Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Chicerea - structura Goruni


Data: 13.11.2019
Clasa: Pregătitoare
Propunător: Prof. înv. primar Mirlescu Ecaterina
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea tematică: Lumea cărții
Subiectul lecției: Cartea mea cu povești
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Forma de realizare: activitate integrată
Scopul: formarea deprinderii de utilizare corectă a creioanelor colorate pentru realizarea unor
cărți cu povești respectând ordinea întâmplării evenimentelor.
Competențe specifice:
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/
colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar
2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
Competențe integrate:
Comunicare în limba română:
3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene,
evenimente familiare
Matematică și explorarea mediului:
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor
Dezvoltare personală:
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară
Muzică și mișcare:
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică,apelând la diverse forme de exprimare
Obiective operaționale:
O1 - să respecte etapele de lucru;
O2 - să recunoască poveștile din care fac parte imaginile prezentate;
O3 - să coloreze imaginea primită;
O4 - să utilizeze culori adecvate;
O5 – să așeze imaginile în ordinea desfășurării acțiunii;
O6- să realizeze puzzelul.
Strategii didactice:
 Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, observația,
analiza;
 Mijloace didactice: planșe povești, desene cu imagini din poveștile: ”Scufița Roșie”,
”Hansel și Gretel”, ” Fata babei și fata moșneagului”, ” Cenușăreasa”, puzzle
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Resurse:
 temporale: ora are o durată de aprox. 45 minute, din care 30-35 minute activitatea propriu-
zisă și 10 minute activități recreative
 umane: 12 elevi;
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri
verbale, analiza produselor activităţii;
Bibliografie:
1. M.E.N. – “Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice”– clasa
pregătitoare”, nr. 3418/19.03.2013.
2. Adina Grigore, Cristina Ipate Toma, Ioana Neagoe,..., Ghidul cadrului didactic, Costeşti,
Ed. Ars Libri, 2014.
Strategii didactică
Ob.
Etapele lecţiei Conținut instructiv - educativ Timp Metode și Mijloace Forme de Evaluare
Op.
procedee didactice organizare
Frontal
1. Momentul Asigur condiţiile şi materialele necesare desfăşurării
1 min. Conversaţia
organizatoric lecţiei

Le amintesc elevilor despre cărțile pe care le-au avut pe


2. Captarea
bănci la prima oră. 2 min. Cărți
atenției
Ați dori să realizați și voi o carte?
Deoarece v-ați descurcat minunat astăzi, lucrând pe
3. Anunțarea grupe, vă propun să procedăm la fel și ora aceasta.
temei și a Pentru a termina cât mai repede cu putință. Fiecare 2 min.
obiectivelor grupă va primi desene din povești diferite și va realiza o
carte. De această dată o să ne împărțim în patru grupe.
4. Formarea O1 Prezentarea modelului și a materialelor necesare: 25 Frontal Observare
priceperilor și Se prezintă modelul: o carte gata confecționată. min.
deprinderilor O2 Se impart desenele ( filele cărților).(Anexa 1) Desene Pe grupe Aprecieri
Explicația și demonstrația: povești verbale
O3 Le explic că fiecare elev va colora un desen, având grijă explicaţia
să respecte culorile și să nu depășească conturul. Coperte
O4 Încălzirea mușchilor mici ai mâinii: ∙ conversaţia cărți
Înainte de începerea lucrului să ne încălzim mâinile prin
O5 câtecelul: Degețele/Vine ploaia demonstrația
Execuția propriu-zisă:
Urmăresc modul de execuţie, dau explicaţii Instructajul
suplimentare, individuale, acord ajutorul celor mai puţin
îndemânatici, fac observaţii asupra acurateţei lucrării.
La final elevii așează imaginile colorate în ordinea
Exerciţiul
desfășurării acțiunii poveștii primite realizând cartea.
(Fișele sunt numerotate de la 1 la 6, respectiv 7)
Analiza va fi realizată atât de către elevi, cât şi de
Observare
învăţător. Observaţia
5. Analiza Cărțile Frontal Aprecieri
- respectarea temei şi a subiectului 5 min. Analiza
lucrărilor realizate Pe grupe verbale
- corectitudinea aplicării tehnicilor de lucru Comparaţia
Autoevaluare
- acurateţea realizării
Se realizează printr-un puzzle.( Anexa 2)
Elevii primesc un puzzle cu o imagine diferită de Jocul Observare
6.Activitate Puzzle Individual
O6 povestea grupei lor. Dacă nu reușesc să termine puzzelul 8 min. Explicația Aprecieri
recreativă
la timp rămâne verbale
ca recompensă pentru acasă.
Se fac aprecieri verbale privind participarea la orǎ.
Elevii vor fi solicitaţi să spună cum se simt la finalul
7. Încheierea
orei. 5 min.
activității
Elevii primesc recompensele promise de Alba ca
Zăpada.
Anexa 1
CENUȘĂREASA
FATA BABEI ȘI FATA MOȘULUI
HANSEL ȘI GRETEL
SCUFIȚA ROȘIE
Anexa 2
Puzzle

S-ar putea să vă placă și