Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA TEHNICĂ NR.

4 : APOMETRU

DENUMIREA UTILAJULUI : Contor apă rece multijet, clasa C, Multimag TM II Cyble Dn 20 mm


COD UTILAJ : Multimag TM II Cyble Dn 20 mm

Componenta Descriere Unitate Detalii


Producătorul ITRON (fost ACTARIS S.A.S. Franţa)
Ţara de origine a producătorului ITALIA
Tip multijet, extrauscat
Domeniu de măsurare l/s 16 l/h (Q1) … 3.125 mc/h (Q4)
Precizie metrologică clasa C, conform aprobării MID R100
Presiune maximă bar 16 bar
Debit de pornire 16 l/h
Da, pre-echipat cu ţintă Cyble, utilizează
principiul detecţiei prin inducţie electrică şi
Echipat complet pentru integrarea in sistemele de
echipat complet pentru integrarea in
citire automată a datelor
sistemele de citire automată a datelor cu
transmiţător radio Cyble RF şi trusă de citire
Material
• Carcasă alamă
• Elice / Turbină plastic
Totalizator extra-uscat, orientabil 360 grade, cu Totalizator TVM, extra-uscat, orientabil 360
Da
capac de protecţie grade, cu capac de protecţie
Totalizator închis ermetic, adaptat la condiţiile Totalizator închis ermetic, IP 68, adaptat la
Da
specifice de mediu condiţiile specifice de mediu
Alte detalii se vor completa de către ofertant Sită internă de protecţie
Specificatii de performanţă şi condiţii privind
siguranţa în exploatare
DA
Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
DA
Condiţii de garanţie şi post garanţie
18 / 24 luni de la punerea în funcţiune /
Garanţia echipamentului
livrare.
Service gratuit pe perioada garanţiei Service gratuit pe perioada garanţiei
Asigurăm piese de schimb în post-garanţie
Asigurare piese de schimb post garanţie
timp de 10 ani, pe bază de contract
Alte condiţii cu caracter tehnic
Instruire personal de exploatare şi întreţinere Instruire personal de exploatare şi întreţinere
Asigurare manual de exploatare şi documentaţie în Asigurăm manual de exploatare şi
limba română documentaţie în limba română

Ing. Gabriel Popovici


Şef Divizia Contorizare & Armături

Elsaco Electronic s.r.l.