Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul 5 – Desfacerea casatoriei

In Romania – avem consacrat divortul in conceptia mixta, in sensul care motivele temeinice de divort pot
presupune culpa, dar aceasta nu e suficienta trebuie ceruta si cond imposibil continuarii casatoriei, si conceptia
divortului remediu in cazul divortului prin acordul sotilor si al divortului justificat pe stare de boala a unuia dintre
soti.

DIVORTUL PRIN ACORD

3 posibilitati de realizare a divortului prin acordul sotilor: pe cale adm, notariala sau judiciara.

Presupune consimtamantul liber si neviciat al sotilor in vederea desf casatoriei. Astfel ca, isi vor gasi aplicarea si
viciile de consimtamant, iar cu privire la eroare, avem in vedere eroarea din dr comun, nu cea din materia
casatoriei limitata la eroarea asupra identitatii fizice asupra sotilor.

Divortul prin acord nu este permis daca unul dintre ei este pus sub interdictie. (art.374 alin.2 + 375 alin.3)

1. Pe cale administrativa

-in fata ofiterului de stare civila

-art.375 alin.1 – daca sotii sunt de acord cu divortul SI NU AU COPII MINORI, nascuti din casatorie, din afara
casatoriei sau adoptati (cei din afara casatoriei numai daca au filiatia stabilita fata de cei doi soti, nu atunci cand
unul sau fiecare sot are copii dintr-o casatorie anterioara sau din afara casatoriei)

-le elibereaza certificatul de divort

Acordul sotilor trebuie sa cuprinda: divortul propriu-zis, efectele cu privire la nume pe care sotii urm sa-l poarte
dupa divort.

-daca nu se inteleg cu privire la nume- se respinge cererea si trebuie sa se adreseze instantei de judecata

-daca nu se inteleg cu privire la alte efecte ale divortului (alte cereri accesorii divortului)(art.376 alin.6)-atunci ei,
pot obtine dispozitia de divort, iar cererile accesorii vor fi solutionate de instanta judecatoreasca.

-cereri accesorii divortului: privind locuinta, prestatia compensatorie, pensia de intretinere, imparteala bunurilor
comune

-cererea de divort se depunde de soti impreuna, nu se poate depune prin mandatar

-ofiterul de stare civila inregistreaza cererea si acorda un termen de reflexie de 30 de zile, daca trece acest
termen si sotii isi dau consmt liber si neviciat la divort atunci elibereaza certificatul de stare civila fara a face
mentiune pe acesta cu privire la culpa sotilor

2. Prin procedura notariala

-pot si daca au copii minori in toate sensurile (fara ce cu filiatia care nu e stab fata de soti)

-acordul trebuie sa priveasca divortul, dar si aspecte accesorii acestuia (numele de fam pe care il vor piurta dupa,
daca au copii minori cu rpivire la autorit parinteasca cine o va exercita si cum)

-exercit autorit parintesti:

 pot sa stabileasca sa exercite in comun ( nu o poate exercita numai unul in cazul asta)
 stabilirea locuintei copiilor dupa divort
 modalit de pastrare a leg personale dintre parintele separat si fiecare copil
 stabilirea contributiei parintilor la chelt de crestere, educare, invatare si pregatire profesionala a copiilor

-DACA din raportul de ancheta sociala rezulta ca acordul sotilor cu privire la exercit autorit parintesti sau cel
privind stab locuintei copiilor nu este in interesul copilului, avem art.376 alin.5- notarul emite o dispoz de
respingere a cererii de divort si indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata

-cererile accesorii ale divortului asupra carora sotii nu se inteleg, sunt solutionate de instanta de judecata alin.6
-cererea de divort se depunde de soti impreuna, iar aici se poate depune chiar si prin mandatar cu procura
autentica

-se acorda tot un termen de reflexie de 30 de zile

-trebuie sa exista raportul de ancheta sociala din care sa rezulte ca proiectul acesta de acord al sotilor este in
interesul superior al copilului

-ascultarea copilului este obligatorie daca aacesta are 10 ani impliniti

-elibereaza certificatul de divort prin care constata desfacuta casatoria fara a face mentiune despre culpa sotilor

