Sunteți pe pagina 1din 18

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE


ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI
MANAGEMENT NAVAL

PROIECT DE CURS LA
MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII
ŞI ACHIZIŢIILOR

Tema: STUDIU PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI DE


ACHIZIŢII ŞI APROVIZIONARE LA SOCIETATEA ,,GLOBAL
YAHTING”

ÎNTOCMIT: Bogdan ATASIEI

CONSTANȚA
2017
INTRODUCERE

INTRODUCERE

„Global Yachting” este distribuitor autorizat a mai multor mărci prestigioase de


ambarcațiuni cu motor și cu vele. Gama modelelor comercializate cuprinde ambarcațiuni între 6
și 37 m. Mulțumită specialistilor săi cu experiență, compania a făcut o selecție de branduri, ce
sunt distribuite pe piața din Bulgaria și Romănia și prezentate la saloanele nautice din lume cu
caracteristicile tehnice și calitatea lor deosebită.
În anul 2015 „Global Yachting” a celebrat 20 ani de activitate în domeniu.
De la o companie cu un start relativ „timid”, acum „Global Yachting” este una dintre
cele mai importante societăţi de pe piaţa de profil naţională.
Datorită unei experienței vaste de 20 de ani în comercializarea și service-ul de
ambarcațiuni, lucru ce conferă un avantaj major în comparație cu ceilalți distribuitori de yachturi
din Bulgaria a făcut ca „Global Yachting” sa fie cotată ca lider de piață în Bulgaria.
„Global Yachting” oferă urmatoarele servicii:
1. Consiliere profesionistă pentru achizitionarea celei mai potrivite ambarcațiuni
conform cerintelor dvs;
2. Servicii de calitate superioră de garanție și post-garanție;
3. Asistență pentru finanțare, înmatriculare și asigurare;
4. Yacht Shop pentru achiziția de echipamente situat în terminalul de pasageri din
portul Varna;
5. Chartere cu yachturi cu motor și vele având echipaje profesioniste și cu experiență;
6. Locuri de andocare în și în afara României;
7. Aparate GPS marca MagellanGPS, pentru navigație, dealer autorizat în România.
„Global Yachting” furnizează pe piața locală peste 400 de produse, de la bărci
pneumatice, la uleiuri, vopsele sau alte accesorii de yachting, toate apartinând brandurilor
renumite la nivel mondial.

În august 1995 Petrescu Adrian deschide în oraşul Constanţa un mic magazin industrial
pentru deservirea pe bază de comerţ, bărci pneumatice, uleiuri, vopsele sau alte accesorii de
yachting, a clienţilor din regiune. Calitatea produselor „Global Yachting”, precum și atenția
deosebită acordată nevoilor clienților, îi recomandă ca fiind o alegere inspirată pentru orice
solicitare de profil.

2
INTRODUCERE

În perioada 2000 - 2005 „Global Yachting” deschide colaborări cu principalii


beneficiari regionali, făcându-şi simţită prezenţa pe piaţa industriei navale, operatorilor portuari
şi a industriei zonale.
Sunseeker este brandul pentru care compania „Global Yachting” este cea mai
cunoscută. Compania românească este întruchiparea prestigiului și a calității.
De-a lungul mai multor ani în care a construit ambarcatiuni, compania a evoluat de la
un brand la un simbol.
Anul 2005, la aniversarea a 10 ani de activitate, a fost primul an în care „Global
Yachting” a atins pragul de vânzări de 1 mil Euro.
În anul 2007 a fost constituit la Constanța un parteneriat strategic cu „LZ Yachting
1991”, companie din Bulgaria, pentru viitoarea acoperire internațională. În același an, Sunseeker
a primit pentru prima dată prestigioasa distincție " Queens Award for business enterprise ".
În anul 2008 se constituie la Constanţa o divizie proprie a „Global Yachting” care îşi
propune oferirea unui cadru logistic optim pentru distribuţia de soluţii în tehnica ridicării.
În anul 2010 „Global Yachting” este integrată prin intermediul unui sistem informatic
de ultimă oră. Este primul an în care grupul de societăţi constituite ajunge la vânzări record de
peste 5 milioane Euro.
În anul 2011 sunt înfiinţate noi divizii regionale la nivel naţional.
În mai 2015 s-au împlinit 20 ani de la înfiinţare. Viitorul arată bine, cu planuri majore: -
certificarea sistemului de management al calităţii conform cerinţelor ISO 9001:2008 -
deschiderea primului centru educaţional cu program permanent cu obiectivul principal de
activitate – Cursuri autorizate de ANR pentru obținerea certificatelor internaționale de
conducător ambarcațiune de agrement cu motor și vele.

