Sunteți pe pagina 1din 17

CAPITOLUL 4.

STUDIUL STATISTIC ȘI STUDIUL DE CAZURI.

Lucrarea de faţă s-a întocmit pe baza datelor culese din statistica și arhiva
Compartimentului de Oftalmologie din cadrul SCJU Arad, precum şi din literatura de
specialitate.
Mi-am ales această temă, datorită faptului că Glaucomul cu Unghi Deschis, ca boală,
reprezintă un subiect de actualitate, deținând procentul cel mai mare din toatalitatea tipurilor de
glaucoame, fiind un domeniu de graniță dintre oftalmologie, chirurgia oftalmologică, geriatrie,
genetică și traumatologie, în scopul de a contribui la îmbunătățirea stării generale de sănătate a
pacienților, depistarea și diagnosticarea timpurie, precum și pentru intervenția chirurgicală, acolo
unde este cazul la unii pacienți, educația pentru sănătate a pacienților diagnosticați, prin
eliminarea factorilor declanșatori și a obiceiurilor vicioase, precum și abordarea celor mai
eficiente tratamente, specifice fiecărui tip de glaucom, în funcție de antecedentele hetro-
colaterale.

4.1. STUDIUL STATISTIC.


4.1.1. SCOPUL LUCRĂRII.
Studiul de faţă a fost făcut în scopul de a evidenția incidența apariției glaucomului cu
unghi deschis, prin evaluarea condițiilor de trai, de viață a facorilor genetici, a traumatismelor,
precum și debutul bolii în funcție de vârstă și complicațiile apărute pe parcursul bolii. Studiul și
discuțiile purtate cu pacienții diagnosticați cu glaucom cu unghi deschis, au avut ca scop
primordial următoarele:
 Creşterea calităţii vieţii;
 Educația pentru sănătate a populației;
 Educația pacientului pentru controlul de specialitate timpuriu,
 Evitarea factorilor, care duc la apariția acestei maladii, precum și la
decompensările ei.

4.1.2. OBIECTIVE.
Pentru depistarea factorilor declanșatori ai glaucomului cu unghi deschis, s-a efectuat un
studiu statistic retrospectiv, pe lotul 1 de 145 pacienţi (2016) și lotul 2 de 97 pacienți (2017) luați
1
în evidență, diagnosticați cu Glaucom de diferite tipuri, care au solicitat tratament oftalmologic
în anii 2016-2017, în cadrul, Compartimentului de Oftalmologie din cadrul SCJU Arad, fiind
inregistrați în registrele din cadrul Ambulatorului Compartiment Oftalmologie. Astfel, s-au avut
în vedere următoarele aspecte:
 Depistarea glaucomului cu unghi deschis, în stadii timpurii,
 Diagnosticarea precisă a tipului de glaucom și stadiul evolutiv;
 Aplicarea unui tratament, corespunzător;
 Evitarea efectelor adverse, evitarea obiceiurilor vicioase, ținerea sub control prin
aplicarea tratamentului prescris.
 Reducerea orbirii, prin informarea populației despre simptomele, riscurile nedepistării și
neprezentării timpurii pentru consult de specialitate (microscopie, biometrie, măsurarea
tensiunii oculare, intervenție chirugicală, unde se mai poate elimina evoluția, tratament
specific oftalmologic). În unele cazuri, datorită complicațiilor și durerii excesive, este
necesară eviscerarea ochiului afectat.
 Eficienţa tratamentului aplicat.

4.1.3. MATERIALE ŞI METODĂ.

Acest studiu observaţional, prospectiv şi de cohortă s-a realizat pe un lot de 118 de


pacienţi diagnosticaţi cu Glaucom cu unghi deschis în diferite stadii evolutive în cadrul
Compartimentului Oftalmologie, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, pe o
perioadă de 2 ani, respectiv 2016-2017.
În analiza datelor s-au urmărit următorii parametri:
 Repartiția cazurilor după mediul de provenienţă
 Repartiţia cazurilor pe sexe
 Repartiţia în funcţie de vârstă
 Repartiția cazurilor după formele clinice
 Apariția cazurilor în funcție de factorii de risc.
 Evoluția Cazurilor (evoluție favorabilă, decompensări, apariția orbirii
 Evoluția în funcție de interes față de boală
 Repartiția în funcție de anii de studiu
 Studiu comparativ între anii studiați, în ce privește creșterea, sau scăderea numărului de
cazuri.

