Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

ADMITERE ONLINE
Inscrieri pe www.admitere.ub.ro; 06-30 IULIE 2020
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Programul de studii de master acreditat Locuri Locuri cu


Facultatea Domeniul de master bugetate* taxă
Învăţământ cu frecvenţă

Managementul protecţiei mediului în industrie 22 53


Ingineria mediului
Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive 0 75
Chimia moleculelor bioactive -
obţinere, valorificare, controlul şi asigurarea calităţii
Chimie de molecules bioactives - 19 31
Inginerie chimică obtention, valorisation, contrele et
assurance de qualite
Materiale neconvenţionale în biotehnologii moderne 0 50
Inginerie energetică Echipamente şi tehnologii moderne în energetică 19 81
Facultatea de Inginerie
Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice 17 83
Calculatoare si tehnologia
Tehnologia informaţiei aplicată în industrie 19 41
informaţiei
Inginerie mecanică Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces 19 81

Strategii în asigurarea calităţii în industrie 19 81


Inginerie industrială
Managementul fabricaţiei produselor industriale 18 82
Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată 19 31
Inginerie şi management Managementul sistemelor industriale de producție și servicii 20 30
Cultură și literatură română 10 90
Limba engleză. Practici de comunicare
9 91
Filologie (în limba engleză)
Facultatea de Litere Limba franceză. Practici de comunicare
9 91
(în limba franceză)
Ştiinţe ale comunicării Comunicare în spațiul public 12 38
Ştiinţe ale educaţiei Strategii inovative în educație 6 54
Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului 16 9
Biologie
Biologie medicală 1 24
Facultatea de Științe
Informatică Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie 17 33
Matematică Matematică didactică 0 100
Contabilitate Contabilitate, audit şi experiză contabilă 13 37
Facultatea de Științe Marketing Marketing şi comunicare în afaceri 12 38
Economice
Administrarea afacerilor Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii 13 37
Activităţi motrice curriculare şi de timp liber 20 30
Facultatea de Științe ale
Ştiinţa sportului şi Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională 20 30
Mișcării, Sportului și educaţiei fizice
Sănătății Performanţă sportivă 15 35
* În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie romă, locuri pentru domenii prioritare, locuri pentru
românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).
Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii.
Informațiile pot suferi modificări.
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești nr.157, Bacău, 600115 • Tel.: +40.234.534.712, Tel: 0787 539 061 , E-mail: rector@ub.ro