Sunteți pe pagina 1din 8

study plan

Dum., 24.05 Lu., 25.05 Ma., 26.05 Mie., 27.05


Noțiuni generale Noțiuni generale Alte clase de Structura şi
de chimie. de chimie. compuși. reactivitatea
Soluții. Soluții. Medicamente. compuşilor
Solubilitate. Solubilitate. Coloranți. organici.
Caracter acido- Caracter acido- Hibridizare.
bazic. pH. bazic. pH. Legături.
Reacții acido- Reacții acido- Izomerie.
bazice. Soluții bazice. Soluții Tipuri de
tampon. Reacții tampon. Reacții reacţii ale
redox. Energia redox. Energia compuşilor
și reacțiile și reacțiile organici. Grupe
chimice chimice funcţionale şi
clasificarea
Test BAC 1 Test BAC 2
compuşilor
Atestat info organici în
funcţie de ele.
study plan
Jo., 28.05 Vi., 29.05 Sâ., 30.05 Du., 31.05
Structura şi Hidrocarburi Hidrocarburi Hidrocarburi
reactivitatea
compuşilor
organici.
Hibridizare.
Legături.
Izomerie.
Tipuri de
reacţii ale
compuşilor
organici. Grupe
funcţionale şi
clasificarea
compuşilor
organici în
funcţie de ele.
study plan
Lu., 01.06 Ma., 02.06 Mie., 03.06 Jo., 04.06
Grăsimi. Compuși Alcooli Fenoli
Săpunuri și halogenați
detergenți
study plan
Vi., 05.06 Sâ., 06.06 Du., 07.06 Lu., 08.06
Amine Aldehide și Aldehide și Compuși
cetone cetone carboxilici.
study plan
Ma., 09.06 Mie., 10.06 Jo., 11.06 Vi., 12.06
Derivați Derivați Nitroderivați Zaharide
funcționali ai funcționali ai
acizilor acizilor
carboxilici. carboxilici.
study plan
Sâ., 13.06 Du., 14.06 Lu., 15.06 Ma., 16.06
Zaharide Aminoacizi. Aminoacizi. Acizi nucleici.
Peptide. Peptide. Enzime.
Proteine Proteine
study plan
Mie., 17.06 Jo., 18.06 Vi., 19.06 Sâ., 20.06
Hormoni Hidroxiacizi. Metabolism Română BAC
Cetoacizi
study plan
Du., 21.06 Lu., 22.06 Mie., 24.06 Jo., 25.06
Română BAC BACALAUREAT BACALAUREAT BACALAUREAT