Sunteți pe pagina 1din 19

DATA: 5.06.

2013
CLASA: IV
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA : Matematică
UNITATEA DE INVĂŢARE : Figuri geometrice
SUBIECTUL LECŢIEI : Figuri geometrice( triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc)
TIPUL LECŢIEI : consolidare
SCOPUL LECŢIEI:
-consolidarea cunoştinţelor referitoare la figurile geometrice (pătrat, triunghi, cerc, dreptunghi);

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

2.2 – să recunoască forme plane, să sorteze şi să clasifice obiecte date sau desene după
criterii diverse;
4.2 – să conştientizeze utilitatea matematicii in viaţa cotidiană.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
-cognitive:
O.1- să descrie figurile geometrice cunoscute;
O.2- sa răspundă corect la intrebările adresate;
O.3- să rezolve corect fise de lucru individual şi în echipe.

-psiho-motorii:
O.1.- să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcusrul orei;
O.2- să-şi reprime tendinţa de efectuare a unor acţiuni inutile în timpul activităţii;
O.3- să mânuiască corect ustensilele de lucru;
O.4 - să deseneze şi să indice corect numărul figurilor geometrice potrivit codului stabilit.
-afective:
O1- să manifeste iniţiativă , plăcere şi o atitudine degajată în comunicarea orală ;
curajul de a solicita intervenirea în actul comunicării;
O2-să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de partenerul de dialog , curiozitate pentru
mesajul ascultat;
O3- să manifeste interes şi plăcere pentru realizarea corectă a sarcinilor ;
O4 -să manifeste un comportament adecvat atât în timpul jocurilor, cât şi în timpul întregii
activităţi.

STRATEGII DIDACTICE:
- resurse procedurale: problematizarea, ciorchinele, exerciţiul, conversaţia, explicaţia,
jocul didactic,jocul de miscare, demonstraţia, instruirea diferenţiată prin inteligenţe
multiple;

- resurse materiale: tablă magnetică, coli albe, figuri geometrice, hârtie colorată, fişe de
lucru, markere,,biletele,traista cu fig geometrice din carton,

- forme de organizare: frontal, individual , pe grupe.


Nr Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. didactice Evaluare
Metode şi Material Forme de
Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee didactic organizare

1. Moment Asigur condiţiile optime pentru Se pregătesc Conversaţia Materialele Frontal Observarea
organizatoric buna desfăşurare a lecţiei pentru ora de necesare la sistematică
1’ matematica. lecţie Autoevaluarea
2. Reactualizar Sa ne amintim despre ce am -Figurile -conversatia Frontal
ea discutat ora trecuta la geometrice. Oral Observarea
cunostintelor matematica? Individual sistematica
anterioare Verificarea notiunilor despre Elevii raspund la
4 figurile geometrice se face prin intrebarile adresate
finalizarea unui ciorchine la despre figurile
tabla. geometrice.
(Anexa 1)

3. Captarea Prezint elevilor o ghicitoare Elevii dau -conversatia Frontal


atentiei ,Sunt figura magica raspunsul corect la -problematiza- Oral
3’ Si sunt cea mai tare! ghicitoare. rea Individual
Patru laturi egale
Ce infatisare!”
Care este raspunsul?
(Patratul)
Ce este patratul?
(Figura geometrica)
4. Anunţarea  Vă propun aşadar o lecţie Asculta cu atentie
temei şi a deosebită în care vom conversatia
obiectivelor continua sa lucram cu figurile
2’ geometrice pentru a le
cunoaste mai bine. Oral
 Vom face multe exercitii,vom
lucra pe grupe, ne vom juca Frontal
utilizand figurile geometrice.

5. Dirijarea Distribui fisele de lucru.


consolidarii Se solicită rezolvarea
exerciţiilor de pe fişa
15’ individuală. Elevii rezolvă
(Anexa 2) exerciţiile
corespunzătoare Fişe de lucru Aprecieri
din fişa se lucru. Exerciţiul verbale
Problematiza- Frontal
La fiecare exerciţiu rezolvat rea Observarea
corect elevii se vor autoevalua Individual sistematică
acordându-şi buline. Elevii rezolvă Exerciţiul Fişe de lucru
exerciţiile Autoevaluarea
corespunzătoare Individual
din fişa se lucru.
6. Obţinerea Voi propune următorul joc : Să Recepţionează Explicaţia Pe grupe Obs sistematică
performanţei gândim , să învăţam şi să mesajul. Coli albe
8’ fim creativi în moduri Joc Markere
diferite ” –conform instruirii Instruire Manual
diferenţiate prin inteligenţe Elevii formează diferenţiată
multiple. cele 5 grupe şi prin
Se formează 5 grupe având citesc sarcinile folosirea Coli albe
sarcini diferite : date. inteligenţelor Markere Obs sistematică
I. Scriitorul: Elevii îndeplinesc multiple Pe grupe
Scrieţi denumirile figurilor sarcinile cerute.
geometrice desenate.
(Anexa 3 ) Elevii îndeplinesc
II.Matematicianul: Rezolvaţi sarcinile cerute. Obs sistematică
următoarea problemă. Exerciţiul Coli albe
(Anexa 4) Markere Pe grupe
III. Pictorul: Exerciţiul-joc
Desenaţi folosind doar figuri Elevii îndeplinesc Obs sistematică
geometrice. sarcinile cerute.
(Anexa 5)
IV:Constructorul: Elevii îndeplinesc Pe grupe
Construiţi din figuri sarcinile cerute.
geometrice. Jocul de rol
(Anexa 7)
Voi supraveghea întregul Elevii îndeplinesc Fişe
demers şi voi interveni cu sarcinile cerute. Obs sistematică
explicaţii acolo unde va fi Exerciţiul-joc Figuri
cazul. Elevii îndeplinesc geometrice,
Se va face evaluarea sarcinile cerute lipici Pe grupe
produselor realizate . Obs sistematică
Fiecare grupă va
prezenta produsul
realizat.
Turul galeriei Pe grupe

