tutorelui sau a pers care exercita autoritatea parinteasca.

Interzicerea logodnei cu o persoana deja casatorita (art.273 c.civ)

Ruperea logodnei (art.267-269)

- restituirea darurilor primite in considerarea logodnei SAU in vederea casatoriei, cu exceptia celor
obisnuite (de valoare mica facute cu ocazia diverselor evenimente, aniversari etc) (art.1030); obligatia
de restituire nu exista daca unul dintre logodnici a decedat, intrucat in acest caz logodna devine caduca
(art.268 alin.3)
- raspunderea pentru ruperea logodnei, care poate sa intervina in cazul unei ruperi abuzive (art.1357);
deci cel care rupe logodna in ,od abuziv poate fi obligat la despagubiri pentru cheltuielile facute sau
contractate in vederea casatoriei, in masura in care au fost potrivite cu imprejurarile, precum si pentru
orice alte prejudicii cauzate.

Termenul de prescriptie – atat dr la actiune pentru restituirea darurilor, cat si dr la actiune pentru despagubiri se
prescrie in termen de 1 an de la ruperea logodnei.