Sunteți pe pagina 1din 7

Dimensiuni ale motivaţiei participării directe a

suporterilor la meciurile de fotbal

Obiective general
Surprinderea elememntelor cheie care determină motivaţia participării la
meciurile de fotbal
Ipoteză generală
Persoanele care au jucat fotbal în copilărie prezintă o mai mare motivaţie
de a participa activ la meciurile de fotbal
Obiective specifice
Identificarea ponderii de timp pe care suporterii o alocă activităţii legate
de fotbal
Identificarea de soluţii în vederea creşterii numărului celor care participă
activ la meciurile de fotbal
Ipoteze specifice
Suporterii îşi desfăşoară o mare parte din timp activităţilor legate de
fotbal
Numărul participanţilor la meciuri creşte în funcţie de calitatea meciului
Preţul biletelor la meciuri influenţează participarea suporterilor

1. Definirea conceptelor

Motivare – concept care derivã din latinescul moves, moveo, a misca, a


pune în miscare. Conceptul de motivatie este definit ca "act sau ansamblu,
sistem de impulsuri, imbolduri, pulsiuni interne, energizãri si activãri, stãri
tensionale sau mobiluri ale actiunilor si conduitei ".

Comportamentul uman, înteles ca "totalitatea faptelor, actelor, reactiilor –


motorii, verbale, afective – prin care o persoanã rãspunde solicitãrilor de ordin
fizic sau social ale lumii externe ", este orientat cãtre scopuri specifice sau
stimulente ale mediului. Aceasta nu înseamnã cã obiectivele controleazã
conduita.

Scopurile sunt atractive numai pentru cã motivatiile satisfac individual


oamenii. Un comportament uman este determinat de motivatiile sale, pe când
obiectivele (scopurile) care sunt exterioare individului îi oferã acestuia
oportunitatea de a-si satisface aceste motivatii.

‫״‬Motivatia presupune maximizarea contributiei pe care persoanele sunt


dispuse sã o dea pentru dezvoltarea organizatiei unde lucreazã. Un salariat
poate sã dea mult mai mult decât suma sarcinilor rezultate din postul pe care îl
detine‫״‬.
Delimitarea aspectelor obiective si subiective ale motivatiei s-a impus în
contextul în care unii indivizi actioneazã într-un anumit mod sub influenta
câstigului, în timp ce asupra altora, utilizarea acestui instrument nu are acelasi
efect.

Dimensiunea obiectivã a muncii utilizeazã efectul inegalitãtii în


recompensarea muncii. Într-o firmã, repartitia egalã a veniturilor are efect
demotivant. “Diferentierea recompenselor bãnesti în functie de eficacitate, de
calificare si de reusitã constituie o modalitate eficientã de motivare. Firmele
care au dus politica egalitarismului salarial au cunoscut esecuri : indivizii activi
sau talentati care n-au fost apreciati diferentiat au pãrãsit firma, altii au încercat
sã obtinã în sistemul existent o formã de exercitare a puterii prin intrigã si
dominare”.

În functie de profilul sãu, de strategia sa, firma îsi poate creea un sistem
de salarizare si avantaje motivationale fãrã a se abate de la regulile competitiei
si echitãtii manageriale.

Diferentierea câstigurilor poate avea la bazã :

• calificarea în cadrul postului – o scarã salarialã rezonabilã


încurajeazã investitia personalã în formarea si perfectionarea
profesionalã ;

• eficienta în post : premiile, gratificatiile individuale sau de echipã


sunt utilizate pentru aprecierea eficientei în muncã ;

• prosperitatea firmei – participarea la împãrtirea rezultatelor


financiare poate constitui un mijloc de cointeresare ;

• calitatea de membru fondator – oferã dreptul celor care au initiat o


afacere sã obtinã prime si actiuni preferentiale ;

• noutatea si initiativa : ideea unui nou produs si initiativa în


dezvoltarea de noi domenii de activitate pentru firmã trebuie recunoscute
si apreciate prin premii sau actiuni.

Dimensiunea subiectivã a muncii foloseste efectul motivator al


recompenselor nepecuniare. Literatura de specialitate a demonstrat cã multe
categorii de indivizi pot fi motivati pe alte cãi decât cele materiale. Astfel s-au
evidentiat sapte probleme psihologice care-l determinã pe om sã munceascã [6]:

1) problema de a-si angaja resursele fizice într-o muncã putin monotonã ;

2) problema de a învãta sã munceascã ;

3) problema de a cunoaste natura muncii si modul prin care o poate realiza ;


4) problema de a lua decizii si de a avea initiativã ;

5) problema contactului social pozitiv si de recunoastere în cadrul


organizatiei;

6) problema de a-si pune activitatea în slujba obiectivelor oragnizatiei si de


a-si lega viata de cea a colectivitãtii ;

7) problema sigurantei viitorului.

