Sunteți pe pagina 1din 19

Dănăilă Wanda - Infografică

LUCRAREA 3
COTAREA ~N DESENUL TEHNIC INDUSTRIAL

Obiectivele lucr\rii
 Trasarea [i cotarea unor piese reprezentate `ntr-o singur\ proiec]ie;
 Crearea stilului de cotare care respect\ prevederile standardului SR
ISO 129: 1994;
 Aplicarea tehnicilor de cotare.

Comenzi nou introduse: XLINE, DIMSTYLE, DIM.

Comanda Scurt\ descriere a comenzii


XLINE  deseneaz\ drepte de direc]ii variate
DIMSTYLE  stabile[te, modific\ permanent sau temporar [i
previzualizeaz\ stilul de cotare curent, creaz\ un nou stil
de cotare, compar\ dou\ stiluri de cotare existente pe
acela[i desen prin intermediul casetei de dialog
Dimension Style Manager
DIM  deschide o sesiune de cotare care permite `nscrierea
cotelor pe desen

Exerci]ii rezolvate

Exerci]iul 3.1

S\ se reprezinte roata de clichet din figura 3.1.

Rezolvare

 Se stabilesc limitele unui format A4 (210 x 297).

1
Dănăilă Wanda - Infografică

Fig. 3.1

Command: Limits <E>

 Se vizualizeaz\ `ntregul spa]iu alocat desenului.

Command: Zoom <E>

 Se creaz\ straturile necesare realiz\rii desenului. Cerin]ele desenului


impun crearea a trei straturi, primul pentru trasarea axelor de
simetrie, al doilea pentru trasarea conturului [i al treilea pentru
`nscrierea cotelor. Se recomand\ ca straturile s\ fie denumite
respectiv Axe, Contur, Cote.

Command: Layer <E>

Dup\ apelarea comenzii va fi afi[at\ caseta de dialog Layer Properties


Manager prin intermediul c\reia se vor atribui fiec\rui strat propriet\]ile

2
Dănăilă Wanda - Infografică

privind vizibilitatea, culoarea, tipul [i grosimea liniei (vezi LUCRAREA 2,


exerci]iul 2.1). Pentru al treilea strat, Cote, care va con]ine elementele
cot\rii, se alege culoarea verde, ca tip de linie se selecteaz\ linia continu\
(Continuous/ Solid line) [i ca grosime a liniei se alege cea indicat\ de
op]iunea Default.

 Se stabile[te stratul Axe ca strat curent.

 Se introduc instrumentele ajut\toare de desenare.

Command: Grid <E>


Command: Osnap <E>

 Se alege convenabil originea sistemului de coordonate.

Command: Ucs <E>


Specify origin of UCS or [Face/ NAmed/ OBject/ Previous/ View/ World/ X/
Y/ Z/ ZAxis] <World>: 100,150
Specify point on X – axis or <accept>:<E>

 Se traseaz\ axele de simetrie de direc]ie orizontal\ [i vertical\ (fig.


3.2). Axele de simetrie `nclinate vor fi trasate ulterior.

Fig. 3.2

Command: Xline <E>

3
Dănăilă Wanda - Infografică

Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: H


Specify through point: 0,0
Command: Xline <E>
Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: V
Specify through point: 0,0

 Se stabile[te stratul Contur ca strat curent.

 Se traseaz\ cercurile [i spa]iul dintre doi din]i consecutivi ai ro]ii de


clichet (fig. 3.3, 3.4).

Fig. 3.3 Fig. 3.4

Command: Circle <E>


Specify center point for circle or [3P/ 2P/ Ttr (tan tan radius)]: 0,0
Specify radius of circle or [Diameter]: 26
Command: Circle <E>
Specify center point for circle or [3P/ 2P/ Ttr (tan tan radius)]: 0,0
Specify radius of circle or [Diameter]: 58
Command: Xline <E>
Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: V
Specify through point: 7.5,0
Command: Xline <E>
Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: V

4
Dănăilă Wanda - Infografică

Specify through point: -7.5,0


Command: Xline <E>
Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: H
Specify through point: 0,43
Command: Trim <E>
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges...
Select objects or <select all>: se selecteaz\ dreptele verticale notate A [i B
1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: <E>
Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Edge/
eRase/ Undo]: se selecteaz\ partea din st^nga [i cea din dreapta (notate C [i
D) a dreptei orizontale. <E>
Command: Trim <E>
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges...
Select objects or <select all>: se selecteaz\ segmentul orizontal notat E 1
found
Select objects: <E>
Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Edge/
eRase/ Undo]: se selecteaz\ por]iunile notate F [i G ale dreptelor verticale.
<E>
Command: Trim <E>
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges...
Select objects or <select all>: se selecteaz\ cercul mare 1 found
Select objects: <E>
Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Edge/
eRase/ Undo]: se selecteaz\ por]iunile notate A [i B ale dreptelor verticale.
<E>

 Se traseaz\ conturul exterior al ro]ii de clichet (fig. 3.5).

