Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

ADMITERE ONLINE
Inscrieri pe www.admitere.ub.ro; 06-30 IULIE 2020
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Domeniul de Programul de studii Locuri Locuri cu


Facultatea bugetate* taxă
licenţă Învățământ cu frecvență
Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Ingineria mediului** 37 113
Ingineria dezvoltării rurale durabile
Inginerie și management în Inginerie și management în alimentația publică și
24 36
agricultură și dezvoltare rurală agroturism
Inginerie energetică Energetică industrială 22 28
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 22 38
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei 18 42
Facultatea de Inginerie Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale 25 25
Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie industrială** Design industrial 59 121
Ingineria şi managementul calităţii
Mecatronică şi robotică Mecatronică 22 38
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic 25 35
Inginerie chimică Inginerie biochimică 22 38
Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză 23 7
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză 13 37
Limbă şi literatură Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română 12 25
Facultatea de Litere Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză 0 20
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română 0 38
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 27 48
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 10 65
Matematică Matematică 14 36
Informatică 19 61
Facultatea de Științe Informatică
Informatică - IFR 0 75
Biologie Biologie 39 11
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor 22 78
Contabilitate şi informatică de gestiune 21 179
Facultatea de Științe Contabilitate
Economice Contabilitate şi informatică de gestiune - IFR 0 100
Marketing 21 79
Marketing
Marketing - ID 0 60
Educaţie fizică şi sportivă 24 66
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportive - IFR 0 75
Facultatea de Științe Sport şi performanţă motrică 22 28
ale Mișcării,
Sportului și Sănătății Kinetoterapie şi motricitate specială 31 59
Kinetoterapie
Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR 0 60
Psihologie Terapie ocupaţională 11 49

* În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie romă, locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, locuri pentru candidații din
sistemul de protecție socială, locuri pentru domenii prioritare, locuri pentru românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).
** La domeniile de licență cu mai multe programe de studii, opțiunea pentru un program de studii se va face la sfârșitul anului II.
Toate programele de studii funcționează sub condiția constituirii numărului minim de studenți.
Toate programele universitare de licenţă pot fi continuate prin programe universitare de master în același domeniu sau domenii conexe acreditate.
Informațiile pot suferi modificări.
IFR - învățământ cu frecvență redusă, ID - învățământ la distanță, AP - autorizat provizoriu
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești nr.157, Bacău, 600115 • Tel.: +40.234.534.712, Tel: 0787 539 061 , E-mail: rector@ub.ro