2
3
4.1.4. REZULTATELE STUDIULUI.

Tabelul 4.1. Clasificarea cazurilor de glaucom cu unghi deschis după mediul de provenienţă.

Evoluția cazurilor de GPUD după mediul de provenienţă


Total cazuri 118 100%
Mediul urban 74 63%
Mediul urban 44 37%

Evoluția cazurilor de GPUD după mediul de provenienţă

44

74

Mediul urban Mediul urban

Figura 4.1. Clasificarea cazurilor de glaucom primitiv cu unghi deschis după mediul de
provenienţă pe perioada 2016-2017.

Discuții
Din totalul de 118 cazuri, diagnosticate cu glaucom cu unghi deschis, pe parcursul anilor
de studiu, 2016 - 2017, 44 provin din mediul rural, iar 74 din mediul urban, însemnând că din
totalul de 118 (100%) pacienți tratați, 37% provin din mediul rural și 63% din mediul urban,
ceea ce arată că ponderea cea mai mare este în mediul urban.

4
Tabelul 4.2. Clasificarea cazurilor de glaucom cu unghi deschis după sexe pe perioada 2016-
2017.
Evoluția cazurilor în funcție de sexe
Total cazuri 118 100%
Feminin 63 54%
Masculin 55 46%

Evoluția cazurilor în funcție de sexe

55
Feminin
63 Masculin

Figura 4.2. Clasificarea cazurilor de glaucom cu unghi deschis după sexe pe perioada 2016-
2017.

Discuții
Urmărind repartiţia în funcţie de sexe, se poate observa că frecvenţa este uşor crescută la
sexul feminin, 63 de cazuri (54%), faţă de 55 cazuri la bărbaţi (46%), ceea ce înseamnă că
femeile sunt cele mai predispuse să dezvolte un GPUD.

5
6
Tabelul 4.3. Clasificarea cazurilor după vârstă.

Incidența apariției cazurilor de glaucom cu unhi deschis pe grupe de vârstă


Total cazuri 118 100%
Sub 30 ani 1 1%
30-40 ani 1 1%
41-50 ani 13 10%
51-65 ani 67 56%
Peste 65 ani 51 42%

Incidența apariției cazurilor de glaucom primitiv cu unghi deschis


pe grupe de vârstă
1 1 13
51
Sub 30 ani
30-40 ani
41-50 ani
51-65 ani
Peste 65 ani

67

Figura 4.3. Incidența apariției cazurilor de glaucom primitiv cu unghi deschis pe grupe de
vârstă.

Discuții
Rezultatele studiului arată că prevalența cea mai mare este la grupa de vârstă 51-65 ani,
de 56%, urmată de grupa de peste 65 ani, 42%, iar pe locul 3 situându-se grupa de vârstă, 41-50
ani, 10%, ceea ce înseamnă că probabilitatea cea mai mare de apariție a GPUD este după vârsta
de 50 de ani, chiar 65 de ani, fiind mai mult o boală a înaintării în vârstă.

7
Tabelul 4.4. Clasificarea cazurilor de glaucom primitiv cu unghi deschis în funcție de anii de
studiu 2016-2017.
Evoluția cazurilor de GPUD pe perioada 2016-2017
Anul/Tipul G GPUD Total
2016 68 58%
2017 50 42%
Total Cazuri 118 100%

Evoluția cazurilor de GPUD pe perioada


2016-2017

50
2016
2017

68

Figura 4.3. Evoluția cazurilor de glaucom cu unghi deschis pe perioada 2016-2017.

Rezultatele statistice demonstrează că în anul 2016 (68 cazuri din totalul de 118, 58%)
numărul cazurilor a fost mai mare față de anul 2017 (50 cazuri, 42%), cu 18 cazuri. Studiul
demonstrează că numărul cazurilor de glaucom cu unghi deschis este în scădere cu 16% anual.

8
Tabelul 4.4. Clasificarea cazurilor de glaucom cu unghi deschis în funcție de evoluție.
Clasificarea cazurilor de GPUD în funcție de evoluție
Total cazuri 118 100%
Evoluție favorabilă 63 53%
Decompensări 50 42%
Orbire 5 5%

Clasificarea cazurilor de GPUD în funcție de evoluție

Evoluție favorabilă
Decompensări
50 Orbire
63

Figura 4.4. Clasificarea cazurilor de GPUD în funcție de evoluție.

