Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa

Lista substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase deţinute


conform art. 24(2) din Legea 360/2003 republicată

Denumire substanţă/e Nr.CAS/Nr.EINECS Categoria din care Nr. lucrători


Nr.crt Denumire produs Cantitate/an FDS* COD** …
periculoasă/e din produs face parte expuşi

… C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

* Bifaţi cu X dacă deţineţi fişă cu date de securitate (FDS) actualizate pentru produsul respectiv.
** Pentru optimizarea activităţii Dvs. de realizare a evidenţelor cerute de prevederile legale în vigoare, vă recomandăm să întocmiţi în Excel o singură evidenţă pentru atât îndeplinirea a cerinţelor art. 24(2) din Legea
360/2003 cât şi pentru îndeplinirea a cerinţelor art. 12(1^1) din HG 1218/2006 (vedeţi şi 1. Lista cu substanţele şi amestecurilor chimice periculoase pe care le deţineţi/le veţi deţine conform art. 24(2) din Legea 360/2003
privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată). În câmpul Cod se notează cu C substanţele/amestecurile comercializate şi cu P substanţele/ amestecurile produse în procese. Conform
reglementărilor, la ITM trebuie să transmiteţi numai informaţii despre produsele care sunt sub incidenţa Regulamentelor CLP şi REACH.

Semnatura
Data
Inventarul/registrul agenţilor chimici periculoşi manipulaţi în unitate
conform art. 12(1^1) din HG 1218/2006 modificată şi art. 24(2) din Legea 360/2003 republicată

Denumire substanţă/e Nr.CAS/Nr.EINECS Categoria din care Nr. lucrători


Nr.crt Denumire produs Cantitate/an FDS* COD** …
periculoasă/e din produs face parte expuşi

… C

Pulberi Fier P
Aliaje inox P
Aluminiu P
Lemn şi derivate P
Cereale şi derivate P
Fibre de sticlă P
Materiale de construcţii (pietre,
P
cărămizi, beton…)
Plumb metalic P
Talc P
Ciment P
Fibre ceramice P
Azbest şi materiale care conţin
P
azbest
Materiale compozite (răşini + sticlă,
P
carbon…)
Vopsire cu plumb P
Şlefuire P
Sablare P
Grafit P
… P
Fum Arderea lemnelor tratate P
Sudarea fierului P
Topirea metalelor P
Sudarea oţelului inox P
Topire şi lucrări cu plumb P
Sudura şi formarea la cald a
P
plasticelor
Vulcanizare P
… P
Materii de origine vegetală sau
Vapori şi gaze P
animală
Gudroane şi bitumuri P
Aparate de încălzire P
Mercur P
Prelucrare cu ulei P
Motoare cu carburant P
Benzină (carburant) P
… P
Aerosoli Uleiuri pentru tăiere P
Decapare cu jet de apă P
Uleiuri de decofrare P
… P

* Bifaţi cu X dacă deţineţi fişă cu date de securitate (FDS) actualizate pentru produsul respectiv.
** Pentru optimizarea activităţii Dvs. de realizare a evidenţelor cerute de prevederile legale în vigoare, vă recomandăm să întocmiţi în Excel o singură evidenţă pentru atât îndeplinirea a cerinţelor art. 24(2) din Legea
360/2003 cât şi pentru îndeplinirea a cerinţelor art. 12(1^1) din HG 1218/2006 (vedeţi şi 1. Lista cu substanţele şi amestecurilor chimice periculoase pe care le deţineţi/le veţi deţine conform art. 24(2) din Legea 360/2003
privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată). În câmpul Cod se notează cu C substanţele/amestecurile comercializate şi cu P substanţele/ amestecurile produse în procese. Conform
reglementărilor, la ITM trebuie să transmiteţi numai informaţii despre produsele care sunt sub incidenţa Regulamentelor CLP şi REACH.
Lista nominală a lucrătorilor implicați în activitățile pentru care rezultatele evaluării evidențiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lor
conform art. 23 (1) din HG 1093/2006

Nr. crt. Numele şi prenumele Substanţa/ele CM* la care a fost expus Nr.CAS/Nr.EINECS Perioada Durata [h/zi] Concentraţia Activitatea desfăşurată Observaţii …

* cancerigene şi/sau mutagene

 Art. 23. -  (1) Pentru informarea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca: 
   a) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere sau unitate să poată controla dacă prevederile prezentei hotărâri se aplică ori să se poată implica în aplicarea lor; 
   b) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori unitate să fie informaţi cât mai repede posibil asupra unei expuneri anormale, inclusiv expunerile prevăzute la art. 16, asupra cauzelor acestora şi asupra măsurilor luate sau care trebuie luate pentru remedierea situaţiei; 
   c) să păstreze o listă nominală actualizată a lucrătorilor implicaţi în activităţile pentru care rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lor, cu precizarea expunerii la care ei au fost supuşi, dacă această informaţie este disponibilă; 
   d) medicul de medicina muncii şi/sau medicul de medicină generală/medicină de familie, cu competenţă în medicina de întreprindere, conform legii, inspectoratul teritorial de muncă şi/sau direcţia de sănătate publică judeţeană ori a municipiului Bucureşti, precum şi orice altă persoană responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă să aibă acces la lista prevăzută la lit. c); 
   e) fiecare lucrător să aibă acces la informaţiile conţinute în listă care îl privesc personal; 
   f) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori unitate să aibă acces la informaţii colective care nu conţin nominalizări de persoane

S-ar putea să vă placă și