Fatã de aceastã abordare clasicã astãzi se acordã mai multã atentie


satisfactiei de tip confort (încã insuficient pentru multe meserii) si dezvoltãrii
considerabile a factorilor indirecti (exprimati prin scopul si sensul muncii).

Factorii motivationali care ar putea spori valoarea subiectivã a muncii


tinând cont de particularitãtile situatiilor si persoanelor sunt urmãtorii:

- aprecierea reusitei angajatilor ;

- stabilirea de obiective ambitioase care sã incite concurenta;

- încurajarea initiativei si a noului ;

- stabilirea unui climat creativ în echipa de muncã ;

- achizitionarea de talent si inteligentã.

2. Chestionar

Acest chestionar este realizat in cadrul Universitatii Lucian Blaga,


Facultatea de Educatie Fizica si Sport si va rugam sa ne acordati cateva
momente pentru completarea urmatorului chestionar privind gradul
dumneavoastră de participare directa la meciurile de fotbal.
Raspunsurile vor fi incluse într-un studiu despre suporteri ca si model de
influenta a tinerei generatii.

Raspunsurile tale sunt confidentiale si rezultatele chestionarii vor fi


prezentate in forma statistica. De sinceritatea raspunsurilor tale depinde
succesul cercetarii noastre!

Iti multumim,

1. Va place fotbalul?
DA NU
De
ce? .....................................................................................................................
.......................................................................................................................
2. Ce parere aveti despre fotbal?
...........................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Ce va motiveaza sa participati la meciurile de fotbal?
......................................................................................................................
4. Ati jucat fotbal in copilarie?

DA
NU
5. Mergeti la meciurile echipei favorite numai acasa sau si in
deplasare?
......................................................................................................................
6. Considerati ca aveti suficient timp liber pentru a merge la meciuri?

DA
NU
7. Cat timp liber ai, in medie, pe saptamana (sapte zile)?

Sub 7 ore

Intre 7 si 21 de ore

Peste 21 de ore

8. Cu ce iti ocupi timpul liber?

• Computer
• Televizor / radio
• Muzica
• Lectura
• Activitati culturale (teatru, opera,cinema,concerte)
• Iesit in oras
• Alaturi de prieteni
• Plimbari / excursii
• Sport
• Altele (mentioneaza)…………………………………..........................
9. Preferati sa mergeti la un meci de fotbal sau sa va odihniti?
......................................................................................................................
10.De obicei mergeti regulat la meciuri?
DA
NU
11.In ce masura te afecteaza rezultatele echipei tale favorite?
mult
putin
deloc
12. Ce inseamna pentru dumneavoastra cuvantul suporter?

...........................................................................................................................
.................................................................................................................
13. La meciuri purtati vestimentatia in culorile echipei? DA NU

14. Care credeti ca esti scopul unui supporter la meci?


sa faca galerie
sa sustina echipa
sa se intalneasca cu prietenii
altul
15. Pe o scala de la 1 la 5 cat de important este mersul la meciuri?

motiv ca sa plec de acasa


sa ma intalnesc cu prietenii
imi place fotbalul
sa huidui echipa
sa ma bucur de timpul liber
16. Daca ar trebui sa convingi pe cineva sa mearga la meciuri i-ai

spune………………………………………………………........................
............................................................................................................
17. Care este sexul dumneavoastra?
barbatesc
femeiesc
18. Care este starea dumneavoastra civila?
elev
student
angajat
somer
pensionar
19. Care este starea dumneavoastra financiara?
foarte slaba
slaba
medie
buna
foarte buna
20. In ce categorie de varsta va incadrati?

sub 14 ani
intre 14 - 18 ani
intre 18 - 40 ani
peste 40 ani
21. Din ce zona sunteti?
rurala
urbana

3. Esantion

4. Interpretarea

Bibliografie:

1. Paul Popescu – Neveanu - Motiv – Motivatie, Dictionar de psihologie,


Bucuresti, Editura Albatros, 1978
2. Dictionar de psihologie socialã, Bucuresti, Ed. stiintificã si
Enciclopedicã, 1981
3. Costache Rusu - ABC –ul managerului, Iasi, Ed. Gh. Asachi, 1993
4. I. Puiu, Organizarea întreprinderii - Baze si aplicatii, Bucuresti, Ed.
stiintificã si Enciclopedicã, 1976
5. Iulian Ceausu - Agenda managerului, III, Bucuresti, 1993
6. Emery & Tharsrud - Forma si continutul democratiei, Londra, 1969
7. C. Rusu - Cadrul organizational al întreprinderilor, Bucuresti, Ed.
stiintificã si Enciclopedicã, 1983
8. Cãtãlin Zamfir - Dezvoltarea umanã a întreprinderii, Bucuresti, Editura
Academiei, 1980