Sunteți pe pagina 1din 22

CAVITATEA OROFARIGIANĂ

Generalități
• Segmentul inițial al sistemului de import alimentar
• Situare:
• Anterior – regiunea orală
• Posterior – regiunea vertebrală
• Lateral – regiunile bucală și parotideomaseterică
• Superior – cavitatea nazofaringiană
• Inferior – planșeul orolaringofaringian
• Împărțire topografică
• Vestibulul oral
• Cavitatea orală propriu-zisă
• Vestibulul orofaringian
1
VESTIBULUL ORAL
• Spațiu virtual, curb, concav posterior, situat între
buze și obraji pe de o parte și arcurile dentare pe
de altă parte
• Prezintă:
• Perete antero-lateral:
• Mucoasa regiunilor orală și bucală
• Perete postero-medial:
• Mucoasa feței vestibulare a arcurilor dentare
• Margini superioară și inferioară
• Se numesc fornixuri sau șanțuri vestibulare
• Frenul buzei
• Plicile alveolobucale (în dreptul premolarilor)
• Topografic este separat de planul ocluzal în 2
segmente:
• Maxilar
• Mandibular
• Comunicări:
• Cavitatea orală propriu-zisă prin
• Spațiile interdentare
• Spațiul retromolar (între ultimul molar și marginea
anterioară a ramului mandibulei)
Vestibulul oral maxilar
1. Spațiul retrozigomatic
• Pereche, delimitat de:
• Posterior: plica pterigomandibulară (rafeul
pterigomandibular)
• Anterior: creasta zigomatico-alveolară
• În dreptul colului molarului doi superior se
găsește papila ductului parotidian la nivelul
căreia se deschide canalul Stenon
2. Spațiul vestibular lateral
• Pereche, delimitat de:
• Posterior: creasta zigomatico-alveolară
• Anterior: plica alveolobucală superioară (frenul
bucal lateral superior, determinat de m.
levator anguli oris)
3. Spațiul vestibular anterior (labial)
• Nepereche, median
• Delimitat de plicile alveolobucale superioare
(frenurile bucale laterale superioare)
• Prezintă frenul labial superior
• Corespunde foselor canine osoase
Vestibulul oral mandibular
1. Spațiul vestibular lateral
• Pereche, delimitat de:
• Posterior: plica pterigomandibulară
• Anterior: plica alveolobucală
inferioară (frenul bucal lateral
inferior
2. Spațiul vestibular anterior
(labial)
• Nepereche, median
• Delimitat de plicile alveolobucale
inferioare (frenurile bucale
laterale inferioare)
• Prezintă frenul labial inferior
• Corespunde foselor canine osoase
2
CAVITATEA ORALĂ PROPRIU-ZISĂ
Generalități
• Spațiu virtual, ocupat în
întregime de limbă
• Comunicări:
• Anterior: vestibulul bucal
• Posterior: vestibulul faringian
• Pereți:
• Superior – bolta palatului dur
• Inferior – planșeul bucal
• Anterolateral – fața linguală a
arcurilor dentare și zona
retromolară
• Posterior – istmul orofaringian
(arcurile palatoglosiale și
rădăcina limbii)
Peretele superior
Concav longitudinal și transversal
1. Rafeul palatin - arie longitudinală, mediană, formată aderență a
mucoasei la periost
2. Papila incisivă
• Proeminență mediană, situată la 1 cm posterior incisivilor centrali
• Reper pentru canalul incisiv
3. Torusul palatin – proeminență longitudinală paramediană,
pereche, de-a lungul suturii palatine mediane
4. Plicile palatine transverse (rugile palatine) – 3-6 creste transversal
sau oblice care pornesc de la rafeul palatin
5. Orificii glandulare ale glandelor palatine
6. Foveole palatine – depresiuni pereche situate posterior
7. Torusul maxilar – proeminență longitudinalălaterală,
corespunzătoare molarilor
8. Depresiunea foramenului palatin mare
9. Proeminența cârligului procesului pterigoid – situată la partea
laterală a vălului palatin
10. Linia sau zona A – 1-3 linii curbe, concave posterior, la joncțiunea
palatului dur cu palatul moale
Peretele superior
Elemente neurovasculare:
1. Posterior - mănunchiul palatin mare
• N. palatin mare (V2)
• A. palatină mare (din a. palatină
descendentă, din a. maxilară)
• Venele drenează în plexul pterigoid
• Limfaticele posterioare drenează în
nodulii jugulofaciali și cervicali profunzi
2. Anterior - mănunchiul nazopalatin
• N. nazopalatin (V2)
• A. septală posterioară inferioară (a.
sfenopalatină, din a. maxilară)
• Venele drenează în plexul pterigoid
• Limfaticele anterioare drenează în
nodulii submandibulari
Peretele inferior
• Segment lingual – porțiunea orală, orizontală a limbii
(corpul)
• Fața dorsală
• Șanțul median al limbii
• Papile gustative – linii ondulate oblice posteromedial
• Șanțul terminal (V-ul lingual) – deschis anterior, 9-14 papile
valate, prezintă la vârf o depresiune – foramen caecum
• Fața inferioară
• Șanțul sublingual median – se continuă cu frenul lingual
• Venele linguale profunde
• Plicile fimbriate
• Marginile laterale – prezintă deseori impresiunile dinților
• Segment sublingual – vizibil după ridicarea părții libere a
limbii, situat între mandibulă și hioid.