Din totalul de 118 pacienți, diagnosticați cu GPUD, 63% au avut o evoluție favorabilă,
42% au făcut complicații, iar 5% au ajuns la orbire.

9
10
Tabelul 4.5. Clasificarea factorilor de risc în creșterea tensiunii intraoculare (TIO)

Factorii de risc în creșterea tensiunii intraoculare (TIO)


Corticosteroizii 1 50%
Vizionatul la TV în întuneric 2 25%
Coca Cola 3 13%
Cafea 4 12%

Factorii de risc în creșterea tensiunii intraoculare (TIO)

1
2 4

Corticosteroizii
3
Vizionatul la TV în întuneric
Coca Cola
Cafea

Figura 4.5. Factorii de risc în creșterea tensiunii intraoculare (TIO)

Discuții

Principalii factori de risc în creșterea tensiunii intraoculare sunt: cortcosteroizii, 50%,


vizionatul în întuneric la TV, 25%, abuzul de Cola și cafea, 15%, respectiv 10%.

11
Tabelul 4.6. Clasificarea cazurilor de GPUD în funcție de evoluție.
Evoluția cazurilor de GPUD
Total Cazuri 118 100%
Favorabilă 92 78%
Nefavorabilă 21 18%
(Decompensări)
Orbire 5 4%

Evoluția cazurilor de GPUD


5

10

36

Evoluție favorabilă Evoluție nefavorabilă Orbire

Figura 4.6. Evoluția cazurilor de GPUD.

Discuții

Din totalul de 118 de pacienți diagnosticați cu glaucom primitiv cu unghi deschis, 78%
au avut o evoluție favorabilă, 18% au avut o evoluție nefavorabilă datorită decompensărilor, iar
la un procent de 4%, s-a produs orbirea.

12
Tabelul 4.7. Comparația între cele două tipuri de glaucoame și incidența apariției GPUD,
respectiv GUÎ pe anii studiați 2016-2017

Anul/ 2016 2017 Total


Tipul G Cazuri
GPUD 68(70%) 50(70%) 118(70%)
GUÎ 31(30%) 20(30%) 51(30%)
Total 99(100%) 70(100%) 169(100%)

Incidența apariției GPUD, respectiv GUÎ pe anii studiați


2016-2017

50
GPUD
GUÎ

68

Figura 4.7. Comparația între cele două tipuri de glaucoame: glaucom primitiv cu unghi deschis
și glaucom cu unghi închis, precum și incidența apariției lor în anii studiați 2016-2017.

Din datele culese din arhiva Compartimentului Oftalmologie, datele statistice confirmă că
glaucomul primitiv cu unghi deschis reprezintă 70% din total, iar cazurile de glaucom cu unghi
închis, doar 30%, ambele fiind în scădere cu peste 50% în anul 2017, față de anul 2016.