3
CAPITOLUL 1: DESCRIEREA PROCESELOR LOGISTICE DIN CADRUL SOCIETĂŢII GLOBAL YACHTING

CAPITOLUL 1: DESCRIEREA PROCESELOR LOGISTICE DIN


CADRUL SOCIETĂŢII „GLOBAL YACHTING”

În cadrul lucrării am folosit următoarele abrevieri:


GY  SC GLOBAL YACHTING SRL
DL  Departamentul logistic
DG  Director general
RMC  Reprezentantul managementului pentru calitate
SMC  Sistemul de management al calității
RSMC  Responsabil SMC
RA  Responsabil pentru aprovizionare
PD  Persoană desemnată
EBS  Entersoft Business Suite
NAP  Necesar de aprovizionare
COC  Comanda de achiziţie
NIR  Notă de intrare și recepție
Tabelul nr. 1. Abrevieri

1.1 Descrierea generală a proceselor de aprovizionare


Procedura are scopul de a stabili un proces de aprovizionare a cărui desfăşurare să
asigure că toate materialele, software-ul, echipamentele, piesele de schimb, accesoriile şi
serviciile aferente achiziţionate îndeplinesc condiţiile specificate.
Activitatea de aprovizionare în cadrul organizaţiei GLOBAL YACHTING se desfăşoară
în mod controlat de către DL/RA care asigură, prin depozitul central, menținerea stocurilor
necesare de produse specifice proceselor de producție și vânzare și pentru parteneri.
Aprovizionarea se face în interiorul grupului de către responsabilii cu aprovizionarea pe
divizii sau de către personalul direct implicat în procesul de vânzare - agenții de vânzări și
gestionării din magazinele specializate, procesul de service - fiecare tehnician service în parte. În
acest scop funcționează depozite pe divizii și se asigură transportul la nivelul fiecărei divizii în
parte.
Sistemul informatic integrat implementat la nivelul grupului asigură cadrul logistic
pentru realizarea procesului de aprovizionare a produselor pentru vânzare din depozitul central
sau din depozitele diviziilor.
Responsabilii cu aprovizionarea pe divizii și personalul direct implicat în procesele de
producție, vânzare și service stabilesc necesarul de aprovizionare și în limita competențelor
delegate, direct sau prin persoanele desemnate, comada produsele necesare conform procedurilor
de lucru ale programului EBS.
CAPITOLUL 1: DESCRIEREA PROCESELOR LOGISTICE DIN CADRUL SOCIETĂŢII GLOBAL YACHTING

Pentru materialele comune necesare funcţionării organizaţiei lista cu necesarul de


materiale este întocmită de responsabilul pentru aprovizionare/persoana desemnată pe baza
solicitărilor şefilor de compartimente.
Lista cu necesarul de materiale include date ce descriu clar produsele/serviciile
comandate şi lucrările pentru care se achiziţionează.
Activităţile aferente procesului de aprovizionare sunt prezentate schematic în figură de
mai jos.

Figura nr. 1. Activităţile aferente procesului de aprovizionare

1.2 Descrierea generală a proceselor de achiziție

5
CAPITOLUL 1: DESCRIEREA PROCESELOR LOGISTICE DIN CADRUL SOCIETĂŢII GLOBAL YACHTING

Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora


se obţine produsul său dreptul de utilizare al acestuia, serviciul său lucrarea, ca urmare a
atribuirii unui contract de achiziţie publică.
Demararea procedurilor de achiziţii publice, concesionări terenuri şi de încheiere a
contractelor de folosinţă, trebuie să ţină cont de:
- Programul anual de achiziţie publică aprobat;
- Referatele de necesitate aprobate;
- Documentaţiile de atribuire aprobate
Cu ajutorul următoarelor documente:
- Referate de necesitate;
- Caiete de sarcini/Documentaţii descriptive
- Note justificative privind:
A) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică;
B) impunerea unor cerinţe de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară ori
la capacitatea tehnică şi/sau profesională.
C) Impunerea criteriilor privind atribuirea contractului.

