Sunteți pe pagina 1din 13

NERVUL ACESSOR (XI)

Originea reală
• Rădăcina bulbară
• își are originea în partea inferioară a
nucleului ambiguu (nucleul
laringian)
• se distribuie mușchilor laringelui și
levator veli palatini
• Rădăcina spinală
• își are originea în coloana nucleară
centrală a cornului medular ventral
C1-C3
• inervează m. sternocleidomastoidian
și m. trapez
Originea aparentă
• Rădăcina bulbară
• șanțul colateral dorsal al
bulbului, distal de n. X
• trimite ganglionului superior al
vagului o anastomoză (axoni
eferenți din nucleul ambiguu
destinați m. levator al vălului
palatin)
• Rădăcina spinală
• fața laterală a măduvei spinării
• parcurge ascendent foramen
magnum apoi trece prin
foramenul jugular împreună cu
rădăcina bulbară
Traiect și ramuri
La ieșirea din foramenul jugular se
împarte în:
• ramura medială
• echivalentă rădăcinii bulbare
• se unește cu nervul vag la extremitatea
superioară a ggl. nodos
• axoni eferenți din nucleul ambiguu destinați
mușchilor laringelui pe calea nervului
recurent
• ramura laterală
• echivalentă rădăcinii bulbare
• încrucișează posterior diafragma mușchilor
stilieni
• abordează fața profundă a m.
sternocleidomastoidian
• trece lateral și ajunge la m. trapez
• primește anastomoze din ansele C2-C3 ale
plexului cervical formând ansa lui Maubrac
(axoni aferenți proprioceptivi)
NERVUL HIPOGLOS (XII)
Originea reală
• Tegmentumul bulbar,
sub planșeul
ventriculului IV, în aria
trigonului hipoglosului
Originea aparentă, traiect intracranian
• șanțul preolivar
• 10 – 12 rădăcini
• fuzionează într-un trunchi
unic care trece anterior de
a. cerebeloasă
posteroinferioară
• parcurge canalul condilian
anterior (canalul
hipoglosului)
Traiect extracranian
• iese din craniu prin canalul condilian anterior prin
care trec și artera și vena meningeală posterioară
• pătrunde în spațiul maxilovertebrofaringian
• încrucișează fața anterioară a ggl simpatic
cervical superior și fața posterioară a ggl. nodos
• trece printre a. carotidă internă și n. vag situați
medial și vena jugulară internă, situată lateral
• încrucișează fața laterală a a. carotide externe
sub originea a. occipitale
• parcurge triunghiurile Farabeuf, Beclard și
Pirogoff
• ajunge în loja sublinguală între genioglos și
hioglos
• se distribuie mușchilor intrinseci ai limbii
Triunghiul Farabeuf: În aria acestui triunghi iau naștere arterele
• posterior – vena jugulară internă linguală și facială
• anteroinferior – trunchiul venos
tirolingofaringofacial
• superior – n. hipoglos
Triunghiul Beclard: digastric
• posterior – marginea posterioară a m. Prin aria acestui triunghi trec:
hioglos • nervul hipoglos
• inferior – cornul mare al osului hioid • vena linguală superficială
• superior – burta posterioară a m. • artera linguală (profund)
Triunghiul Pirogoff: Prezintă hiatusul dintre m. hioglos și mlohioidian
• inferior – tendonul intermediar al m. digastric prin care trec din regiunea submandibulară în
• anterior – marginea posterioară a m. regiunea sublinguală:
milohioidian • n. hipoglos
• vena linguală superficială
• superior – n. hipoglos • canalul Wharton
• prelungirea anterioară a gl. submandibulare
Ramuri colaterale
1. Ramura meningeală
• ia naștere în canalul hipoglos
• are traiect recurent
• inervează osul și dura mater a fosei
craniene posterioare
2. Ramura descendentă
• ia naștere sub încrucișarea cu a. occipitală
• pe fața anterioară a venei jugulare interne
se anastomozează cu ramura descendentă
a plexului cervical formând ansa cervicală
(ansa nervului hipoglos). Din ansă se
desprind ramuri care provin din plexul
cervical și inervează mușchii infrahioidieni,
inclusiv tirohioidian și geniohioidian ale
căror ramuri, deși provin aparent direct
din nervul hipoglos, au originea tot în
plexul cervical