Sunteți pe pagina 1din 2

a

ß Factura fiscala seria FEF19


Tip factura: estimat 10
nr. 9504536059 din data de 02.11.2019
COPIE
1 /2

Furnizor Adresa de corespondenta a clientului


Societatea Electrica Furnizare SA CIORTEA OCTAVIAN IOAN
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, Bucuresti, sectorul 1, cod postal 011736
CIF RO28909028, nr. înreg. RC: J40/8974/2011 Str. ARMONIEI , bl. 6, ap. 13
Capital social subscris si varsat: 62.873.860 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 20813 TIRGU MURES, MUN. TIRGU MURES - judetul MURES

Cod postal: 540477


Prin Agentia: AFEE MURES
Adresa: 540320, Str. CALARASILOR Nr.103, TIRGU MURES, judetul
MURES
CIF: 28962609
Banca: INGB-ING BANK - SUC. TG. MURES
Cont: RO07INGB0009008181158978
Subunitatea: AFEE MURES Client: CIORTEA OCTAVIAN IOAN
Adresa: 540320, Str. CALARASILOR nr. 103 TIRGU MURES, judetul
MURES Adresa: Str. ARMONIEI , bl. 6, ap. 13

Centru informare clienti Localitatea: TIRGU MURES, MUN. TIRGU MURES


Program: L-V=8-20 Tel. 0244406006 Fax: 0268305224 judetul MURES
E-mail: clienti.ts@electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro Cod postal: 540477
Tel. deranjamente: 0800801929
Tel. pentru comunicare index autocitit: 0800800048 Cont:
Perioada pentru comunicare index autocitit: 21.11.2019 - 01.12.2019 Banca:
Citire de regularizare in intervalul: 08.01.2020 - 14.01.2020 Cod client: 16192544
NLC (Numar loc consum): 4496306
Simbol variabil: 4496306189
Numar contract: R 41976 / 12.10.2005
COD ATM: 27449630601
Tip factura: estimat 10 Produse UM Valoare

Tip client: casnic 1. Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura") Lei 74,78
2. Total baza de impozitare TVA Lei 74,35
Perioada de facturare: 3. TVA 19 % Lei 14,12
08.10.2019 - 02.11.2019
Mod stabilire index: 4. TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA [4=1+3] Lei 88,90
estimare 5. Incasat din sold creditor Lei 0,00
Data scadenta: 6. Rest de plata factura curenta [6=4-5] Lei 88,90
17.11.2019
7. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit la Lei 97,43
Interval de emitere pentru nivel de cont client)
factura urmatoare: 8. TOTAL DE PLATA [8=4+7] Lei 186,33
02.12.2019 - 08.12.2019 9. CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 138

(Detaliile la factura se regasesc in pagina/paginile urmatoare)

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea penalitatilor de intarziere, incepand cu prima zi dupa
data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia si intreruperea alimentarii cu energie electrica, conform preavizului comunicat de furnizor
clientului final, dar nu mai devreme de a 50-a zi de la data scadentei.

INFORMATII PLATA FACTURA: Cod ATM: 27449630601 , Simbol variabil: 4496306189 , Data scadenta factura: 17.11.2019

IMPORTANT! Începând cu data de 26.09.2019, codurile de identificare din factură-cod client, NLC(număr loc consum), COD ATM(Cod Plată)-s-au modificat.
Pentru plata facturii şi identificarea locului de consum, este necesar să utilizati noile coduri.
Modalităţi de plată a facturii: -la ghişeele/terminalele Smartpay din locaţiile furnizorului; -la punctele de plată PayPoint, Payzone, Un-doi centru de plăţi ale Mobile
Distribution, Qiwi; -la staţiile OMV/magazinele Orange, prin serviciul Westaco Express; -la ghişeele Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société Générale,
Garanti Bank, Creditcoop; -la automatele bancare ale Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, Băncii Transilvania şi Idea Bank;
-prin debit direct la Raiffeisen Bank, ING Bank, Garanti Bank, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale; -prin ATM la
Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, First Bank; -online prin MyElectrica, internet banking şi Mobile
Banking; -prin aplicaţiile ORANGE MONEY şi mobilPay Wallet. Pentru locurile de consum din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, plata
se poate face şi la CEC Bank. Pentru locurile de consum din judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa - Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, plata este disponibilă la
ATM-urile şi ghişeele Idea Bank şi la ghişeele Bank Leumi. Pentru mai multe detalii, accesati www.electricafurnizare.ro.
Modalităţi de comunicare index autocitit: -telefonic, la 0800800048 (apel gratuit); -online prin MyElectrica; -la ghişeele furnizorului.
Neînţelegerile apărute la încheierea şi în derularea contractului se soluţionează conform prevederilor Ordinelor ANRE nr. 35/2013 şi nr. 61/2013.