-certificatul de divort este dovada desfacerii casatoriei, precum si dovada a numelui pe care il vor purta dupa
divort

Pentru refuzul nejustificat al ofiterului de stare civila/ notarului, sotii se pot adresa instantei pentru a urma
aceasta procedura privind divortul, iar cu privire la repararea prejudiciului se pot adresa pe cale separata tot
instantei competente(inst de tutela). Cel care pretinde despagubiri trebuie sa faca dovada indeplin conditiilor
rasp civile delictuale (art.1357 - adica existenta prejud, leg de cauzalitate, vinovatia autorului faptei).

3. Pe cale judiciara

-poate fi pronuntat la cererea comuna a sotilor sau la cererea unuia acceptata de celalalt

-cererea trebuie sa cuprinda numai acordul lor cu privire la divort, nefiind neaparat necesar si un acord asupra
celorlalte aspecte ce tin de efectele divortului, cu privire la acestea va hotarai inst de judecata.

-cererile accesorii divortului:

 numele pe care il vor purta


 exercit autorit parintesti
 stabilirea locuintei copilului dupa divorrt
 stabilirea contributiei fiecaruia dintre soti cu privire la chelt de educare, crestere, invatatura si pregatire
profesionala
 exercit dr de a avea leg pers cu copilul
 atribuirea locuintei familiei
 prestatia compensatorie
 dr la despagubiri
 lichidarea regimului matrimonial (impartirea bunurilor comune dupa caz)
 pensia de intretinere dintre fostii soti daca este cazul

Prin acordul ambilor soti

-cererea se depunde impreuna sau printr-un mandat comun cu procura speciala autentica

-hot pronuntata asupra divortului pe baza acordului sotilor este def, iar hot pronuntata in cond in care instanta a
judecat si pronuntat asupra cererilor accesorii in lipsa acordului sotilor (art.931 alin.2 c proc civ) este def numai
in ceea ce priveste divortul, daca legea nu prevede altfel

Pe baza cererii unuia dintre soti acceptata de celalalt sot

Conditii:

-recunoasterea de catre parat a faptelor ce au dus la destramarea casatoriei(prin recun consimte la divort)

-reclamantul sa fie de acord cu desfacerea casatoriei pe baza acordului sotilor

DACA reclamantul nu comsimte la un divort pe baza acordului ambilor soti, atunci recunoasterea sotului parat va
fi un mijloc de proba, pe baza caruia instanta va admite cererea de divort bazata pe motive temeinice, dovedite
prin insasi recun paratului si va stabili culpa exclusiva a acestuia la desfacerea casatoriei, cererea de divort va fi
solutionata potrivit art.934 c proc civ, adica in cond divortului judiciar bazat pe culpa.
DIVORTUL JUDICIAR BAZAT PE CULPA

Art.373 lit.b – din cauza unor motive temeinice, caporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea
casatoriei nu mai este posibila

Lit.c – la cererea unuia dintre soti dupa o separare in fapt de cel putin 2 ani

1. Pentru motive teminice

-separatia in fapt nu poate justifica divortul decat daca se datoreaza culpei sotului parat

-imprejurarea ca sotul parat nu a contribuit la intretinerea gosposdariei nu poate constitui prin ea insasi motiv
temeinic de divort – deoarece poate fi rezolvat pe alte cai legale

PRIN URMARE-divortul poate fi pronuntat pentru motive teminice din culpa exclusiva a sotului parat, fie din culpa
ambilor soti; divortul nu se poate pronunta daca s-a stabilit numai culpa sotului reclamant, iar paratul nu a cerut,
la randul sau, divortul, formuland cerere reconventionala, DACA NU cererea de divort se va respinge.

Daca se constata culpa comuna, nu e necesara cererea reconventionala a sotului parat, deoarece se poate
sustine prin intampinare de catre sotul parat.

