Sunteți pe pagina 1din 9

CURS ACREDITAT ANC

MANAGER PROIECT
COR 242101

Grigore BORONTIS

grig.borontis@gmail.com

www.trainguri.ro

www.linkedin.com/in/grigoreborontis
MANAGER PROIECT

03. ACTIVITĂȚI / REZULTATE / INDICATORI

✓ activități
✓ rezultate
✓ indicatori
✓ diagrama gantt
✓ jaloanele proiectului
03. ACTIVITĂȚI / REZULTATE / INDICATORI
ACTIVITĂȚILE proiectului:

includ toate activitățile/acțiunile necesare pentru atingerea


obiectivelor și obținerea rezultatelor, dar ...
... numai cele care se desfasoara in cadrul proiectului, sub
controlul managementului de proiect, pe baza resurselor
proiectului formulate ca procese, nu ca stări, formulare care
să reflecte limitarea în timp.
03. ACTIVITĂȚI / REZULTATE / INDICATORI

CARACTERISTICILE ACTIVITĂȚILOR

Necesita resurse fizice si umane


Au rol bine determinat
in timp bine determinat

Au moment de inceput si sfarsit Dependenta activitatilor de


bine determinat resurse

Simultaneitate
03. ACTIVITĂȚI / REZULTATE / INDICATORI

REZULTATELE

➢ decurg din activitățile proiectului.

➢ fiecare rezultat poate fi generat de una sau mai multe


activități.

➢ să contribuie la atingerea obiectivului specific.

➢ se limitează în cadrul proiectului.


03. ACTIVITĂȚI / REZULTATE / INDICATORI
INDICATORI
INDICATORII = unitate de măsură (cantitativă sau calitativă) a
criteriilor alese:

➢ Nr de (cazuri rezolvate, persoane consiliate, angajate,


antreprenori informați, firme create…)

➢ Nivelul de (satisfacție, performanță, implicare, prezență….)

➢ Procentul de …
SURSE DE VERIFICARE A INDICATORILOR
➢ Sursele din care vor fi colectate informațiile cu
privire la indicatori.

➢ Culegerea informațiilor este o activitate care


trebuie planificata inclusiv din punct de vedere al
resurselor.

Exemple:
baza de date, fisele de consiliere, chestionare, interviuri,
cereri de inscriere, studii, certificate de calificare, etc.
03. ACTIVITĂȚI / REZULTATE / INDICATORI
Graficul de lucru/ execuție sau Diagrama Gantt:
Obiective Activitați Subactivitați Resurse Responsabili Rezultate T T T T
așteptate

umane materiale

Subact 1 - - * X
O1 Act 1 Subact 2 - - *
Subact 3 - - *
Subact 1 * X
O2 Act 2 Subact 2
Subact 3
x
O3 Act 3
VĂ MULȚUMIM!

Grigore BORONTIS 0720057404

grig.borontis@gmail.com

www.trainguri.ro

www.linkedin.com/in/grigoreborontis