7. Evaluarea Impart fisele de evaluare. Rezolvă sarcina Exerciţiul Fişe de Individual Observarea
cunostintelor ornand vasul cu evaluare sistematică
6’ figuri geometrice
conform codului
stabilit.

8. Feed- back -Ce am facut noi astazi la ora ...am rezolvat Frontal Observarea
8’ de matematica? exercitii cu figurile Conversaţia sistematica
geometrice
invatate.

- joc de miscare. Elevii se aduna la Explicatia Individual


Fiecare elev va avea un jeton locul stabilit in Exercitiul Traista, figuri
cu o figura geometrica . Se va functie de figura Jocul didactic geometrice Evaluare orala
enunta figura geometrica si geometrica avuta. din carton
locul unde se
aduna:,,Patratele le tabla!”
,,Triunghiurile la cuier!”.....

Jocul ,,Casa de
vanzare”(Anexa 3) Rezolva sarcina
Se prezinta o plansa cu o casa data.
din figuri geometrice.
Scopul este de a da un anunt . plansa
Se compune pe tabla ,
impreuna cu ei anuntul de
tipul: Casa are : 2 triunghiuri
rosii, doua cercuri galbene, trei
dreptunghiuri...”

9. Incheierea Fac aprecieri verbale asupra Ascultă cu atenţie. explicaţia Frontal


activitatii participării elevilor la lecţie şi individual Aprecierea verbală
3’ evidenţiez elevii care au
răspuns mai mult pe parcursul
acesteia.
Anexa 9

CASA DE VANZARE
Anexa 1

68-
15+
36
21

cerc

Figuri
dreptunghi
geometrice pătrat

triunghi
Nume Data
Anexa 2
FIŞĂ DE LUCRU

1) Uneşte figura geometrică cu denumirea corespunzătoare:

dreptunghi

triunghi

cerc

pătrat

2) Colorează pătratele cu roşu, cercurile cu verde, triunghiurile cu galben şi


dreptunghiurile cu albastru.

3) Uneşte imaginea cu figura geometrică corespunzătoare:

4) Desenează:

un pătrat un cerc un triunghi un dreptunghi

5) Continuă după model:


6) Câte figuri recunoşti în desen ?Încercuieşte denumirea figurii geometrice şi scrie câte
ai găsit:pătrat……….., cerc………,triunghi…………., dreptunghi…………… .

7. Notează A dacă afirmaţia este adevărată sau F, dacă este falsă:

Pătratul are 3 laturi.

Dreptunghiul are toate laturile egale.

Cercul este o linie curbă închisă.

Un pătrat şi un triunghi au în total 7 laturi.


OPTIONAL:
8.Colorează tringhiurile care formează drumul care o duc pe Scufiţa Roşie la bunicuţă.
CASĂ DE VÂNZARE

ARE:
Anexa 3

Scriitorul

Scrieţi denumirile figurilor geometrice :

...………………………………………………….

…………………………………………………..

… …………………………………………………

…………………………………………………..
Anexa 4

Matematicianul

Rezolvaţi problemele:

Maria a desenat 10 triunghiuri. Dan a desenat 15 dreptunghiuri şi Vlad a


desenat 20 de pătrate. Câte figuri geometrice au desenat cei trei copii?

Alex a primit de decupat 26 de triunghiuri. El a decupat doar 5. Cate


triunghiuri mai are de decupat

Anexa 5

PICTORUL
Colorează cu roşu pătratele, cu verde cercurile şi cu albastru triunghiurile:

Anexa 7
CONSTRUCTORUL

Construiţi folosind figuri geometrice.

Anexa 8
FISA DE EVALUARE
Ornează vasul cu tot atâtea figuri câte îţi sunt indicate în tabelul alăturat :