Succesiunea etapelor procesului de achiziţie:

6
CAPITOLUL 1: DESCRIEREA PROCESELOR LOGISTICE DIN CADRUL SOCIETĂŢII GLOBAL YACHTING

Întocmire referat de necesitate și oportunitate

Elaborare notă de estimare a valorii

Elaborare caiete de sarcini

Elaborare Notă justificativă privind alegerea procedurii de atribuire

Elaborare Documente de atribuire - Fișe de date a achiziției

Stabilirea clauzelor obligatorii

Numirea Comisiei de atribuire a ofertei

Anunț de intenție

Transmiterea invitației de participare

Punerea la dispoziția operatorului economic a documentației de achiziție

Solicitare clasificări dosar achiziție

Deschiderea oertelor și verificarea acestora

Solicitare clarificări oferte

Elaborare raport privind procedura de atribuire și aprobarea acestuia

Elaborare și transmitere Comicări de atribuire

Elaborare și semnare Contract

Eliberare document constatator privind îndeplinirea obligațiilor contractuale

Elaborare Fișa de urmărire a contractului

Figura nr. 2. Succesiunea etapelor procesului de achiziţie

7
CAPITOLUL 1: DESCRIEREA PROCESELOR LOGISTICE DIN CADRUL SOCIETĂŢII GLOBAL YACHTING

1.3 Descrierea generală a proceselor de depozitare/gestiune inventar

Fişă de magazie
1. Serveşte ca:
– Document de evidenţă la locul de depozitare a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor
bunurilor, cu una sau cu două unităţi de măsură, după caz;
– Document de contabilitate analitică în cadrul metodei operativ-contabile (pe şolduri).
2. Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material şi se
completează de către:
– Compartimentul financiar-contabil la deschiderea fişei (datele din antet) şi la
verificarea înregistrărilor (data şi semnătura de control). În coloana „Data şi semnătura de
control “semnează şi organul de control financiar cu ocazia verificării gestiunii;
– Gestionar său persoana desemnată, care completează coloanele privitoare la intrări,
ieşiri şi stoc. Fişele de magazie se ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri
de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetică.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc
fişe distincte care se ţin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
În scopul tinerii corecte a evidenţei la magazie, persoanele desemnate de la
compartimentul financiar-contabil verifică inopinat, cel puţin o dată pe lună, modul cum se fac
înregistrările în fişele de magazie, după caz.
Înregistrările în fişele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili
după fiecare operaţiune înregistrată şi obligatoriu zilnic.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
o Denumirea formularului; numărul paginii;
o Denumirea unităţii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca,
profilul, dimensiunea;
o U/M; preţul unitar, după caz;
o Data (ziua, lună, anul), numărul şi felul documentului; intrări; ieşiri; stoc;
o Data şi semnătura de control.

8
CAPITOLUL 1: DESCRIEREA PROCESELOR LOGISTICE DIN CADRUL SOCIETĂŢII GLOBAL YACHTING

.............. FIȘA DE MAGAZIE Pagina ............

Unitatea
Magazia Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marca, profil, dimensiune
  U/M Preț unitar  
   
Document Data și
Intrări Ieșiri Stoc semnatura de
Data Număr Fel control
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Figura nr.3 Fișa de magazie

1.4 Descrierea generală a proceselor de producție/servicii


Pentru a preveni folosirea de produse/servicii neconforme cu specificaţiile de referinţă,
SC GLOBAL YACHTING SRL achiziţionează produsele/serviciile ce urmează să fie utilizate în
procesul de producţie sau pentru bună funcţionare a organizaţiei numai de la furnizori consacraţi,
care îndeplinesc criteriile impuse pentru a fi declaraţi furnizori acceptaţi.
SC GLOBAL YACHTING SRL planifică şi asigură desfăşurarea controlată a
activităţilor în domeniile producţie, activităţi logistice, consultanta tehnică, vânzare şi activităţi
de service (inclusiv la sediul clientului) în domeniul nautic - ambarcațiuni cu motor și cu vele
între 6 și 37 m, bărci pneumatice, uleiuri, vopsele sau alte accesorii pentru yachting,
Activităţile se pot realiza direct în GLOBAL YACHTING sau prin externalizare la
sucursalele şi organizaţiile din cadrul companiei. Compania identifică cerinţele ce permit
realizarea produselor/serviciilor. În cazul unor activităţi complexe sau la cererea clientului poate
realiza un plan al calităţii ce cuprinde criteriile de performanţă pe fiecare fază pentru a ţine cont
de posibilităţile tehnologice şi de cerinţele corespunzătoare în scopul satisfacerii clientului şi
răspunderii la necesităţile de execuţie, de verificare şi de post-procesare.
Pentru a realiza o producţie/furnizare de servicii eficace, se au în vedere următoarele:
· regulile de funcţionare a sistemului integrat implementat la nivelul GLOBAL
YACHTING;
9
CAPITOLUL 1: DESCRIEREA PROCESELOR LOGISTICE DIN CADRUL SOCIETĂŢII GLOBAL YACHTING

· introducerea unui sistem de feed-back în urma livrării pentru culegerea şi tratarea


datelor relative la calitatea produsului/serviciului;
· instruire şi asistenţă la client în vederea asigurării unei utilizări optime a produsului.
În general elementele de ieşire ale proceselor sunt verificabile prin măsurători, probe de
mare sau la cheu şi/sau monitorizări ulterioare pentru a se asigura ca produsele/serviciile răspund
cerinţelor clienţilor şi nu necesită validare.

1.5 Descrierea generală a proceselor de distribuție/desfacere și managementul


clienţilor/servicii pentru clienţilor
SC GLOBAL YACHTING SRL monitorizează periodic satisfacţia clienţilor săi.
Această monitorizare se realizează prin următoarele întrebări:
 Acest produs/serviciu este ceea ce mi-am dorit (specificaţie)?
 Face el ceea ce eu am presupus că face (conformitate)?
 Lucrează el cum vreau eu (fiabilitate)?
 Am plătit pentru el cât face (valoarea percepută)?
 Îl voi primi la timp, în bune condiţii (livrare)?
 Cât de uşor poate fi utilizat (utilitate)?
 Cât mă va ţine (durabilitate)?
Monitorizarea se face prin analiza şi prelucrarea datelor şi informaţiilor obţinute de la
clienţi. Sursele acestor date şi informaţii sunt:
 sugestiile şi reclamaţiile clienţilor;
 comunicarea directă cu clienţii;
 chestionare trimise clienţilor;
 numărul clienţilor fideli, care revin să cumpere produse/servicii.
Compania execută adaptări, service şi reparare la echipamentele şi instalaţiile clientului,
la sediul acestuia, cu produse standardizate şi nestandardizate asigurate de GLOBAL
YACHTING. Produsul clientului se gestionează prin constatarea stării acestuia, luarea în
primire, executarea adaptării, întreţinerii, reparaţiei, după caz, efectuarea verificărilor şi probelor
aferente, predarea la beneficiar, acordarea asistenţei tehnice necesare.
Toate operaţiile se efectuează cu respectarea prevederilor procedurilor şi normativelor
aplicabile astfel încât să se asigure integritatea produselor.

10
CAPITOLUL 2. ANALIZA POLITICILOR DE ACHIZIȚIE ȘI APROVIZIONARE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII
GLOBAL YACHTING
CAPITOLUL 2. ANALIZA POLITICILOR DE ACHIZIȚIE ȘI APROVIZIONARE ÎN
CADRUL SOCIETĂŢII GLOBAL YACHTING