Command: Array <E>

5
Dănăilă Wanda - Infografică

Select objects: se selecteaz\ segmentele notate E, H [i I.


Select objects: <E>
Enter array type [Rectangular/ PAth/POlar] <Rectangular>: PO
Specify center point of array or [Base point/ Axis of rotation]: 0,0
Select grip to edit array or [ASsociative/ Base point/ Items/ Angle between/
Fill angle/ ROWs/ Levels/ ROTate items/ eXit] <eXit>: I
Enter number of items in array or [Expression] <6>: 9
Select grip to edit array or [ASsociative/ Base point/ Items/ Angle between/
Fill angle/ ROWs/ Levels/ ROTate items/ eXit] <eXit>: F
Specify angle to fill (+=ccw, -=cw) or [EXpression] <360>: 360
Select grip to edit array or [ASsociative/ Base point/ Items/ Angle between/
Fill angle/ ROWs/ Levels/ ROTate items/ eXit] <eXit>: <E>

Fig. 3.5

Command: Trim <E>


Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges...
Select objects or <select all>: se selecteaz\ segmentele notate H [i I 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: <E>
Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Edge/
eRase/ Undo]: se selecteaz\ arcul de cerc cuprins `ntre segmentele notate H
[i I. <E>
Se procedeaz\ analog pentru restul elementelor matricei polare.

6
Dănăilă Wanda - Infografică

 Se traseaz\ canalele de pan\ ale ro]ii de clichet (fig. 3.6, 3.7).

Fig. 3.6 Fig. 3.7

Command: Xline <E>


Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: H
Specify through point: 0,30
Command: Xline <E>
Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: H
Specify through point: 0,-30
Command: Xline <E>
Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: V
Specify through point: 5,0
Command: Xline <E>
Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: V
Specify through point: -5,0
Command: Trim <E>
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges...
Select objects or <select all>: se selecteaz\ dreptele orizontale notate J [i K
1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: <E>

7
Dănăilă Wanda - Infografică

Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Edge/


eRase/ Undo]: se selecteaz\ por]iunile notate L [i M ale dreptelor verticale.
<E>
Command: Trim <E>
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges...
Select objects or <select all>: se selecteaz\ segmentele verticale notate N 1
found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: <E>
Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Edge/
eRase/ Undo]: se selecteaz\ por]iunile notate J [i K ale dreptelor orizontale
precum [i simetricele acestora. <E>
Comanda Trim se utilizeaz\ `n continuare pentru a reteza segmentele
verticale situate `n interiorul cercului (notate N) [i arcele de cerc din
interiorul canalelor de pan\ (fig. 3.8).

Fig. 3.8 Fig. 3.9

 Se stabile[te stratul Axe ca strat curent.

 Se traseaz\ axele de simetrie `nclinate (fig. 3.9).

Command: Ucs <E>

8
Dănăilă Wanda - Infografică

Specify origin of UCS or [Face/ NAmed/ OBject/ Previous/ View/ World/ X/


Y/ Z/ ZAxis] <World>: mid of se selecteaz\ segmentul OP.
Specify point on X – axis or <accept>:<E>
Command: Ucs <E>
Specify origin of UCS or [Face/ NAmed/ OBject/ Previous/ View/ World/ X/
Y/ Z/ ZAxis] <World>: Z
Specify rotation angle about Z axis <90>: 50 <E>
Command: Line <E>
Specify first point: 20,0
Specify next point or [Undo]: 0,-20
Command: Array <E>
Select objects: se selecteaz\ linia de ax\ trasat\ anterior.
Select objects: <E>
Enter array type [Rectangular/ PAth/POlar] <Rectangular>: PO
Specify center point of array or [Base point/ Axis of rotation]: int of se
selecteaz\ punctul de intersec]ie al axelor orizontal\ [i vertical\.
Select grip to edit array or [ASsociative/ Base point/ Items/ Angle between/
Fill angle/ ROWs/ Levels/ ROTate items/ eXit] <eXit>: I
Enter number of items in array or [Expression] <6>: 9
Select grip to edit array or [ASsociative/ Base point/ Items/ Angle between/
Fill angle/ ROWs/ Levels/ ROTate items/ eXit] <eXit>: F
Specify angle to fill (+=ccw, -=cw) or [EXpression] <360>: 360
Select grip to edit array or [ASsociative/ Base point/ Items/ Angle between/
Fill angle/ ROWs/ Levels/ ROTate items/ eXit] <eXit>: <E>
Command: Ucs <E>
Specify origin of UCS or [Face/ NAmed/ OBject/ Previous/ View/ World/ X/
Y/ Z/ ZAxis] <World>: W <E>

 Se scurteaz\ axele de simetrie prea lungi cu ajutorul comenzii


Break.

