Sunteți pe pagina 1din 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

FIȘĂ DE LUCRU

Calculați profitul/pierderea exercițiului financiar N (curent) pt. FE în care activați la clasă, știind că
totalul cheltuielilor este în sumă de 120000 LEI (5 tipuri/conturi de chelt.) și totalul veniturilor este în
sumă de 230000 LEI (2 tipuri/conturi de venituri).

*** Se vor enumera aceste conturi de venituri și chelt. cu sumele respective.

S-ar putea să vă placă și