Sunteți pe pagina 1din 2

Punct de lucru: Buna Ziua FN, Et.

0, Cluj-Napoca Factura

Nr. FEMA 10139464 Data: 07.02.2020 Scadența: 08.03.2020 Garanti Bank SA IBAN: RO41UGBI0000042018954RON

Cumpărător: ACTIV GALAXY R.C.: J20/533/2007

Sediul: Silvasu de Sus, Str.nr 14, Nr., Judet: Hunedoara, Sector: -

Adresa de livrare: C.I.F.: RO 21509342

Județul: Cod poștal: 331165 Banca: IBAN:

Cotă Preț unitar Preț vânzare Valoare Valoare


Nr. Discount
Articol TVA U.M. Cantitate (fără TVA) (fără TVA) (fără TVA) TVA
crt. (%)
% -lei- -lei- -lei- -lei-

SENS-GAS-ZPFL1-HW - Detector de gaze


1 19% BUC 1 158.295 0.06 158.195 158.20 30.06
portabil EzSense ZPFL1 Honeywell

2 TXVRD - TIMBRU VERDE 19% BUC 1 0.100 0.100 0.10 0.02

În cazul facturilor emise electronic, transmiterea se face la adresa de e-mail comunicată de destinatar prin acceptul dat conform Legii 571/2003 privind
Codul Fiscal, art. 155 (23). Semnătura de primire de pe AWB constituie acceptarea la plată a prezentei facturi.Termenul de scadenţă al prezentei
facturi a fost convenit de comun acord de către părţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/28.03.2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii
în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani. Pentru neplata la termen, cumpărătorul va plăti penalități de întârziere de 0,15% pe zi;
penalitațile putând depași cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. Orice litigiu ivit între parțile precizate în prezenta factură va fi dedus spre
soluționare instanțelor competente din Cluj-Napoca. Prezentul text constituie ințelegerea parților conform Art. 1270 din Noul Cod civil.
Sistem unitar de înseriere și numerotare asigurat de SC VITACOM ELECTRONICS SRL conform Deciziei nr.7 din data de 16.02.2010

Pagina:1/2 1 colet(e) 110 g CARD online Comanda: WEMA/111002073 Total timbru verde: 0.10 RON

Numele delegatului: Nr. mijlocului de transport: Semnătura delegatului:

CIP - Sameday- la termen, OP Total: 158.30 30.08

C.I. Seria: Nr. Data și ora livrării:


Total de
188.38
07.02.2020 12:07:00 plată: