Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE


Programul de studii_____________________________________________

REFERAT

asupra lucrării de licență/disertație a absolventului/masterandului


________________________________________
promoția_______

1. DISCIPLINA:

2. TEMA:

3. CARACTERUL ȘI UTILITATEA LUCRĂRII:

4. PRINCIPALELE PROBLEME TRATATE:

5. APRECIERI ASUPRA CONȚINUTULUI ȘTIINȚIFIC:

6. APRECIERI ASUPRA REDACTĂRII LUCRĂRII ȘI A FORMEI DE


PREZENTARE:

7. CONCLUZII: Lucrarea analizată satisface exigențele necesare pentru a fi susținută în


fața comisiei de licență/disertație, nota acordată fiind .......... (................)

Îndrumător ştiinţific,
Data: