Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” CRAIOVA

PROFESOR: DRAGOS PANESCU


LIMBA LATINĂ (MANUAL ED. ARAMIS)
AN ŞCOLAR 2016-2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA LIMBA LATINĂ


CLASA a VIII-a

NR. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE C. S. NUMĂR SĂPTĂMÂNA OBS.


CRT. DE ORE
ALOCATE
SEMESTRUL I
1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL LIMBII LATINE 1.1;2.1;2.3 3
 Argumente pentru studierea limbii latine 1 I
 Lingua latina
 Latina şi familia limbilor indo-europene
 Latina – limbă a Romei şi a Imperiului Roman
 Latina şi familia limbilor romanice
 Latina şi limba română 1 II
 Scrierea şi pronunţarea. Accentul în limba latină 1 III
2. ROMA 1.1;1.2;1.3 2
 Reguli de topică şi de traducere 2.1;2.4;3.1
 Substantivul – declinarea I 3.2 1 IV
 Verbul – indicativul prezent al verbului esse
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Legenda întemeierii
Romei 1 V
3. VILLA RUSTICA 1.1;1.2;1.3 2
 Substantivul – declinarea a II-a (substantive 2.1;2.4;3.1
masculine şi feminine terminate în -us) 3.2 1 VI
 Verbul – conjugările I şi a II-a (infinitivul şi
indicativul prezent)
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Familia 1 VII
4. ROMANAE NUPTIAE 1.1;1.2;1.3 2
 Substantivul – declinarea a II-a (substantive 2.1;2.4;3.1
masculine terminate în –er, substantive neutre) 3.2 1 VIII
 Adjectivul cu 3 terminaţii (clasa I)
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Căsătoria 1 IX
5. ROMANI ET SABINI 1.1;1.2;1.3 2
 Verbul – conjugările a III-a şi a IV-a (infinitivul şi 2.1;2.4;3.1
indicativul prezent) 3.2 1 X
 Pronumele personal şi pronumele reflexiv
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Răpirea Sabinelor 1 XI
6. PUGNA 1.1;1.2;1.3 2
 Verbul esse – indicativul imperfect 2.1;2.4;3.1 1 XII
 Pronumele şi adjectivul posesiv 3.2
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Spectacolele la romani
(ludi) 1 XIII
7. NOVUS POPULUS 1.1;1.2;1.3 2
 Verbul – indicativul imperfect al conjugărilor I-IV 2.1;2.4;3.1 1 XIV
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Armata 3.2 1 XV
8. EVALUARE 1 1.3, 2.3, 1 XVI
 Puer et fidus delphinus 2.4, 3.1
9. SALVE, MAGISTER! 1.1;1.2;1.3 3 XVII
 Verbul esse – indicativul viitor 2.1;2.4;3.1 1 XVII
 Numeralul cardinal şi ordinal 3.2 XVIII
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Învăţământul la Roma 1 IXX

SEMESTRUL AL II-LEA


10. CICADA ET FORMICA 1.1;1.2;1.3 2
 Verbul – conjugările I-IV – indicativul viitor 2.1;2.4;3.1 1 I
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Fabula 3.2 1 II
11. IUNONIS ANSERES 1.1;1.2;1.3 2
 Substantivul – declinarea a III-a imparisilabică 2.1;2.4;3.1
(substantive masculine, feminine şi neutre) 3.2 1 III
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Iunona 1 IV
12. IN FORO 1.1;1.2;1.3 2
 Substantivul – declinarea a III-a parisilabică 2.1;2.4;3.1 1 V
 Verbul – imperativul prezent 3.2
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Forul roman 1 VI
13. DE BELLIS PUNICIS 1.1;1.2;1.3 2
 Adjectivul cu 2 terminaţii şi cu o singură terminaţie 2.1;2.4;3.1 1 VII
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Războaiele punice 3.2 1 VIII
14. ORATIO HANNIBALIS 1.1;1.2;1.3 3
 Adjectivul – gradele de comparaţie 2.1;2.4;3.1 1 IX
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Hanibal 3.2 1 X

15. HANNIBALIS MORS 1.1;1.2;1.3 2


 Verbul – conjunctivul prezent 2.1;2.4;3.1 1 XI
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Personalităţi romane 3.2 1 XII
16. DISCAMUS CUM POETA – VULPES ET CORVUS 1.1;1.2;1.3 2
 Verbul – conjunctivul imperfect 2.1;2.4;3.1 1 XIII
 Limbă, cultură şi civilizaţie – Fedru 3.2 1 XV
17. EVALUARE 2 2 XV
 Ridemus cum Plauto

Nota : Saptamana XII Sem. 2 = Saptamana “Scoala Altfel : Să ştii mai multe, să fii mai bun!”