Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de Învăţământ: Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Botoşani


Clasele a X-a
Aria curriculară : Arte
Data :
Disciplina : Educaţie Plastică
Profesor : Soprovici Mirela
Unitatea de conţinut: Mijloace și tehnici de argumentare
Tema plastică : Cronici de spectacol și film
Subiectul : Cinematografie - evaluare și autoevaluare

Tipul de lecţie: lecție de verificare și apreciere a rezultattelor școlare

Scopul lecţiei : Cultivarea simţului artistic, a gustului estetic şi a dragostei pentru artă şi frumos.

Competenţe specifice : la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să :

C1- să identifice filmul : holliwoodian, western, dramă, muzical, istoric, animație;

C2- să recunoască filmul istoric și dramatic;

C3- să precizeze numele regizorilor de film care au realizat drame;

C4- să denumească notiunea de spectacol, scenarist, scenariu;

C5- să exemplifice titluri de filme de animație de lungmetraj;

C6- să evalueze și autoevalueze lucrările colegilor ținând cont de criteriile de evaluare precizate de profesor.
Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : exerciţiul, demonstraţia, expunerea, observaţia, instructajul, conversaţia, aprecierea verbală.
2. Mijloace didactice : Planșe demonstrative, prezentări Power Point, video-proiector, calculator, lucrări realizate de elevi.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitatea frontală, individuală.

Materiale şi instrumente de lucru : mapa de lucrări


Resurse :
 Oficiale :
1. Programa şcolară pentru disciplina Ed. Plastică - clasa a X-a;
2. Planificarea calendaristică orientativă pentru clasa a X-a;
3. Proiectarea unităţilor de învăţare pentru clasa a X-a.

 Temporale :
1. Nr. de ore : 1
2. Durata : 50 min.

 Bibliografice :
1. Nanu, Adina, Educație Plastică. Manual pentru clasa a X-a, Editura Sigma, București,
2005
2. Filmul. Regizori, genuri, capodopere. De la origini la al doilea Război Mondial ,
Editura Litera, București, 2010
3. Filmul. Regizori, genuri, capodopere. Cinematografia postbelică , Editura Litera,
București, 2010
4. Filmul. Regizori, genuri, capodopere. Cinematografia de autor , Editura Litera,
București, 2010

Scenariu didactic :
Nr. Etapele lecţiei Comp Timp Activitatea Activitatea Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
crt. specif. min. profesorului elevului procedee materiale organiz.

1. Momentul - Salutul -Salutul


organizatoric 2’ -Notarea absenţelor -Pregătirea Conversaţia Activitatea
- Pregătirea pentru pentru începerea frontală
începerea orei orei

2. Precizarea - Se precizează - Elevii ascultă Conversaţia Activitatea


conţinutului ce 3’ conţinutul lecţiei: cu atenţie frontală
urmează a fi ”Cronici de spectacol și
verificat film”

5’ - Expun elevilor o
prezentare P.P - Elevii privesc Expunerea
cu atenţie şi Prezentare
3. Verificarea - Se solicită elevilor : răspund P.P.
conţinutului  Să-și amintească 6 Demonstrația
C1 genuri de filme
cunoscute; Apreciere
 Să recunoască verbală
C2 filmul istoric și - Elevii răspund Explicaţia Activitatea
dramatic; întrebărilor Video- frontală
 Să enumere câteva proiector
nume de regizori de
C3 film care au realizat Conversaţia
dramă;
 Să definească
termenul de
C4 spectacol, scenariu și Observaţia Calculator
scenarist
 Să expună diverse
exemple de filme de
C5 animație de
lungmetraj

- Se realizează o - Elevii pregătesc


expoziţie în clasă; lucrările; Explicaţia
elevii strigaţi la Activitate
catalog vor expune la Expunerea frontală
35’ tablă lucrarea cu
tema „Afiș pentru un - Elevii expun lucrările
film” ce va fi evaluată şi răspund întrebărilor Instructajul Apreciere
și autoevaluată de un profesorului; Mapa de verbală
C6 elev numit de lucrări
profesor.

- Profesorul oferă - El Activitate


elevilor spre rezolvare evii rezolvă testul Conversaţia individuală
un test rebus în rebus și dă fiecărei
vederea verificării lucrări expuse câte o Apreciere
cunoștințelor și notă. verbală
noțiunilor discutate
până atunci;
Exercițiul
- Sunt evaluate și
autoevaluate, în scris
pe foaie, lucrările
expuse la tablă, de
către fiecare elev în
parte.

4. - Sunt apreciate atât - Elevii ascultă


Aprecierea 5’ lucrările , cât şi aprecierile Observaţia Apreciere
rezultatelor răspunsurile date de răspunsurilor orale verbală
elevi. Activitate
- Sunt notaţi elevii frontală
care au răspuns la Conversaţia
lecţie.