Sunteți pe pagina 1din 3

Planificarea activităţilor extraşcolare, extracurriculare şi educative

An şcolar: 2014 – 2015 Clasa Pregătitoare

Nr. Locul
crt. Denumirea activităţii Data Mod de realizare desfăşurării Finalităţi Evaluare

Septembrie * Drumeţie cu scopul adunării materialelor Împrejurimile


din natură şi observării schimbărilor ce se şcolii Expoziţii
1. ,,A venit, a venit Octombrie produc toamna; Compoziţii
toamna...” * Şezătoare literară bazată pe recitări, cântece, Sala de clasă aplicative Decorarea
Noiembrie convorbiri care au ca temă toamna; spaţiului
2014 * Realizarea unor lucrări plastice şi practice clasei
cu materialele adunate şi având tema Sala de clasă
Toamna.

28 * Realizarea unei activităţi cu recitări de


2. ,,Noi suntem Noiembrie poezii şi cântece închinate zilei de 1
români!” 2014 Decembrie; Sala de clasă Expoziţie Activitate
* Prezentarea evenimentelor de la Marea practică
Unire;
* Realizarea de steguleţe şi alte lucrări
plastice legate de eveniment.

* Recitarea de poezii închinate anotimpului Montaj Activitate


3. ,,În aşteptarea lui Moş Decembrie iarna şi sărbătorile specifice; Sala de clasă artistic practică
Crăciun!” 2014 * Interpretarea de colinde şi alte cântece Compoziţii Evaluarea
specifice sărbătorilor de iarnă; aplicative orală a
* Decorarea spaţiului clasei cu compoziţii Expoziţie cântecelor şi
specifice anotimpului alb. poeziilor
învăţate
* Recitarea unor versuri cunoscute scrise de Evaluarea
4. ,,La ceas aniversar – 15 Mihai Eminescu; orală a
EMINESCU” Ianuarie * Audiţie – cântece care au versurile unor Sala de clasă Montaj poeziilor
2015 poezii care fac parte din opera marelui poet. artistic învăţate

23 * Prezentarea pe scurt a evenimentelor


5. ,,Hai să dăm mână cu Ianuarie semnificative; Sala de clasă Expoziţie Activitate
mână!” 2015 * Realizarea hărţii ţării noastre; practică
* Intonarea cântecului Hora Unirii.
* Prezentarea pe scurt a evenimentelor lunii
6. ,,Mărţişoare, 2–6 martie şi a semnificaţiei lor: naşterea lui Ion
mărţişoare!” Martie Creangă, mărţişorul, babele, ziua femeii; Realizarea de Activitate
2015 * Concurs de ghicitori literare pe baza textelor Sala de clasă compoziţii practică
lui Creangă; practice
* Realizarea de mărţişoare şi felicitări pentru Expoziţie
mame;
* Dramatizare: La Cireşe. Dramatizare Concurs
7. ,,Astăzi e ziua 9 * Recitarea de poezii şi interpretarea de Evaluare
ta...MĂMICO!” Martie cântece specifice anotimpului primăvara şi Sala de clasă Montaj orală prin
2015 zilei femeii; artistic întrebări
* Oferirea unei surprize mamelor.
8. ,,Cine ştie cele mai Aprilie * Organizarea unui concurs pe teme din Sala de clasă Concurs Fişe de
multe poveşti?” 2015 poveşti şi texte cunoscute; Afişe lucru
* Realizarea de afişe semnificative în grup şi Activitate
pe teme variate. practcă
9. ,,S.O.S. – NATURA!” Mai * Colectarea deşeurilor din zona special
2015 pregătită; Sala de clasă Afişe Activitate
* Realizarea de compoziţii şi afişe care să Curtea şcolii Expoziţie practcă
aibă legătură cu educaţia ecologică.
10. ,,Rămas bun Clasa Iunie * Realizarea unui montaj artistic cu cântece şi Sala de clasă Montaj Premierea
Pregătitoare!” 2015 poezii semnificative pentru sfârşitul de an artistic elevilor
şcolar. merituoşi

Învăţătoare,
PLUGARU ELENA