Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a IX-a.

Respectul față de cele sfinte


Ce reprezintă sfinţii? Dar sfintele moaşte? 
Sfinţii sunt creştini sau persoane alese, care în timpul vieţii pământeşti s-au arătat plini de desăvârşire în
viaţa religioasă şi morală şi care, după moarte duc o viaţă fericită în cer;
Sfintele moaşte sunt rămăşiţele pământeşti făcătoare de minuni, ale unora dintre sfinţi. Noi le
cinstim ca pe nişte obiecte în care Dumnezeu îşi arată toată puterea minunată a harului Său. 

Ce fel de cinstire li se cuvine sfinţilor?


-         Cinstirea ce li se cuvine sfinţilor este una relativă, numităvenerare, manifestată în sărbători închinate lor,
biserici ridicate în cinstea lor, în slujbe de pomenire închinate lor.

-         Care este diferenţa dintre cinstirea sfinţilor şi cinstirea lui Dumnezeu?


Sfinţilor li se cuvine o cinstire relativă numită venerare, pe când lui Dumnezeu i se cuvine o cinstire
absolută, numităadorare. Pe sfinţi îi cinstim ca pe nişte mijlocitori ai noştri către Dumnezeu.
Cinstindu-i pe sfinţi, cinstim în mod indirect pe Dumnezeu, Cel Care le-a dat acestora harul Său care îi
ajută la desăvrşire.

Care ar fi formele de cinstire aduse lui Dumnezeu şi sfinţilor?


-         Rugăciuni de laudă a lui Dumnezeu, de mulţumire, de pocăinţă, de cerere.
-         Instituirea de sărbători în cinstea sfinţilor
-         Invocarea numelor sfinţilor spre mijlocire şi ajutor
-         Zidirea de biserici care poartă numele sfinţilor sau a evenimentelor din istoria sfântă.
-         Adoptarea numelor de sfinţi ca nume de botez.
-         Cinstirea icoanelor şi a sfintelor moaşte
-         Aducerea de ofrande din roadele pământului…

-         Închinarea la moaştele sfinţilor e permisă?


Da, deoarece sfintele moaşte nu sunt idoli sau zei ori asemănări ale lui Dumnezeu. Dacă însuşi
Dumnezeu le proslăveşte prin puterea minunata pe care ce le-o dă atunci înseamnă că  şi noi
trebuie sa le cinstim, deoarece prin aceasta cinstim pe Dumnezeu, Care le-a dat putere, şi suntem
datori să cinstim puterea dumnezeiască din ele, iar nu pe ele însele ca atare. Noi nu le ridicăm
sfintelor moaşte biserici, cum făceau păgânii zeilor şi idolilor lor, ci pe locul descoperirii lor
ridicăm biserici lui Dumnezeu şi proslăvim pe Dumnezeu prin ele.

-         Aţi putea să îmi daţi câteva exemple de sfinţi care au moaşte la noi în ţară şi unde anume?
Sf. Cuv. Parascheva, Iaşi; Sf. Dimitrie Basarabov-Catedrala Patriarhală din Bucureşti…

-         Ce fel de obiecte de cult cunoaşteţi?


Sfânta Cruce, Sfântul Potir, Sfântul Chivot de pe Sfânta Masă, Sfintele Icoane -  faţă de acestea trebuie să
manifestăm un respect deosebit, ele fiind în contact permanent cu Sfinţenia revărsată de Dumnezeu în
Biserică.

De ce cinstim sfintele icoane?