Mostenitorii sotului reclamant pot continua actiunea de divort daca sotul reclamant decedeaza in timpul
procesului. Aceasta actiune este admisa numai daca instanta constata culpa exclusiva a sotului parat!!! (motivul
este indepartarea sotului parat de la mostenire deoarece ar fi inechitabil) Daca dupa toate acestea nu se
constata culpa exclusiva a sotului parat, instanta inchide dosarul si retine ca prin decesul sotului reclamant,
casatoria a incetat.

2. Pentru separarea in fapt indelungata

-daca se constata culpa exclusiva a sotului reclamant, cu conditia separarii in fapt de cel putin 2 ani (trebuie
dovedita de sotul reclamant)

-exceptie daca sotul parat declara ca este de acord cu divortul, astfel se pronunta fara a se face mentiune despre
culpa sotilor(adica se aplica 931 c proc civ)

3. Din cauza starii de sanatate a unuia dintre soti

-daca starea de sanatate face imposibila continuarea casatoriei

-alienatia si debilitatea mintala pot constitui motiv temeinic daca a survenit in timpul caastoriei, daca era deja la
incheierea csatoriei sanctiune e nulitaeta csatoriei pentru incalcarea acestui impediment

-se pronunta de instanta de tutela fara a se face mentiunea despre culpa sotilor(divort remediu)

-permite sotului bolnav sa ceara divortul pentru propria sa boala

-si celalat poate cere divortul pe motivul bolii celuilalt dar nu pe art.373 alin.d ci pe 373 lit.b invocand aceasta
boala ca motiv temeinic pentru desfacerea casatoriei

-cererea reconventionala facuta de sotul parat se poate introduce pana cel tarziu pana la primul termen de
judacata pentru faptele petrecute inainte de aceasta data; pentru faptele petrecute dupa aceasta data va putea
face cerere pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului in cererea reclamantului

-daca unul dintre soti este pus sub interdictie, poate, prin exceptie sa ceara divortul prin reprezentant
legal/personal in cazul in care face dovada ca are capacitatea de discernamant neafectata

-instanta se pronunta din oficiu asuora cererilor accesorii cu privire la exercit autorit parintesti si cu privire la
numele pe care il vor purta sotii dupa divort
-regimul matrimonial inceteaza de drept, nu trebuie sa se pronunte asupra lui, daca totusi se face cerere de catre
soti privind incetarea acestuia-insta doar constata, nu solutioneaza!!! (art.385 alin.1) DAR alin2-exceptie, sotii pot
cere instantei sa constate ca regimul matrimonial a incetat de la data separatiei in fapt.

-regimul de comunitate supravietuieste pana la lichidare (art.355 alin.2) nu se confunda incetarea regimului
matrimonial cu incetarea comunitatii si a devalmasiei care poate sa aiba loc si ulterior divortului prin lichidarea
regimului matrimonial!!!

-soti se vor infatisa personal, prin exceptie pot prin avocat/mandatar/tutore/curator

-se asculta in mod oblig copilul minor care a implinit 10 ani

-daca reclamantul lipseste nejustificat, paratul fiind prezent, cererea va fi respinsa ca nesustinuta

-reclamantul poate renunta in tot cursul judecatii, precum si, faptul ca sotii se pot impaca pe tot parcursul
judecatii dosarul se inchide si se restituie taxele de timbru

-deces-inchiderea dosarului, dar avem exceptie, daca cerera de divort se intemeiata pe culpa paratului si
reclamantul decedeaza in cursul procesupul, lasand mostenitori, acestia pot continua actiunea, pe care instanta o
va admite numai daca constata culpa exclusiva a sotului parat, in caz contrat, instanta va inchide dosarul.

Efectele divortului

-efectele se produc de la data desfacerii casatoriei, numai pentru viitor si privesc rap dintre soti, rap dintre soti si
copii lor minori (culpa conteaza pe planul efectelor)

Data la care este desfacuta casatoria:

 Regula-de la data ramanerii def a hot prin care s-a pronuntat divortul
 Exceptia – pentru actiunea continuata de mostenitorii sotului reclamant care a decedat in cursul
procesului, se considera desfacuta de la data introducerii cererii de divort!!!
 Divortul pe care adm/notariala – se considera desfacuta de la data eliberarii certificatului de divort

Mentiunea pe marginea actului de casatorie este o forma de publicitate – opozabilitate fata de terti!

Culpa

Daca se stabileste culpa unuia dintre soti:

 acesta pierde dr pe care legea sau conventiile incheiatae anterior cu tertii le atribuie acestuia (aceste dr
nu se pierd daca se constat culpa comuna sau daca divortul este prin acordul ambilor soti)
 atribuirea beneficiului contr de intretinere – culpa la desfacerea casatoriei este un criteriu legal de
atribuire si acordare a indemnizatiei de instalare (art.324 alin.1)
 oblig de intretinere dintre fostii soti – sotul vinovat are dr la intretinere pt max 1 an de la data
divortului, iar cel inocent pe durata nedet, daca e culpa comuna avem pt amandoi durata nedet (adica
cat timp dureaza starea de nevoie)
 prest compensatorie – daca divortul se pronunta din culpa exclusiva a sotului parat, sotul reclamant
poate beneficia de o prest care sa compenseze un dezechilibru semnificativ pe care divortul l-ar
determina in cond de viata ale celui care o solicita
 autorit parinteasca – nu interzice ca aceasta sa se atribuie chiar sotului vinovat (caci un sot rau poate fi
un parinte bun, totusi)
 donatiile – daca sunt facute in timpul casatoriei acestea sunt revocabile; cu privire la cele de dinainte de
divort acestea pot fi revocate in temeiul dr comun, iar culpa unuia dintre soti poate constitui mijloc de
proba pt dovedirea ingratitudinii

Numele – sotii pot prin acord sa-si pastreze numele avut in timpul casatoriei, iar prin exceptie, daca unul nu
vrea, celalalt poate, pentru motive teminice sa se adreseze instantei si sa ceara pastrarea numelui si dupa
divort.

Cap de exercitiu – sotul minor isi pastreaza cap de exercitiu, chiar daca divortul se pronunta inainte ca el sa
implineasca 18 ani, cat despre sotul din culpa caruia s-a pronuntat divortul, aceeasi solutie
Incetarea regimului matrimonial

Art.385-regimul m. inceteaza de la data introducerii cererii de divort, DAR sotii, de comun acord, sau doar la
cererea unuia pot/poate cere instantei de divort sa constate incetarea regimului m. de la data separatiei in
fapt. --- se are in vedere regimurile matrimoniale secundare, oricare, dar nu si cel imperativ care continua sa
subziste pana la desfacerea casatoriei prin divort!!!!!!!

Daca numai unul face aceasta cerere prezentata mai sus, trebuie sa probeze data separatiei in fapt precum
si ca aceasta a fost totala, adica exclude continuarea regimului matrimonial.

Aceasta cerere de constatare a incetarii regimului matrim de la data separatiei in fapt, nu poate fi luata de
catre ofiterul de stare civila/ notar deoarece ar excede competentei sale limitate, adica doar de a emite
certificatul de divort. (art.375 alin.1+376 alin.4)

Pentru opoz incetarii regimului matrimonial, trebuie sa fie indeplinite form de publ de la art.378 si
publicitatea in Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale.

Locuinta comuna

Art.324 alin.1 – la desfacerea casatoriei, daca nu este posibila fol locuintei de ambii soti si acestia nu se
inteleg, beneficiul contractului de inchiriere poate fi atribuit unuia dintre acestia, tinandu-se seama in
ordinne de:

 interesul sup al copilului


 culpa la desfacerea casatoriei
 posibilitatile locative proprii ale fostilor soti

alin2- sotul caruia I s-a atrib beneficiul contr de inchiriere este dator sa plateasca celuilalt o indemnizatie pt
acoperirea cheltuielilor de instalare intr-o alta locuinta, cu exceptia cazului incare divortul s-a pronuntat din culpa
exclusiva a acestuia din urma. Imputarea indemnizatiei va avea loc la partaj, fiind scazuta efectiv din ce primeste
sotul beneficiar, realizandu-se o echilibrare patrimoniala a sotilor.

Locuinta comuna se atribuie sotului la care s-a stabilit locuinta copilului, daca autorit parinteasca revine in comun
sotilor divortati; IAR locuinta se atribuie sotului care exercita autorit parinteasca atunci cand instanta a dispus
aceasta masura.

Regula este ca autorit parinteasca sa se exercite in comun, dar prin exceptie ea poate fi atribuita doar unuia, sau
chiar si altor persoane.

DACA nu avem copii minori, criteriul de atribuire al locuintei este cel al culpei.

DACA e culpa comuna, atunci pe baza crit a posibil locative a fiecaruia dintre fostii soti ( se ia in calcul, nevoia,
varsta, sanatatea, distanta fata de locul de munca etc).

Atribuirea benef a locuintei conjugale producand efecte pana la data ramanerii def a partajului.

DACa e prop exclusiva a unuia, nu se poate atribui sotului neproprietar, instanta putand obliga proprietarul sa
asigure sotului precum si copiilor incredintati acestuia din urma o suprafata locativa coresp, fie in locuinta
proprietate a sa, fie in alta; iar daca nu e posibila convietuirea dupa divort, se va putea dispune evacuarea
provizorie a proprietarului pana la indeplinirea de catre acesta a obligatiei de a asigura spatiul locativ.

Dreptul la despagubiri

Sotul nevinovat care sufera un prejudiciu prin desfacerea casatoriei, poate cere sotului vinovat sa il
despagubeasca.

Instanta de tutela solutioneaza aceasta cerere prin hot de divort.


NU SE CONFUNDA CU RPRSTATIA COMPENSATORIE – care este acordata pentru a compensa, atat cat este
posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divortul l-ar determina in cond de viata ale celui care o solicita.

NU SE CONFUNDA NICI CU DR LA INTRETINERE

Este o aplicatie a rasp civile delictuale in materia divortului, deci trebuie indeplinite toate conditiile generale
(art.1357) (fapta ilicita, prejudiciul, leg de cauzalitate, vinovatia autorului faptei). AVEM SI O COND SPECIALA:
sotul care solicita despagubiri sa fie nevinovat.

DIVORTUL PRODUCE PREJUDICIUL, NU SOTUL!!! Prejudiciul poate fi material sau moral.

- Dr de a cere despagubiri este o cerere accesorie de divort si se pronunta o data cu acesta, nu ulterior
divortului

Prestatia compensatorie

Conditii:

1.Divortul sa se pronunte din culpa exclusiva a sotului parat

-dar si din culpa exclusiva a sotului reclamant, trebuie doar sa existe culpa exclusiva a unuia dintre fostii soti

2.Un dezechilibru seminificativ pe care divortul l-ar determina in cond de viata ale sotului inocent

3.Durata casatoriei sa fie de cel putin 20 de ani

-sa fie implinita la momentul cand se pronunta hot de divort

4.Sotul inocent nu poate solicita pensie de intretinere pe art.289, pentru a putea cere prestatie compensatorie

Poate fi stabilita in bani sau in natura. Poate fi sub forma unei some globale sau a unei rente viagere.

Inceteaza prin decesul unuia dintre soti, recasatorirea sotului creditor, daca obt resurse de asemenea inceteaza…

Obligatia de intretinere

Art.389 Sotul divortat are dr la intretinere daca se afla in stare de nevoie din pricin aunei incapacitati de munca
survenite inainte de casatorie ori in timpul casatoriei.Are dreptul si cand incapacitatea se iveste dupa desfacerea
casatoriei dar in decurs de un1 an de la desfacere si sa aiba legatura cu casatoria.

Sotul din culpa caruia s-a desfacut casatoria este indreptatit a primi intretinere pentru max 1 an de la desfacere,
pe cand cel inocent are dr de a primi pe durata nedeterminata (adica cat timp dureaza si starea de nevoie).

-este o patrime din venitul net in rap cu mijloacele sale si cu starea de nevoie a celuilalt; daca are si oblig de
intretinere pt copii, atunci cele 2 cumulate nu pot depasii jumatate din venitul net.

-inceteaza prin recasatorirea sotului creditor

Dreptul la mostenire

Sotul supravietuitor il mosteneste pe sotul decedat daca la data deschiderii mostenirii nu exista o hotarare de
divort definitiva.