Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

Citeşte cu atenţie textul următor:


,, […] Primele lecturi adevărate – adică ale unor istorii lungi, cu personaje şi învăţăminte – […] au fost
pentru mine două ediţii pentru copii a două poveşti superbe – în orice caz, eu le consider cele mai frumoase
care s-au scris vreodată. Le-am tot citit, le-am purtat după mine între casa bunicilor şi casa părintească,
[…] le luam la culcare aşa cum alteori îmi luam păpuşile, ca o poartă spre linişte şi spre mine însămi. Mă
amuz uneori, acum, să descopăr ce urme adânci au lăsat în mine, în felul meu de a fi, poveştile cele două.
[…] Lizuca din Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu, şi Eliza din Povestea celor douăsprezece
lebede, de Hans Christian Andersen, sunt primele mele prietene imaginare, măştile cele mai durabile pe
care Ioana – cititoarea ce sunt le poartă, când iese-n lume.”

(Ioana Bot, Pofta vine citind)

1. Menţionează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: superbe, linişte,
durabile.
2. Identifică în textul un cuvânt format prin conversiune.
3. Explică cum s-au format următoarele cuvinte: părintească, vreodată, douăsprezece.

4. Explică rolul cratimei în structura „când iese-n lume”.

5. Alcătuiește familia lexicală a cuvântului poveste (4 termeni).

6. Realizează două enunţuri în care cuvântul adânc să fie adjectiv și adverb.

7. Găseşte trei sensuri ale cuvântului polisemantic a lua.

8. Realizează două propoziţii din care să rezulte omonimia cuvântului poartă.

9. Rescrie următoarele enunţuri corectând pleonasmele:


a) Te rog să avansezi înainte!
b) N-am decât numai o întrebare de pus.
c) Condiţiile sunt mai optime pentru desfăşurarea experimentului.