Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Propunător : Topală Anca


Data: 20.03.2018
Unitatea școlară: Liceul Teoretic Mihai Eminescu , Bârlad
Clasa: a XI-A
Unitatea de învăţare: Limba si comunicare
Disciplina : Limba si literatura romana
Subiectul: Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi (caracterizarea
personajelor)
Tipul lectiei: receptare a textului epic
Locul desfăşurării: sala de clasa
Durata:50 min

COMPETENȚE SPECIFICE:

2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate


2.2. Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare,
nonliterare sau în alte arte
2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură

OBIECTIVE OPERATIONALE:
a) Obiective cognitive:
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili:
O1 - să caracterizeze succint mediul social, identificând factorii referenţiali (mediul şi momentul);
O2 - să identifice modalităţile de caracterizare folosite de autor;
O3- să realizeze portretul moral al personajului, ilustrând contradicţiile interioare ale acestuia;
b) Obiective afective:
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili:
O4 - să-şi dezvolte interesul pentru formele comunicării şi pentru lectura scrierilor lui Camil Petrescu;
O5 - să dovedească receptivitate afectiv – intelectuală faţă de substanţa estetică a textelor literare;
Strategii didactice:
 de tip dialogat
 bazate pe activitatea de grup si individuala a elevilor
Metode şi procedee: brainstormingul, ciorchinele, conversaţia euristică; problematizarea, lucrul pe
grupe, analiza literară, lectura selectivă;
Mijloace de învăţământ: tabla, fise de lucru, manualul, fise cu citate, flip –chart.
Forme de organizare a învăţării: activitate frontala, individuală şi pe grupe.
Evaluare: observarea sistematică a elevilor, chestionare orală cu aprecieri prin calificative.
Material bibliografic:
 Camil Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Editura Cartea Românească,
Bucureşti,1987
 Marcela Ciobanuc – Himeria – în lumea personajelor; Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2006
 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Editura Gramar, Bucureşti, 2003
 Irina Petraş – Camil Petrescu. Schiţe pentru un portret, Editura Bilioteca Apostrof, Cluj – Napoca,
2003.
Anexa 1
1. TEST PENTRU REACTUALIZAREA CUNOSTINTELOR

1 14

10

11

12

13

1. tip de roman care prezintă probleme de conştiinţă;


2. prenumele soţiei protagonistului din romanul studiat;
3. antonim pentru pesimist;
4. prenumele verişoarei lui Ştefan Gheorghidiu;
5. individ cuprins de gelozie;
6. individ care nu s-a adaptat, neadaptat;
7. sentiment de afecţiune pentru cineva sau ceva;
8. individ care se ocupă cu munca intelectuală;
9. sinonim pentru nesigur;
10. prenumele personajului central al romanului;
11. totalitatea bunurilor rămase de la o persoană decedată şi intrate în posesia altuia;
12. prenumele unchiului de la care Ştefan a primit moştenirea;
13. numele protagonistului;
14. autorul romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război;
ANEXA 2

2. TEST PENTRU REACTUALIZAREA CUNOSTINTELOR


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Numiti personajul central al romanului.


2. Scrieti numele personajului principal feminin al romanului.
3. Numiti tipul memoriei cu ajutorul careia se actualizeaza povestea de iubire.
4. Precizati tipul de narator intalnit in roman.
5. Care este tema celei de-a doua parti?
6. Care este tema primei parti?
7. Mentionati carui tip de roman ii apartine opera lui Camil Petrescu, avand in vedere relatia narator –
personaj.
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentele Conţinutul lecţiei Strategie didactică Evaluare


lecţiei
1. Moment Verificarea prezenţei. Creearea atmosferei propice
organizatoric
bunei desfăşurări a lecţiei
(1 min)