 Se stabile[te stratul Cote ca strat curent.

 Se coteaz\ desenul (fig. 3.10).

9
Dănăilă Wanda - Infografică

Command: Dimstyle <E>


Dup\ apelarea comenzii va fi afi[at\ caseta de dialog Dimension Style
Manager prin intermediul c\reia se define[te noul stil de cotare care
respect\ normele prev\zute `n standardul SR ISO 129: 1994 (vezi fig. 3.1,
3.2, ..., 3.9).
Command: Dimlinear <E>
Specify first extension line origin or <select object>: se selecteaz\ punctul
R (fig. 3.19).
Specify second extension line origin: se selecteaz\ punctul S.
Specify dimension line location or [Mtext/ Text/ Angle/ Horizontal/ Vertical/
Rotated]: se selecteaz\ pozi]ia liniei de cot\ [i a cotei.
Dimension text = 15
Se procedeaz\ analog pentru `nscrierea celorlalte cote orizontale.
Command: Dimlinear <E>
Specify first extension line origin or <select object>: se selecteaz\ punctul
R (fig. 3.19).
Specify second extension line origin: se selecteaz\ punctul T.
Specify dimension line location or [Mtext/ Text/ Angle/ Horizontal/ Vertical/
Rotated]: se selecteaz\ pozi]ia liniei de cot\ [i a cotei.
Dimension text = 15
Se procedeaz\ analog pentru `nscrierea celorlalte cote verticale.

Fig. 3.10

10
Dănăilă Wanda - Infografică

Command: Dimdiameter <E>


Select arc or circle: se selecteaz\ un punct pe cercul exterior (fig. 3.10).
Specify dimension line location or [Mtext/ Text/ Angle]: se selecteaz\
pozi]ia liniei de cot\ [i a cotei.
Dimension text = 116
Se procedeaz\ analog pentru cotarea celorlalte diametre.

Exerci]iul 3.2

S\ se reprezinte p^rghia din figura 3.11.

Rezolvare

 Se stabilesc limitele unui format A4 (210 x 297).

Command: Limits <E>

 Se vizualizeaz\ `ntregul spa]iu alocat desenului.

Command: Zoom <E>

Fig. 3.11

11
Dănăilă Wanda - Infografică

 Se creaz\ straturile necesare realiz\rii desenului. Cerin]ele desenului


impun crearea a trei straturi, primul pentru trasarea axelor de
simetrie, al doilea pentru trasarea conturului [i al treilea pentru
`nscrierea cotelor. Se recomand\ ca straturile s\ fie denumite
respectiv Axe, Contur, Cote (vezi exerci]iul 3.1).

Command: Layer <E>

 Se stabile[te stratul Axe ca strat curent.

 Se introduc instrumentele ajut\toare de desenare.

Command: Grid <E>


Command: Osnap <E>

 Se alege convenabil originea sistemului de coordonate.

Command: Ucs <E>


Specify origin of UCS or [Face/ NAmed/ OBject/ Previous/ View/ World/ X/
Y/ Z/ ZAxis] <World>: 80,170
Specify point on X – axis or <accept>:<E>

 Se traseaz\ axele de simetrie (fig. 3.12).

