Sunteți pe pagina 1din 1

Runceanu Sabin Mihail

Tema numărul 6: Taina Hirotoniei în


Didahia celor 12 Apostoli
Cele mai vechi rânduieli de hirotonie apar în Răsărit, în diferitele rânduieli bisericești
precum: Didahia, Tradiția Apostolică, Constituțiile apostolice, Testamentul Domini, etc.
„Hirotoniţi-vă episcopi şi diaconi vrednici de Domnul, bărbaţi blânzi şi neiubitori de
arginţi, adevăraţi şi încercaţi, căci ei împlinesc pentru voi slujirea profeţilor şi învăţătorilor.
Aşadar, nu-i dispreţuiţi, căci ei sunt printre voi cei cinstiţi împreună cu profeţii şi învăţătorii.
Mustraţi-vă unii pe alţii nu în mânie, ci cu pace, aşa cum aveţi în Evanghelie şi cu cel care nu se
poartă cuviincios cu aproapele nimeni să nu vorbească şi nimeni dintre voi să nu îl asculte până
ce nu se căieşte. Rugăciunile voastre şi milosteniile şi toate faptele aşa le faceţi precum aveţi în
Evanghelia Domnului nostru.”
O expresie foarte importantă de reținut este aceasta : „Rugăciunile voastre şi milosteniile
şi toate faptele aşa le faceţi precum aveţi în Evanghelia Domnului nostru.”, aceasta fiind o
expresie a lumii semitice, care face referire la tradiția vie pe care aceștia o aveau, o păstrau în
comunitatea lor. Tot un aspect important din Didahie sunt imperativele: vrednici, blânzi...; care
sunt aspecte ale disciplinei creștine legate de intrarea în cler.