• Frenul lingual – plică a mucoasei întinsă între fața inferioară a
limbii și mucoasa planșeului bucal
• Papilele (carunculele) sublinguale – de o parte și de alta a
frenului, se deschid ductele glandelor submandibulare
• Orificiile ductelor sublinguale mari – lângă papilele sublinguale
sau pot fi comune cu cele ale glandelor submandibulare
• Plicile salivare (sublinguale) – proeminențe alungite
posterolateral, determinate de glandele sublinguale
• Orificiile ductelor sublinguale mici – situate pe plicile salivare
Loja sublinguală
• Spațiul cuprins între concavitatea
corpului mandibulei și rădăcina limbii,
deasupra diafragmei orale, sub
mucoasa alveololinguală
• Pereți:
• Anterolateral – fosa sublinguală a
mandibulei
• Posteromedial – mm. hioglos și genioglos
• Superior – plica sublinguală (salivară)
• Inferior – mm. milohioidian și
geniohioidian
• Posterior – rădăcina limbii și hiatusul
hiogloso-milohioidian
• Anterior – corpul mandibulei. Frecvent
extremitățile anterioare ale celor două
gland sunt unite, cele două loje
comunicând astfel anterior.
Loja sublinguală
• Conținut
• Glanda sublinguală – 2 porțiuni
• Principală – anterioară, de la care pornește ductul sublingual
mare (Bartholin)
• Secundară – posterioară, de la care pornesc ductele
sublinguale mici (Rivinus)
• Ductul submandibular (Wharton)
• Prelungirea anterioară a glandei submandibulare
• N. lingual
• Ggl. submandibular
• N. hipoglos (XII)
• A. sublinguală (linguală, maxilară)
• V. sublinguală
• Vena comitantă a n. hipoglos
• Comunicări
• Loja linguală opusă prin spațiul dintre m. genioglos și mucoasa
alveololinguală
• Fosa infratemporală prin spațiul pterigomandibular (nervul
lingual, nervul alveolar inferior, nervul milohioidian, nervul
bucal, artera alveolară inferioară)
• Loja submandibulară - prin hiatusul hiogloso-milohioidian
(ductul submandibular Wharton, prelungirea anterioară a
glandei submandibulare, N. hipoglos, vena comitantă a n.
hipoglos)
Peretele anterolateral
1. Arcurile dentare
• Arcada dentară superioară o depășește pe cea
inferioară datorită înclinației axelor
longitudinale ale dinților
• Fața vestibulară:
• Mucoasa alveolară – acoperă procesul alveolar
până la linia mucogingivală
• Mucoasa gingivală
• Gingia liberă (marginală) – definește șanțul
gingival, se întinde de la dinte până la marginea
liberă (coronară) a gingiei
• Gingia interdentară (papilară) – între dinți
• Gingia atașată – imobilă, continuă gingia liberă,
acoperă procesul alveolar până la linia
mucogingivală
• Fața vestibulară a dinților
• Fața linguală/palatinală
• Mucoasa alveolară – se continuă fără limită de
demarcație cu mucoasa linguală/palatinală
• Mucoasa gingivală – similară celei vestibulare
• Fața linguală/palatinală a dinților
Peretele anterolateral
2. Zona retromolară superioară
• Fosa retromolară superioară – corespunde articulației
proceselor alveolar, pterigoid și piramidal
• Papila retromolară superioară
• Tuberculul alveolar superior – extremitatea
posterioară a procesului alveolar superior acoperită
de mucoasă
3. Zona retromolară inferioară
• Fosa retromolară inferioară –expresia trigonului
retromolar al mandibulei
• Papila retromolară inferioară – situată anterior fosei
• Pernuța glandulară retromolară
• Tuberculul alveolar inferior (piriform) – extremitatea
posterioară a procesului alveolar inferior acoperită
de mucoasă
• Plica pterigomandibulară – corespunde rafeului
pterigomandibular
În ocluzie completă cele două zone retromolare
delimitează orificiul orovestibular prin care comunică
cele două segmente ale cavității orale.
Spațiul pterigomandibular
• Zonă de pasaj între reg.
Infratemporală și
orală/bucală
• Elementele care traversează
acest spațiu vor parcurge aria
zonei retromolare inferioare:
• Nervul lingual
• Nervul alveolar inferior
• Nervul milohioidian
• Nervul bucal
• Artera alveolară inferioară
3
VESTIBULUL OROFARINGIAN
Limite
• Perete superior – vălul palatin
• Pereți laterali
• Arcul palatoglos
• Fosa și tonsila palatină
• Arcul palatofaringian
• Perete inferior
• Segmentul vertical al limbii
(limba faringiană)
• Plicile gloso-epiglotice
• Valeculele
• Fața superioară a a epiglotei
Peretele superior – vălul palatin
• Fața orală
• Rafeul median
• Orificiile glandelor salivare palatinale
• Fața faringiană (nazală)
• Median – mm. uvulei
• Lateral – m. levator al vălului palatin
• Margine aderentă – se continuă cu
palatul dur
• Margine liberă
• Median – uvula
• Lateral – se continuă cu arcurile
palatofaringiene
• Margini laterale – corespund proceselor
piramidal și lamei mediale
pterigoidiene
Peretele lateral – fosa tonsilară
• Pereți:
• anterior – arcul palatoglos
• posterior – arcul palatofaringian
• inferior - plica triunghiulară
• Tonsila palatină
• Fața medială
• Convexă
• Cripte
• Sinus tonsilar, central, vertical
• Separată de pereții fosei prin
șanțul peritonsilar, mai
accentuat superior și posterior,
unde formează fosa supra-
retrotonsilară
Peretele inferior
• Fața posterioară,
faringiană, a limbii – tonsila
lingiuală
• Fața anterioară a epiglotei
• Plicile glosoepiglotice
mediană și laterale
• Valeculele epiglotice –
delimitate de plicile
epiglotice
• Plicile faringo-epiglotice