-         Noi cinstim de fapt Sfinţii reprezentaţi în ele, nu materia, lemnul, pictura respectivă. Cinstim de fapt
prototipul pe care ele îl reprezintă, persoană care există în realitate.
-         Icoanele sun reprezentări sensibile ale lui Dumnezeu sau ale sfinţilor.
-         Icoanele au mai fost numite şi Biblia neştiutorilor de carte.Ele au deci un rol ajutător în rugăciunea
credinciosului şi uneori îl ajută să înţeleagă sensuri ale învăţăturii creştine. Astfel, în Biserica
Ortodoxă icoana are rol pedagogic, ea fiind rezultatul şi mijlocul răspândirii învăţăturii noastre
despre Dumnezeu. 
-         Dar cinstirea Sfintei Cruci are justificare?
Noi trebuie să cinstim Sfânta Cruce cât se poate mai mult, deoarece Iisus Hristos a iubit Crucea
şi a îmbrăţişat-o pe ea cu iubire şi a ars pe ea, ca pe un altar, păcatul nostru. Crucea arată ruşinea
noastră, iar nu a Domnului; din partea Domnului arată iubire. Deci, gândul la ea ne face pe de o
parte să ne ruşinăm şi să ne căim de păcatele noastre şi să luptăm împotriva lor, îmbrăţişând şi
noi Crucea cum a îmbrăţişat-o Domnul. Iar pe de alta parte, să ne înduioşăm de dragostea Lui cu
care ne-a mântuit prin Cruce din păcatele noastre şi să o slăvim. Desigur că obiectele care ne
aduc întristare şi durere pentru pierderea unei persoane scumpe nu le cinstim, dar Crucea
Domnului nu ne-a adus numai întristare, ci şi bucurie şi mântuire. Căci ea n-a fost, cum socotesc
unii, o simpla spânzurătoare, ci a fost altar de jertfă pe care s-a adus cea mai mare şi mai
preţioasa jertfă cu putinţă, pentru mântuirea noastră.

Care ar fi formele de cinstire aduse lui Dumnezeu şi sfinţilor?


-Rugăciuni de laudă a lui Dumnezeu, de mulţumire, de pocăinţă, de cerere.

-Instituirea de sărbători în cinstea sfinţilor.

-Invocarea numelor sfinţilor spre mijlocire şi ajutor

-Zidirea de biserici care poartă numele sfinţilor sau a evenimentelor din istoria sfântă.

-Adoptarea numelor de sfinţi ca nume de botez.

-Cinstirea icoanelor şi a sfintelor moaşte

 Ce fel de obiecte de cult cunoaşteţi?

Sfânta Cruce

Sfânta Cruce, instrument binecuvântat prin care Hristos ne-a răscumpărat din blestemul
păcatului.

Sfântul Potir
Sfântul Potir este un vas liturgic, de forma unui pahar sau a unei cupe cu picior, de mărimi
diferite în care se pune vinul şi apa pregătite la Proscomidie şi sfinţite în timpul Sfintei Liturghii pentru
împărtăşirea clericilor şi poporului credincios.

Sfântul Chivot 

 Sfantul Chivot. Acesta este întotdeauna în formă de bisericuţă, din metal ornat, păstrează în el
cutiuţa cu Sfintele Taine, uscate la Paşti, pentru împărtăşirea bolnavilor de peste an, în afara Sfintei
Liturghii (la casele lor, ori la spital).

Sfintele Icoane

Icoana este locul prezenţei tainice, în chip haric a lui Hristos, a Maicii Domnului sau a Sfinţilor
zugrăviţi pe ea.

Schiţa tablei

Respectul faţă de cele sfinte

Izvorul sfinţeniei pentru om este însuşi Dumnezeu.

În Vechiul Testament, patriarhii, proorocii, judecătorii sunt mărturii ale sfinţeniei dumnezeieşti
în lume.

În Noul Testament cei 12 Apostoli sunt aleşi să propovăduiască Evanghelia în Lume.

Creştinii acordă un deosebit respect obiectelor legate de cult divin:

- Lăcaşuri de închinare

- Sfânta Masă de Altar

- Vasele folosite la cult

Prin participarea la sărbători praznice, momente de rugăciune creştinul nu comemorează doar


anumite evenimente petrecute în trecut ci retrăieşte evenimentele din viaţa Mântuitorului.

Persoanele sfinte: episcopi, preoţi diaconi

Obiecte sfinte: sfântul disc, sfântul potir, sfântul antimis.

Viaţa creştinului are o dimensiune eclesială din care fac parte: sărbătorile, posturile,
pomenirile,etc.

S-ar putea să vă placă și