2.1 Strategii privind managementul relațiilor cu furnizorii


Global Yachting funcţionează ca un integrator de procese şi menţine permanent nivele
de performanţă care permit doar relaţii de câştig pentru toţi partenerii, acţionând ca un liant în
crearea de valoare prin sistemele de parteneriat dintre clienţii şi furnizorii săi.
În acest spirit conducerea SC Global Yachting SRL menţine cu furnizorii şi partenerii
relaţii bazate pe avantajul reciproc, pe promovarea comunicaţiei şi acţiunii în dublu sens, în
scopul îmbunătăţirii eficienţei proceselor şi creerii de profit.
Procesul de selecţie a furnizorilor:
 pasul 1: stabilirea nevoilor;
 pasul 2: analiza pieţei;
 pasul 3: preselecţia furnizorilor;
 pasul 4: calificarea furnizorilor;
 pasul 5: cererea/oferta;
 pasul 6: negocierea.
Managementul resursei furnizorilor şi partenerilor se efectuează având în vedere
următoarele:
- Menţinerea unui număr optim de furnizori şi parteneri, selectând în special furnizori şi
parteneri recunoscuţi pe piaţă;
- Stabilirea de căi bilaterale de comunicaţie, la nivele adecvate de conducere din partea
ambilor parteneri, în vederea soluţionării rapide a problemelor şi evitării sau diminuării
întârzierilor costisitoare sau a disputelor;
- Cooperarea cu furnizorii pentru validarea capabilităţii proceselor acestora sau
evaluarea SMC;
- Încurajarea furnizorilor (după caz) în a-şi implementa programe de îmbunătăţire a
performanţelor sau un SMC;
- Comunicarea reciprocă a cunoştinţelor şi informaţiilor în vederea îmbunătăţirii
proceselor de realizare şi livrare a produselor şi serviciilor;
- Implicarea partenerilor în identificarea cerinţelor de aprovizionare şi dezvoltarea unor
strategii comune.
Furnizorii de produse/servicii sunt cei acceptaţi în urma unei selecţii riguroase şi se
găsesc în lista furnizorilor acceptabili iar preţurile de achiziţie sunt cele din listele de preţuri din
CAPITOLUL 2. ANALIZA POLITICILOR DE ACHIZIȚIE ȘI APROVIZIONARE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII
GLOBAL YACHTING
EBS acceptate de ambele părţi. Orice modificare a acestor liste se face numai în urma
notificărilor primite de la furnizori şi cu aprobarea DG.
Agreerea unui nou furnizor de produse tipice de stoc identice sau noi se face dacă:
- Produsele corespund tehnic şi calitativ în urma testării şi sunt însoţite de certificate de
conformitate;
- Preţurile practicate sunt egale sau mai mici comparativ cu furnizorii acceptaţi sau
piaţa;
- Termenele de livrare de la comanda fermă sunt respectate;
- Raportul de eligibilitate ca nou furnizor este aprobat de DG.

12
CAPITOLUL 3. ANALIZA STRATEGIILOR DE APROVIZIONARE

CAPITOLUL 3. ANALIZA STRATEGIILOR DE APROVIZIONARE

3.1 Prezentarea analitică a principalelor grupe de produse (clasificarea achizițiilor


după repere sau furnizori)
Principalele produse care se doresc a fi achiziţionate sunt:
· maşini de transport;
· piese de schimb utilaje;
· materii prime velatură (tendă);
· sisteme integrate de navigație;
· materii prime întreținere ambarcațiuni;
· sisteme de alimentare din surse regenerabile (panouri votovoltaice);
· piese de schimb pentru sistemul de propulsie ambarcațiuni;
· materii prime ţevi, fitinguri;
· calculatoare;
· laptopuri;
· imprimante;
· proiectoare;
· consumabile;
· material de curăţenie, etc.

3.2 Prezentarea metodelor de selectare a furnizorilor, tehnici de negociere și


contractare, modul de gestionare a relațiilor cu furnizorii
Pentru a preveni folosirea de produse/servicii neconforme cu specificaţiile de referinţă,
SC GLOBAL YACHTING SRL achiziţionează produsele/serviciile ce urmează să fie utilizate în
procesul de producţie sau pentru bună funcţionare a organizaţiei numai de la furnizori consacraţi,
care îndeplinesc criteriile impuse pentru a fi declaraţi furnizori acceptaţi.
Furnizorii mai puţin cunoscuţi, pentru a fi selectaţi, trebuie să îndeplinească unul sau o
combinaţie a următoarelor criterii:
- Existenţa unui sistem de management al calităţii;
- Raport pret-calitate convenabil;
- Performanţele tehnice ale produselor/serviciilor;
- Stabilitate financiară;
- Posibilitatea respectării cerinţelor contractuale.
CAPITOLUL 3. ANALIZA STRATEGIILOR DE APROVIZIONARE

