Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU – DERIVAREA

1. Formaţi adjective de la următoarele substantive cu ajutorul sufixelor date:


-iu -ean
argint → argintiu Galaţi → gălăţean
aur → __________ Banat → ____________
plumb→ __________ Iaşi → ____________

2. Scrieţi cuvintele derivate formate de la cuvântul de bază „bătrân”:

tinerime
Tineret

bătrânesc bătrân întinerire

reîntinerire
îmbătrâni
reîntinerit

3. Scrieţi 5 cuvinte derivate de la cuvântul de bază „frunză”.

4. Formaţi familia lexicală a cuvântului “pământ” (4 derivate).

5. Scrieţi trei derivate de la cuvântul „prieten” având valori gramaticale de:


substantiv, adjectiv, verb.

Cuvântul de bază: „prieten”:

Substantiv: Adjectiv: Verb:


_______________ _______________ _______________

6. Indicaţi sufixele şi prefixele din următoarele cuvinte derivate;


Scrieţi cuvântul de bază de la care s-au format aceste derivate:
tineret
tinereţe
tineresc
întinerire
reîntinerire
Cuvântul de bază: ________________
7. Găsiţi sufixele următoarelor cuvinte şi subliniaţi-le cu o culoare:
a biciui ,auriu, prieteneşte, brăduţ, tinerică.

8.Subliniaţi cu altă culoare prefixele cuvintelor:


Subpunct ,antebraţ ,extraşcolar,necinste, a deşira.

9. Formaţi prin sufixare,diminutive de la următoarele cuvinte:


fluture-.................
cojoc-...................
loc-......................
aripă-...................
urs-.......................

10. Formaţi cuvinte cu prefixul „ne”, ca în exemplu:


ne-văzut ne-auzit
-............. -...........
-............. -............

11. Încercuieşte intrusul următoarelor serii de cuvinte derivate:


a) prezicere, prefix, premiant, preşcolar, predispus
b) negruţ, nebun, nevinovat, nesimulat, nestrivit
c) impar, ideal, imoral, inegal, invizibil
d) albeaţă, albit, Albulescu, albină, albitură

12. Obţineţi de la cuvintele date,prin sufixare,categoriile de derivate


indicate:
Argint-adjectival......................
Bărbat-adverbial.......................
Oaie-substantival......................
Bici-verbal..............................
13. Explicaţi cum s-au format cuvintele:
extraşcolar.................................................................................................................
reaminti.......................................................................................................................
nesigur.........................................................................................................................
hipertensiune..............................................................................................................
deşira.............................................................................................................................

14. Găsiţi cuvintele derivate şi subliniaţi-


le:
tinerel, nume, ştiinţă, anual, faptă, prejudecată, monosilabic, elefant,
ultrasunet, sălățică, chinui, câştig, pod, drumeţ, bicolor, chiorâș, dar.

15. Scrie opt adjective derivate cu


sufixele: –esc,-os,-bil.-nic.

Temă:

1. Formează familia lexicală pentru următoarele cuvinte :


floare-
piatră-
român-

2. Explică, prin colorare cum s-au format următoarele cuvinte. Precizează


cuvântul de bază pentru fiecare cuvânt derivat.
băieţel
fetiţă
desfunzit
împachetat

3. Formează prin derivare câte un substantiv, un verb si un adjectiv de la


următoarele cuvinte de bază: copil si împărat.

Copil:-substantiv- Imparat:-substantiv-
-verb- -verb-
-adjectiv- -adjectiv-