Fig. 3.12

12
Dănăilă Wanda - Infografică

Command: Xline <E>


Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: H
Specify through point: 0,0
Command: Offset <E>
Specify offset distance or [Through/ Erase/ Layer] <Through>: 60
Select object to offset [Exit/ Undo] <Exit>: se selecteaz\ axa orizontal\
trasat\.
Select point on side to offset or [Exit/ Multiple/ Undo] <Exit>: se selecteaz\
un punct oarecare deasupra axei orizontale trasate.
Command: Offset <E>
Specify offset distance or [Through/ Erase/ Layer] <Through>: 64
Select object to offset [Exit/ Undo] <Exit>: se selecteaz\ axa orizontal\
trasat\ ini]ial.
Select point on side to offset or [Exit/ Multiple/ Undo] <Exit>: se selecteaz\
un punct oarecare dedesubtul axei orizontale trasate ini]ial.
Command: Xline <E>
Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: V
Specify through point: 0,0
Command: Offset <E>
Specify offset distance or [Through/ Erase/ Layer] <Through>: 50
Select object to offset [Exit/ Undo] <Exit>: se selecteaz\ axa vertical\
trasat\.
Select point on side to offset or [Exit/ Multiple/ Undo] <Exit>: se selecteaz\
un punct oarecare la dreapta axei verticale trasate.
Command: Offset <E>
Specify offset distance or [Through/ Erase/ Layer] <Through>: 50
Select object to offset [Exit/ Undo] <Exit>: se selecteaz\ axa vertical\
trasat\ ini]ial.
Select point on side to offset or [Exit/ Multiple/ Undo] <Exit>: se selecteaz\
un punct oarecare la st^nga axei verticale trasat\ in]ial.
Command: Offset <E>
Specify offset distance or [Through/ Erase/ Layer] <Through>: 34
Select object to offset [Exit/ Undo] <Exit>: se selecteaz\ axa vertical\
trasat\ ini]ial.

13
Dănăilă Wanda - Infografică

Select point on side to offset or [Exit/ Multiple/ Undo] <Exit>: se selecteaz\


un punct oarecare la st^nga axei verticale trasat\ in]ial.
Command: Xline <E>
Specify a point or [Hor/ Vert/ Ang/ Bisect/ Offset]: A
Enter angle of xline (0) or [Reference]: 45 <E>
Specify through point: 0,0

 Se stabile[te stratul Contur ca strat curent.

 Se traseaz\ conturul p^rghiei (fig. 3.13, 3.14, 3.15, 3.16).

Fig. 3.13 Fig. 3.14

Command: Circle <E>


Specify center point for circle or [3P/ 2P/ Ttr (tan tan radius)]: 0,0
Specify radius of circle or [Diameter]: 15
Command: Circle <E>
Specify center point for circle or [3P/ 2P/ Ttr (tan tan radius)]: 0,0
Specify radius of circle or [Diameter]: 25
Command: Circle <E>
Specify center point for circle or [3P/ 2P/ Ttr (tan tan radius)]: int of se
selecteaz\ punctul A.
Specify radius of circle or [Diameter]: 10
Command: Circle <E>

14
Dănăilă Wanda - Infografică

Specify center point for circle or [3P/ 2P/ Ttr (tan tan radius)]: int of se
selecteaz\ punctul A.
Specify radius of circle or [Diameter]: 17
Command: Copy <E>
Select objects: se selecteaz\ cercurile trasate `n pasul anterior. <E>
Current settings: Copy mode = Multiple
Specify base point or [Displacement/ mOde] <Displacement>: int of se
selecteaz\ punctul A.
Specify second point or [Array]<use first point as displacement>: int of se
selecteaz\ punctul D.
Specify second point or [Array/ Exit/ Undo] <Exit>: <E>
Command: Circle <E>
Specify center point for circle or [3P/ 2P/ Ttr (tan tan radius)]: int of se
selecteaz\ punctul B.
Specify radius of circle or [Diameter]: 10
Command: Circle <E>
Specify center point for circle or [3P/ 2P/ Ttr (tan tan radius)]: int of se
selecteaz\ punctul B.
Specify radius of circle or [Diameter]: 18
Command: Copy <E>
Select objects: se selecteaz\ cercurile trasate `n pasul anterior. <E>
Current settings: Copy mode = Multiple
Specify base point or [Displacement/ mOde] <Displacement>: int of se
selecteaz\ punctul B.
Specify second point or [Array]<use first point as displacement>: int of se
selecteaz\ punctul C.
Specify second point or [Array/ Exit/ Undo] <Exit>: <E>
Command: Fillet <E>
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [Undo/ Polyline/ Radius/ Trim/ Multiple]: R
Specify fillet radius <0.0000>: 16
Select first object or [Undo/ Polyline/ Radius/ Trim/ Multiple]: se selecteaz\
cercul de raz\ 25.
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]: se
selecteaz\ cercul de raz\ 18 cu centrul `n punctul B.

15
Dănăilă Wanda - Infografică

Se procedeaz\ analog pentru cealalt\ racordare.