2. Se reactualizeaza modalităţilor de caracterizare a Conversaţia Individuală


Actualizarea Frontală
personajelor :
cunoştinţelor
(3 min) - caracterizarea directă (de către autor, de către Problematizarea
alte personaje, autocaracterizare).
- caracterizarea indirectă  prin acţiuni, fapte,
Expunerea
gânduri, opinii, limbaj
Elevii primesc doua fise Test pentru reactualizarea
cunostintelor sub forma de rebus (Anexa 1 si 2), iar
dupa rezolvare, raspunsurile vor fi notate pe flip-chart.
3. Captarea Se prezintă, pe scurt, trăsăturile romanului modern, Brainstormingul Individuală
atenţiei pentru Frontală
subiectiv si de analiza psihologica (monologul
lecţia nouă Conversaţia
(2 min) interior, dialogul, introspecţia conştiinţei şi a sufletului,
retrospecţia, autoanaliza şi autointrospecţia care scot în
evidenţă zbuciumul interior al personajului, cauzat de
aspiraţia spre absolut).
Se anunta subiectul lectiei si se noteaza pe tabla
Caracterizarea personajelor din romanul Ultima noapte
de dragoste, intaia noapte de razboi de Camil Petrescu
4. Elevii sunt impartiti pe grupe si primesc fise (Anexa 3) Lucrul pe grupe Observarea
Desfăşurarea sistematică a
cu urmatoarele sarcini de lucru sa identifice trasatura
lecţiei elevilor
(27 min) de caracter, tipul de caracterizare si procedeul folosit
pentru fiecare citat.
Apoi, fiecare fisa este citita, raspunsurile sintetizate Expunerea
reprezentand fisa presonajelor si se noteaza pe tabla:
Stefan Gheorghidiu :
Brainstormingul
– autoanaliza ca mod de a trai
- crede intr-un ideal de puritate
- insetata de absolut (in dragoste)
- aplecat spre interior si spre investigare
Problematizarea
- obsedat de gelozie pana la dezechilibru mintal
- cauta certitudinea
- misoghin, caci femeia nu atinge idealul sau
- are constiinta irepetabilitatii omului
Lucrul cu textul
- operator si pacient, impulsiv si lucid
- fanatic al ideii
- analizeaza rece, incisiv, taios
- razboiul ii esentializeaza vederea
Conversaţia
Ela Gheorghidiu:
- vedem prin ochelarii variabili ai lui Stefan
- nu rezulta un chip clar
- inconsistenta feminina
- nefilosoafa, geloasa, inselatoare, lacoma, seaca,
rea
- copilaroasa, sensibila, alintata, egoista
- egoism si suficienta
- filtrata intre ardoare si condamnare
- respira feminitate
- nu suporta privirea analitica a lui Stefan
- nu exista decat ca stare de constiinta fluctuanta,
variabila
5. Asigurarea Concluzii Problematizarea
feed-backului
- Se da ca activitate independenta / individuala
(17 min) Conversaţia
rezolvarea unei fise de lucru (Anexa 4).
- Se da ca tema rezolvarea unei fise (Anexa 5) ce se va
regasi in portofoliile elevilor, iar pentru puncte
suplimentare vor trebui sa realizeze un eseu
nestructurat de 3 – 5 pagini in care sa prezinte evolutia
cuplului Stefan Gheorghidiu – Ela Gheorghidiu,
personajele romanului Ultima noapte de dragoste,
intaia noapte de razboi de Camil Petrescu.
- Notarea si aprecierea elevilor care au participat la
lectie.

Anexa 3
GRUPA 1

Identifica trasatura de caracter, tipul de caracterizare si procedeul folosit :

 „– O iubire mare e mai curând un proces de autosugestie... Trebuie timp şi trebuie complicitate pentru
formarea ei. De cele mai multe ori te obişnuieşti greu, la început, să-ţi placă femeia fără care mai târziu
nu mai poţi trăi. Iubeşti întâi din milă, din îndatorie, iubeşti pentru că ştii că asta o face fericită, îţi repeţi
că nu e loial s-o jigneşti, să înşeli atâta încredere. Pe urmă te obişnuieşti cu surâsul şi vocea ei, aşa cum
te obişnuieşti cu un peisaj. Şi treptat îţi trebuieşte prezenţa ei zilnică.“
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 „Trebuie să ştie că şi iubirea are riscurile ei. Că acei care se iubesc au drept de viaţă şi de moarte, unul
asupra celuilalt.“
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 „Simţeam că femeia aceasta era a mea în exemplar unic, aşa ca eul meu, ca mama mea, că ne întâlnisem
de la începutul lumii, peste toate devenirile, amândoi, şi aveam să pierim la fel amândoi.“
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 „Eram însurat de doi ani şi jumătate cu o colegă de la Universitate şi bănuiam că mă înşală.“


.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 „Cata luciditate atata constiinta, cata constiinta atata pasiune si deci atata drama. ”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 „n-as vrea sa existe pe lume o experienta definitiva, (...) de la care sa lipsesc, mai exact sa lipseasca ea
din intregul meu sufletesc. ”

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

GRUPA 2
Identifica trasatura de caracter, tipul de caracterizare si procedeul folosit :

 „Am înţeles că în sufletul ei se petreceau comparaţii care nu-mi erau favorabile şi că suferea fără să
spună, din cauza asta. Simţeam că nici nu era singura inferioritate pe care mi-o găsea. Pare-se că snobii,
pe care îi admira acum, aveau un stil al lor pe care eu nu-l aveam, vedeam cum zi de zi femeia mea se
înstrăina, în preocupările şi admiraţiile ei de mine. ”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 „Nu, N-am fost niciodata gelos, desi am suferit atata din cauza iubirii. ”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 „Sunt cazuri când experţii într-un tablou vechi, după felurite spălături, descoperă, sub un peisaj
banal, o madonă de vreun pictor al Renaşterii. Printr-o ironie dureroasă, eu descoperisem acum,
treptat, sub o madonă crezută autentică, originalul : un peisaj şi un cap străin şi vulgar. ”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 „Prăbuşirea mea lăuntrică era cu atât mai grea, cu cât mi se rupsese totdeodată şi axa sufletească :
încredere în puterea mea de deosebire şi înţelegere, în vigoarea şi eficacitatea inteligenţei mele. ”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 „Ela: <<- Cum aşa? Dar nu vezi că toţi vor să te înşele... Pentru că eşti prea bun...>>“
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 „Nae Gheorghidiu: <<N-ai spirit practic... Ai să-ţi pierzi averea[...]. Cu filozofia dumitale nu faci doi
bani. Cu Kant ăla al dumitale şi cu Shopenhauer nu faci în afaceri nicio brânză. >>“
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 ,,Unchiul Tache”: ,,Ei, Stefane, dacă tată-tău ar fi fost ceva mai strângător, dacă n-ar fi risipit atât…
v-ar fi lăsat şi vouă să trăiţi altfel decât trăiţi (…). De altfel, îi semeni leit.”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
GRUPA 3
Identifica trasatura de caracter, tipul de caracterizare si procedeul folosit :

