Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

Se schimbă vârsta de pensionare. La câți ani vă veți


ANUL XXX
Nr. 7631

putea depune dosarul de pensie


7 iulie
2020,

Î
12 pagini
1 LEU ncepând cu data de 1 iulie, vor intra în vi- mai prezintă certificatele de salariu de la ac-
str. Păcii, nr.1 BIS goare noile reguli privind vârsta de pensio- tivitățile realizate până la data de 1 ianuarie
ISSN 1220-9031 nare, cu modificări importante care vor afec- 1999, pensia fiind calculată doar în baza ve-
ISSN-L 1220-9031 ta o bună parte dintre români. nitului asigurat, realizat după data respecti-
Cuprins: Astfel, vârsta standard de pensionare a feme-
vă și reflectat în contul personal de asigurări
sociale ale persoanei asigurate din Registrul
Pag. 2-3-4-5-6-7: Știri lo-
ilor, care astăzi este de 59 de ani, va crește de stat al evidenței individiuale în sistemul
cale/regionale/ naționale treptat în următorii 8 ani, până la vârsta de public de asigurări sociale. Astfel că se ia
Mh-Gj-Ot-Vl-Dj 63 de ani. De asemenea, stagiul de cotizare, în considerare stagiul de cotizare realizat în
Pag.8: Sport care în prezent este de 32 de ani, va ajunge perioda de activitate trecută pe carnetul de
Pag.9Horoscop; Eugen la 34 de ani. muncă.
Dulbaba
Pag 10: Pagina Interac- Potrivit noii legi, femeile care au născut și De asemenea, cei care vor să beneficieze de
tivă educat până la vârsta de 8 ani, cinci sau mai pensie, trebuie să depună cererea și actele
Pag. 11: Întreruperi pro- mulți copii, se vor putea pensiona cu trei ani necesare la Casa Teritorială de Asigurări So-
gramate DEO / înainte de vârsta standard. De asemenea, și ciale de la locul de domiciliu în termen de
Pag. 12: Vremea regi- românii care au lucrat în condiții grele de 30 de zile de la atingerea vârstei de pensi-
onală: Dr. Tr. Severin, muncă vor putea beneficia de scăderea vâr- onare. Dacă aceasta este depusă după cele
Craiova, Slatina, Tg. Jiu, stei de pensionare. 30 de zile, pensia pentru limită de vârstă se
Vâlcea ~ 2 zile va acorda de la data prezentării ultimului act
Externe: Conform CNAS, la stabilirea pensiei nu se necesar.
Hoasul dintre Statele Unite și
Irak continuă. În cursul nopţii
de duminică spre luni, o racheta
Se redeschid restaurantele
a căzut în apropierea aeroportu-
lui din Bagdad, acolo unde se
- Care sunt regulile de urmat -
aflau mai mulți soldați ameri-
cani. S paţiile interioare ale restaurantelor vor
fi redeschise cu o serie de reguli şi re-
stricţii, în care, de exemplu, clienţilor le va
şi olivierele vor putea fi transferate de la o
masă la alta doar după ce vor fi dezinfectate.
Se pare că Organizația Mondia-
lă a Sănătății va trebui să își re-
fi permis să meargă doar pe anumite benzi La intrarea în restaurant va fi un „triaj ob-
vizuiască recomandările, după cu sens unic, semnalizate, păstrând distanţa servaţional” al clienţilor, urmând să le fie in-
ce sute de oameni de știință afir- de 2 metri unii de alţii la mesele vecine, iar terzise accesul acelora care dau semne că ar
mă că există dovezi că noul co- solniţele, meniurile şi olivierele vor putea fi avea infecţii respiratorii.
ronavirus aflat în aer sub formă transferate de la o masă la alta doar după ce
de particule mici poate infecta vor fi dezinfectate, conform proiectului de Va fi interzis consumul de produse stând în
oamenii, informează New York ordin care reglementează condiţiile de re- picioare, cu exceptia meselor dedicate aces-
Times, citată de Reuters. deschidere, obţinut de Profit.ro. tui tip de servire.
Staţiile de măsurare din Suedia Ordinul a fost redactat incluzând data de 9 Este stabilit un număr de maximum 6 clienţi
au detectat duminica trecută ni-
veluri anormale de ruteniu şi ce-
iulie pentru redeschidere, care trebuie însă care pot ocupa o masă (faţă de maximum 4
siu, iar Institutul olandez pentru să primească şi ultimul accept din partea la terase), exceptaţi de la această regulă fiind
sănătate publică şi mediu susți- premierului Ludovic Orban. Deocamdată, membrii de familie.
ne că sursa radiațiilor provine ultimul termen avansat oficial ca speranţă
din direcţia Rusiei occidentale. este 15 iulie, notează Profit.ro. După anunţul oficial în legătură cu deschi-
derea restaurantelor, va fi transmis şi setul
Curs BNR: Reprezentanţii Guvernului şi cei ai industriei de reguli care trebuie respectate.
1 EURO = 4.8378 Lei HORECA s-au întâlnit la mijlocul săptămâ-
1 USD = 4.3085 Lei nii și au decis constituirea unui grup de lucru Mulţi aşteptau de câteva săptămâni redes-
care va stabili regulile de protecţie sanitară chiderea restaurantelor, dar acest lucru a
1 LIRA = 5.3598 Lei care vor trebui respectate după redeschide- fost amânat. În acest moment, se poate mer-
1 CHF (Franc Elvețian) rea restaurantelor. Clienţii vor putea merge ge doar la terasă. Din 1 iunie terasele au fost
= 4.5522 Lei doar pe benzi cu sens unic, semnalizate, deschise, cu condiţia respectării unor reguli
păstrând distanţa de 2 metri unii de alţii, la stricte de către proprietari.
1 Gram de aur mesele vecine, ocupanţii scaunelor vor păs-
= 245.7662 Lei tra aceeaşi distanţă, iar solniţele, meniurile