13
4.1.5. Concluziile Studiului Statistic.
În urma studiului statistic efectuat pe anii de studiu 2016-2017, rezultatele obținute sunt
în conformitate cu literatura de specialitate astfel:
 Repartiția cazurilor după mediul de proveniență, arată că ponderea cea mai mare este în
mediul urban în procent de 63%, din totalul de 118 de cazuri de glaucom primar cu unghi
deschis, statistica fiind în concordanță cu literatura de specialitate.
 În funcţie de sexul pacienţilor diagnosticați cu glaucom primar cu unghi deschis, este
relevant faptul că persoanele de sex feminin sunt în număr puțin mai mare, de 54%, iar
sexul masculin, reprezentând un procent de 46%, din toatul de 118 pacienți (100%) care
au fost diagnosticați și tratați corespunzător bolii și decompensărilor, în perioada
analizată, 2016-2017.
 Statistica demonstrează că debutul glaucomului cu unghi deschis este relevant la grupa de
vârstă 51-65 ani, de 56%, iar peste 65 de ani, procentul fiind de 42% din totalul de 118
cazuri luate în evidență și tratați în cadrul Compartimentului de Oftalmologie .
 Studiul statitistic confirmă faptul că numărul cazurilor de glaucom primar cu unghi
deschis este în scădere. Astfel în anul 2016, numărul cazurilor reprezentând 58% din
totalul de 118 cazuri înregistrate pe cei doi ani, urmând ca în anul 2017 numărul cazurilor
să reprezinte 42% din totalul cazurilor, înregistrându-se o scădere de 16%, ceea ce relevă
faptul că populația este informată și se prezintă la timp pentru consult oftalmologic de
specialitate.
 Principalii factori de risc în creșterea tensiunii intraoculare (TIO) și apariția unui GPUD
sunt: cortcosteroizii (50%) în procent mai mare, datorită altor boli colaterale, urmați de
vizionatul în întuneric la TV (25%), precum și consumul de Cola (15%) și cafea (10%).
 În ce privește evoluția cazurilor pe parcursul tratamentului, cel mai mare procent este
reprezentat de evoluția favorabilă (78%), iar cei cu evoluție nefavorabilă (18%), cauzele
fiind, decompensările, datorită faptului că nu iși administrează corespunzător medicația și
a bolilor colaterale. La o parte din pacienți (4%), instalându-se chiar orbirea datorită
deteriorării nervului optic, uneori fiind necesară eviscerația.
 Din datele culese, este confirmat faptul că glaucomul primitiv cu unghi deschis reprezintă
cel mai mare procent de 70% din totalul de 169 de cazuri de glaucom, comparativ cu
GPUÎ care este în procent de doar (30%).

14
4.2. Studiu de cazuri

4.2.1. Caz 1

4.2.2. Caz 2

4.2.3. Caz 3

15
CONCLUZII

Datele studiului statistic, precum și cazurile prezentate anterior, au fost preluate și prelucrate
din arhiva Compartimentului de Oftalmologie Arad, fiind cu caracter confidențial, puse la
dispoziție, doar pentru a contribui la elaborarea acestei lucrări, cu scopul de a evidenția faptul că
la nivelul județului Arad, există 118 de cazuri de glaucom primar cu unghi deschis pe perioada
2016-2017, luate în evidență oftalmologică și tratate corespunzător.
Ca și concluzii, din literatura de specialitate, studiul statistic, precum și din prezentarea celor
trei cazuri de glaucom cu unghi deschis, se observă următoarele aspecte:
1. Predominanța apariției glaucomului primar cu unghi deschis este la femei de 54% , iar la
bărbați de 46%, ceea ce demonstrează că atât femeile, cât și bărbații sunt predispuși să
facă această formă de glaucom. Rezultatul studiului este în concordanță cu literatura de
specialitate.
2. Incidența mai mare de apariție a GPUD, conform studiului statistic, este la grupa de
vârstă 51-65 de ani, 56%, și la cei peste 65 ani, de 42%, din totalul de 118 cazuri.
Rezultatele demonstrează că vârsta a II a și a IIIa sunt semnificative.
3. Cele mai frecvente cazuri sunt cele de proveniență din mediul urban, 63%, comparativ cu
rurarul care reprezintă doar 37%, cauzele putând fi condițiile de muncă, condițiile de
mediu, stressul.
4. Glaucomul cu unghi deschis este în procent de dor 70%, comparativ cu glaucomul primar
cu unghi închis, care reprezintă 30% din totalul cazurile de glaucom.
5. Comparând numărul cazurilor înregistrate pe parcursul celor doi ani luați în studiu, se
observă o scădere de la 58% cazuri în 2016, la 42% cazuri în 2017 de glaucom cu unghi
deschis, ceea ce demonstrează că numărul cazurilor este în scădere cu un procent de 16%
față de 2016, datorită informării populației, consulturilor oftalmologice timpurii și
acțiunilor unor ONG-uri, care oferă consult oftalmologic gratuit.
Lucrarea atrage atenţia asupra importanţei prevenţiei şi depistării precoce a glaucomului
primar cu unghi deschis, sub diferitele lui tipuri de manifestare și evoluție, precum și de a
informa populația că în prezent există tehnologii moderne de diagnoză și tratament oftalmologic.
De asemenea, recomandarea ca viitor medic, este ca toți cei care observă simptome de vedre
încețoșată, durere oculară, să se prezinte în timp util la oftalmolog pentru diagnoză și tratament
de specialitate.

16
BIBLIOGRAFIE

17