Verificarea îndeplinirii criteriilor stabilite se face prin una sau o combinaţie a


următoarelor metode:
- Chestionare de autoevaluare;
- Audituri la potenţialii furnizori;
- Referinţe de la alţi utilizatori ai produselor/serviciilor ce urmează a fi aprovizionate;
- Solicitarea de certificate pentru produse sau pentru sistemul calităţii, emise de
organisme de certificare neutre;
- Analiza datelor referitoare la capabilitatea şi performanţele demonstrate anterior;
Pe lângă furnizorii tradiţionali de produse tipice pentru stoc mai sunt şi furnizorii de
produse atipice (aparate hidraulice, motoare, semifabricate, etc) necesare proceselor de producţie
pentru realizarea de subansamble sau ansambluri solicitate de clienţi. Selectarea lor se face tot
conform algoritmului descris sau dacă sunt deja în sistem pot fi solicitaţi pentru selecţia de
oferte.

Evaluarea şi selecţia furnizorilor


În aprovizionarea materialelor şi echipamentelor tehnice o importantă deosebită revine
deciziei de selecţie a surselor de furnizare şi a furnizorilor. Alegerea furnizorului are la bază
studiul prealabil al datelor şi informaţiilor principale prin care se poate face caracterizarea
fiecărui furnizor (date care se înregistrează în cartoteci speciale deschise pe furnizor şi care vor
reprezenta documentaţia iniţială). Pe baza datelor şi informaţiilor culese se asigură o apreciere
comparativă ce clasifică fiecare furnizor după un procentaj (sau o notare) atribuit în funcţie de
importantă criteriilor de caracterizare stabilite. Aprecierea este făcută atât pentru furnizorii reali,
(curenţi sau cu care s-a mai conlucrat), cât şi a celor potenţiali (noi sau deja existenţi).
Negocierea în procesul de achiziţii se referă la perioada dintre primul act de comunicare
dintre achizitor şi furnizor până la semnarea contractului. Negocierea poate fi simplă precum
încercarea de a obţine un discount la un furtun sau cu o complexitate sporită precum achiziţiile
majore de capital. Finanţistul societăţii trebuie să-şi propună ca obiectiv succesul în negocierea
cu furnizorii pentru obţinerea celui mai bun preţ şi a celor mai bune condiţii pentru fiecare obiect
achiziţionat.
Finanţistul va negocia mai mult decât simplul preţ cu furnizorii. Negocierea acoperă, de
obicei, ceea ce urmează să se producă sau durata furnizării serviciilor, garanţia, serviciile de
transport, asistentă tehnică, alternativele pentru ambalare, planurile de plăti, etc. Achiziţiile de
produse şi servicii cu valoare mare pot necesita negocieri îndelungate până la încheierea
contractului.

14
CAPITOLUL 3. ANALIZA STRATEGIILOR DE APROVIZIONARE

Finanţistul trebuie să se asigure că societatea obţine cel mai bun preţ şi cele mai
favorabile condiţii.

Verificarea produselor
Verificarea produsului aprovizionat SC GLOBAL YACHTING SRL poate să-și rezerve
dreptul de a verifica ori de cate ori este necesar, direct la furnizor, produsele aprovizionate. În
cazuri excepționale, în care clientul dorește să verifice cu personal propriu produsele
aprovizionate, direct la organizația producătoare (distribuitoare), Directorul general al SC
GLOBAL YACHTING SRL face toate demersurile necesare care să permită accesul
reprezentanților clientului la sediul furnizorului. Verificarea efectuată de client la furnizor nu
absolvă nici furnizorul, nici SC GLOBAL YACHTING SRL de răspunderea față de produsele
livrate.