Command: Circle <E>
Specify center point for circle or [3P/ 2P/ Ttr (tan tan radius)]: Ttr
Specify point on object for first tangent of circle: se selecteaz\ cercul de
raz\ 18 cu centrul `n punctul C.
Specify point on object for second tangent of circle: se selecteaz\ cercul de
raz\ 18 cu centrul `n punctul B.
Specify radius of circle <18.000>: 80
Command: Trim <E>
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges...
Select objects or <select all>: se selecteaz\ cercurile de raz\ 18 cu centrele
`n punctele B [i C 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: <E>
Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Edge/
eRase/ Undo]: se selecteaz\ partea de jos a cercului de raz\ 80. <E>
Comanda Trim se utilizeaz\ `n continuare pentru a reteza p\r]ile de sus din
cercurile de raz\ 18 [i din cercul de raz\ 25 (fig. 3.23).
Command: Line <E>
Specify first point: tan to se selecteaz\ punctul E.
Specify next point or [Undo]: tan to se selecteaz\ punctul F.
Se procedeaz\ analog pentru trasarea celorlalte segmente ale conturului
exterior al p^rghiei (fig. 3.24).

Fig. 3.15 Fig. 3.16

16
Dănăilă Wanda - Infografică

Command: Ucs <E>


Specify origin of UCS or [Face/ NAmed/ OBject/ Previous/ View/ World/ X/
Y/ Z/ ZAxis] <World>: Z
Specify rotation angle about Z axis <90>: 45 <E>
Command: Line <E>
Specify first point: 23,4
Specify next point or [Undo]: @-10,0
Command: Offset <E>
Specify offset distance or [Through/ Erase/ Layer] <Through>: 8
Select object to offset [Exit/ Undo] <Exit>: se selecteaz\ segmentul trasat `n
pasul anterior.
Select point on side to offset or [Exit/ Multiple/ Undo] <Exit>: se selecteaz\
un punct oarecare dedesubtul axei `nclinate la 450.
Extremit\]ile G [i H ale celor dou\ segmente se unesc cu comanda Line
(fig. 3.16).
Arcul de cerc cuprins `ntre cele dou\ segmente `nclinate se reteaz\ cu
ajutorul comenzii Trim, care va fi utilizat\ [i pentru a scurta cele dou\
segmente `nclinate (fig. 3.16).
Command: Ucs <E>
Specify origin of UCS or [Face/ NAmed/ OBject/ Previous/ View/ World/ X/
Y/ Z/ ZAxis] <World>: W <E>

 Se scurteaz\ axele de simetrie prea lungi cu ajutorul comenzii


Break.

 Se stabile[te stratul Cote ca strat curent.

 Se coteaz\ desenul (fig. 3.17).

Command: Dimstyle <E>


Dup\ apelarea comenzii va fi afi[at\ caseta de dialog Dimension Style
Manager prin intermediul c\reia se define[te noul stil de cotare care
respect\ normele prev\zute `n standardul SR ISO 129: 1994 (vezi CURS 3,
fig. 3.1, 3.2, ..., 3.9).
Command: Dimaligned <E>

17
Dănăilă Wanda - Infografică

Specify first extension line origin or <select object>: se selecteaz\ punctul I


(fig. 3.26).
Specify second extension line origin: se selecteaz\ punctul J.
Specify dimension line location or [Mtext/ Text/ Angle]: se selecteaz\
pozi]ia liniei de cot\ [i a cotei.
Dimension text = 38
Se procedeaz\ analog pentru `nscrierea celeilalte cote `nclinate (8).
Command: Dimangular <E>
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: <E>
Specify angle vertex: se selecteaz\ punctul K.
Specify first angle endpoint: se selecteaz\ punctul L.
Specify second angle endpoint: se selecteaz\ punctul I.
Specify dimension arc line location or [Mtext/ Text/ Angle/ Quadrant]: se
selecteaz\ pozi]ia liniei de cot\ [i a cotei.
Dimension text = 45
Command: Dimradius <E>
Select arc or circle: se selecteaz\ arcul de cerc cotat `n figura 3.26.
Specify dimension line location or [Mtext/ Text/ Angle]: se selecteaz\
pozi]ia liniei de cot\ [i a cotei.
Dimension text = 16
Se procedeaz\ analog pentru cotarea celorlalte raze.
Pentru `nscrierea cotelor orizontale [i a cotelor verticale precum [i pentru
cotarea diametrelor se procedeaz\ dup\ indica]iile de la exerci]iul 3.1.

Fig. 3.17

18
Dănăilă Wanda - Infografică

Exerci]ii propuse

S\ se reprezinte piesele din figurile 3.18, 3.19, 3.20, 3.21.

Fig. 3.18 Fig. 3.19

Fig. 3.20 Fig. 3.21

19