BATCH

Factura curenta 88,90 lei Sold total 186,33 lei

}<%R`'"#,4!!!!!!y¡!o~ }<¥R`'"#,4!!!!!"wB!§~
270449630601021119000000000000889000 279449630601021119000000000001863300
2 /2

Detalii factura fiscala seria FEF19 nr. 9504536059 din data de 02.11.2019
Client CIORTEA OCTAVIAN IOAN , denumire loc consum uz casnic, adresa loc consum Str. ARMONIEI , bl. 6 , ap.
13, localitatea TIRGU MURES, MUN. TIRGU MURES, judetul/sectorul MURES, cod postal 540477, numar loc consum
(NLC) 4496306, cod loc consum (POD) 594020300000408027, cod punct masura -, nivel tensiune punct masura JT, nivel
tensiune punct delimitare JT, tip tarif Reglementat, perioada comunicare index autocitit 21.11.2019 - 01.12.2019, citire de
regularizare in intervalul 08.01.2020 - 14.01.2020.
Serie contor: 0213653; Tip contor: 5CM4UD; Contor masura activ, putere si reactiv

Serie Specificatie Perioada UM Const. Index vechi/ Index nou/ Cantitate Corectii Factor Cantitate Nr. Consum
contor consum mod stabilire mod stabilire masurata (Pierderi) de de de mediu
putere facturat zile (kWh/zi)
0213653 Energie activa 07.10.19- kWh 1.00 12647 12785 138 138 26 5.31
02.11.19 Estimare Estimare

Nr. Perioada de Cantitate Pret unitar Valoare Valoare


Denumire servicii facturate U.M. fara TVA fara TVA
crt. facturare facturata TVA (lei)
(lei / U.M.) (lei)
1 Energie activa factura curenta 08.10.19 - 02.11.19 138 kWh
2 Energie activa factura curenta 08.10.19 - 02.11.19 138 kWh 0,45896 63,34 12,03
3 Contributie cogenerare factura curenta 08.10.19 - 02.11.19 138 kWh 0,01564 2,16 0,41
4 Certificate verzi factura curenta 08.10.19 - 02.11.19 138 kWh 0,0592400 8,18 1,55
5 Accize consum necomercial - 138 kWh 0,00489 0,67 0,13
6 Dobanzi penalizatoare energie - 0,43
7 Total energie activa - 74,35 14,12
8 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (LOC CONSUM) - 74,78 14,12
9 Energia activa facturata in perioada similara a anului precedent - 138 kWh

08.10.2019 - 02.11.2019
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE207/2018: CECV=0.433 CV/MWh
Pret mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=136.8129 lei/CV
Pretul unitar PUCV[lei/kWh] pentru 08.10.2019 - 02.11.2019 = CECV[CV/MWh] x PMP-PCSCV[lei/CV]/1000 = 0.433 x 136.8129 / 1000 = 0.0592400, rotunjit la
sapte zecimale

Dobanzi penalizatoare
Valoare facturi Perioada calcul
Numar si data factura la care se aplica dobanzi Data % penalizare Valoare dobanzi
neachitate dobanzi
penalizatoare scadentei zilnic penalizatoare (lei)
(lei) penalizatoare
Factura Seria TSE19 nr. 144016773 18.08.2019 67,41 19.08.2019 0,02 0,43
din data 03.08.2019 19.09.2019

Temei legal contributie cogenerare: Ordin ANRE nr.156/24.06.2019; Temei legal certificate verzi: Legea 220/2008 actualizata, Ordinul
ANRE187/2018, Ordin ANRE207/2018; Temei legal tarife energie electrica: Ordin ANRE nr.30/25.02.2019, Ordin ANRE nr. 198/2018, Ordin
ANRE nr.79/24.06.2019; Temei legal CPC: Aviz ANRE nr. 9/20.02.2019; Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015; Acciza unitara consum
necomercial: 4.89lei/MWh; Acciza unitara consum comercial: 2.44 lei/MWh;
Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 1.18 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 14.89 lei/MWh; Tarif distributie:
167.72 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrica din retea: 16.52 lei/MWh;
Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OMFP nr. 2634/2015