3.3 Strategia de aprovizionare cu piese de schimb pentru utilaje

Aceasta cuprinde următoarele obiective:


 asigurarea completă şi complexă a cererilor de consum ale societăţii cu resurse de
cea mai bună calitate şi nu în ultimul rând la preţuri avantajoase;
 desfăşurarea unor activităţi de creştere a profitabilităţii, crearea unor avantaje în
asigurarea materială prin stimularea concurenţei între furnizori şi derularea unor negocieri
previzionate;
 acoperirea completă şi la timp a cererilor de consum ale societăţii cu resurse
materiale ce vor fi achiziţionate de la furnizori care oferă facilităţi în vânzarea acestora, care
prezintă un grad crescut de siguranţă şi, nu în ultimul rând cu costuri minime de achiziţie şi
depozitare;
 formarea unor stocuri minime care să asigure acoperirea ritmică, completă şi
complex a cererilor pentru consum în condiţiile antrenării unor costuri minime de achiziţionare,
transport şi depozitare a resurselor materiale;
 stabilirea pe structură a necesităţilor reale de resurse materiale pentru consum (a
cererilor reale de consum);
 aprovizionarea de la sursele cele mai avantajoase – furnizorii cei mai economici şi
credibili;
 menţinerea stocurilor efective în limitele maxime şi minime prevăzute, a
consumurilor în limitele normale;

15
CAPITOLUL 3. ANALIZA STRATEGIILOR DE APROVIZIONARE

 derularea unor acţiuni de conservare şi păstrare în cele mai bune condiţii a


materialelor depozitate pe un anumit interval de timp (pe timpul depozitării – stocării);
 prevenirea penuriei de resurse materiale asupra stocării, formarea de stocuri cu
mişcare lentă sau fără mişcare.

3.4 Justificarea necesității și oportunității acesteia în raport cu obiectivele


strategice asumate

NECESITATEA LUCRĂRII
Investiţia prin care se va realiza înlocuirea sistematică a pieselor de schimb ale utilajelor
are ca scop atât îmbunătăţirea funcţionării tehnicii, cât şi uşurarea activităţii angajaţilor pentru a
avea un randament ridicat în procesul de producţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe tot
parcursul unui an.

OPORTUNITATEA LUCRĂRII
România ca ţară membră a Uniunii Europene trebuie să se alinieze la obiectivele
Comunităţii Europene. Esenţa obiectivelor constă în creşterea performanţei în toate domeniile de
activitate concomitent cu asigurarea confortului în cadrul societăţii.
În domeniul industrial, unul dintre principalele obiective este acela de a realiza creşterea
performanţei la nivelul societăţii.

16
CAPITOLUL 4. CONCLUZII: MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROCESELOR DE ACHIZIȚIE ȘI
APROVIZIONARE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII GLOBAL YACHTING

CAPITOLUL 4. CONCLUZII: MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROCESELOR DE


ACHIZIȚIE ȘI APROVIZIONARE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII GLOBAL YACHTING

Pentru îmbunătăţirea proceselor de achiziţie şi aprovizionare în cadrul societăţii propun


următoarele:
 Să se execute un management al inventarului mai bun;
 Să se execute în mod optim aranjarea condițiilor de plată şi a metodologiilor pentru
fondurile de schimb între entităţi în cadrul lanţului de aprovizionare.
 Integrarea în volum complet a proceselor prin intermediul lanţului de aprovizionare
pentru a partaja informaţii valoroase, inclusiv previziuni, inventar, transport, potenţiale
colaborări etc.
 Evaluarea continuă a furnizorilor în ceea ce priveşte serviciile de transport, asistență
tehnică, planurile de plăti şi punctualitatea.
 Îmbunătăţirea tehnicilor de negociere cu actualii şi potenţialii furnizori.
 Atragerea de fonduri externe pentru îmbunătăţirea activităţii în cadrul societăţii prin
achiziţionarea de materiale performanţe.
BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE:
1. https://biblioteca.regielive.ro/referate/marketing/selectarea-furnizorilor-174900.html;
2. http://anad.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/organizarea-si-desfasurarea-
procedurilor-de-achizitii-publice-r1.pdf;
3. http://lzyachting.com/ro/home.html;
4. https://molromania.ro/ro/despre-mol/furnizori/sistemul-de-calificare-a-furnizorilor;
5. https://www.scribd.com/doc/98505065/Curs-3-Managementul-Relatiilor-Cu-
Furnizorii;
6. http://lzyachting.com/ro/aboutthecompany.html;

18