Sunteți pe pagina 1din 1

Lacul de Mihai Eminescu

În opinia mea, textul Lacul aprține unui text


literar liric deoarece are toate caracteristicile
acestui tip de text.
În primul rând, în acest text întâlnim
elemente de subiectivitate ale eului liric pe care le
putem identifica prin mărcile lexico-gramaticale
pronominale și verbale: Eu (trec), parc-ascult,
aștept, să-mi sară...etc.
Deasemenea, tema textului orientează lectura
cititorului creând un orizont de așteptare. Textul
se încadrează în tema iubirii și a naturii.
În al doilea rând, eul liric își exprimă ideile,
sentimentele și trările în mod direct folosind un
limbaj expresiv constând în imagini artistice și
figuri de stil. Astfel sentimentele dominante sunt
de contemplare a naturii, visare, dar și
dezamăgire, descrise cu ajutorul epitetelor
cromatice: lacul albastru, nuferi galbeni, cercuri
albe etc, dar și al personificărilor: (lacul)
tresărind, cutremură; (nuferi) îl încarcă. (imagini
vizuale și auditive)
De asemenea, în textul suport , întâlnim
elemente de versificație specifice textului liric.
Textul are cinci strofe catrene, rimă încrucișată
imperfectă, masura fixă de opt silabe, ritmul
trohaic.
În concluzie, textul Lacul de Mihai Eminescu
aparține în mod evident textului literar liric prin
argumentele aduse mai sus.