 «Mă gândeam dacă şi eu vreodată voi putea schimba destinul unui om şi-mi răsăreau dinainte ochii
albaştri şi obrazul oval al nevestei mele, înflorit într-un surâs. "Destinul tău, fată dragă, e şi va fi
schimbat prin mine", îmi spuneam singur, rămânând îndelung cu privirea fixă.»
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

 „Niciodată nu m-am simţit mai descheiat de mine însumi, mai nenorocit. Am crezut atâta vreme că
eu sunt singurul motiv de durere sau de bucurie pentru femeia mea, iar azi descopeream că ochii ei
sunt gata să plângă pentru altul, că suferea şi ea, plăpândă, ceea ce eu înduram ros în adânc, de
două zile, dar ea pentru un om care mie mi se părea cel dintâi venit”.
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 „Fiecare credem că femeia care ne iubeşte are, păstrate pentru noi, anumite gesturi de mângâiere şi
frumuseţe, gesturi cărora noi le dăm un anume înţeles şi ne e o suferinţă crâncenă să vedem că le are şi
pentru altul. E stupid, dar faptul că ea a gustat din felul lui de mâncare cu poftă – şi ea ştia ce vie plăcere
îmi face mie acest gest, căci îmi dădea poftă de mâncare chiar dacă eram bolnav – m-a abătut cu totul.“
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 „I-am scris că-i las absolut tot ce e în casă, de la obiecte de preţ, la cărţi… de la lucruri personale,
la amintiri. Adică tot trecutul”.
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 „Şi, totuşi, îmi trece prin minte ca un nour întrebarea...dar dacă nu e adevărat că mă înşeală? Dacă
din nou am acceptat o serie greşită de asociaţii?... ”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 „Ogoliului meu i se pune acum, dealtfel, si o alta problema. Nu pot sa dezertez, caci, mai ales, n-as
vrea sa existe pe lume o experienta definitiva, ca aceea pe care o voi face, de la care sa lipsesc, mai
exact, sa lipseasca ea din intregul meu sufletesc. Ar avea fata de mine, cei care au fost acolo, o
superioritate, care mi s-ar parea inacceptabila. Ar constitui pentru mine o limitare.”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

GRUPA 4
Identifica trasatura de caracter, tipul de caracterizare si procedeul folosit :

 ,,Cu ochii mari, albaştri, vii ca nişte întrebări de cleştar, cu neastâmpărul trupului tânăr, cu gura
necontenit umedă şi fragedă, cu inteligenţă care irumpea, izvorâtă tot atât de mult din inimă cât de
sub frunte, era, de altfel un spectacol minunat.”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 ,,…era această fată un continuu prilej de uimire. Mai întâi prin neistovita bunătate pe care o risipea
în jurul ei…”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 ,,Făcea totul cu pasiune.”


.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 ,,Şi ea, care nu urma decât franceza şi româna, care avea oroare de matematici (…) numai ca să fim
împreună, mă însoţea şi asculta acum, o oră pe săptămână, (…) principiile generale ale calculului
diferenţial.”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 „Incepusem totuşi să fiu măgulit de admiraţia pe care o avea mai toată lumea pentru mine, fiindcă eram
atât de pătimaş iubit de una dintre cele mai frumoase studente, şi cred că acest orgoliu a constituit baza
viitoarei mele iubiri.”
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

GRUPA 5
Identifica trasatura de caracter, tipul de caracterizare si procedeul folosit:

 ,,Eu jucasem totul pe această femeie şi trebuia să trag acum toate consecinţele care se impuneau:
desfiinţarea mea ca personalitate.”
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............

 Colonelul: ,, - Frumoasă femeie ! drept să spun .”


.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 Anişoara: ,, Zău, e încântătoare… Ia uite ce drăguţă …”

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

 Nae Gheorghidiu: ,, - Cum crezi că se ţine o femeie ca nevastă-ta? Cu ciorapi de sfoară, cum ai ţinut-
o până acum?”

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Anexa 4
TEST DE EVALUARE

1. Ce personaj consideră că iubirea e la început un proces de autosugestie?

...........................................................................................................................................................

2. Cine cere prima dată divorţul şi de ce?

...........................................................................................................................................................

3. Numiti cate trei trasaturi definitorii pentru personajele Stefan Gheorghidiu si Ela Gheorghidiu.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. Găsiţi doua argumente pentru a demonstra realismul romanului.

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................