Sunteți pe pagina 1din 3

TS – subiecte: TEST1

Nr Subiect Răspuns Se bifează


crt text dacă răspunsul
este corect
cazul
1 Care semnale se utilizează pentru determinarea unor
răspunsuri utile (exp. răspuns indicial şi altele) în analiza □ A:
1
min
sistemelor ?
□ B:
1
A: treapta unitară, rampa unitară, impuls Dirac
B: treapta unitară, rampa unitară, impuls dreptunghiular
□ C:
pct C: treapta unitară, semnal sinusoidal, impuls Dirac

2 Un semnal eşantionat este ?


□ A:
A: un semnal analogic cu citiri de mare fineţe
1 B: un semnal sub forma unui vector cu valori diferite
□ B:
min C: o succesiune de impulsuri care rezultă din testarea unui
1 semnal continuu la intervale de timp constante.
□ C:
pct

3 Printre proprietăţile interne fundamentale ale sistemelor


dinamice putem distinge: □ A:
1
min A: Observabilitatea; Adaptabilitatea; Dualitatea;
□ B:
1 B: Controlabilitatea; Observabilitatea; Multiplicitatea; □ C:
C: Observabilitatea; Controlabilitatea; Stabilitatea.
pct

4 Pentru schema de mai jos, să se calculeze modelul intrare-


ieşire (y(t)=tensiunea pe condensator); R=2Ω; C=1F; □ A: 1;
L=0.4H. Se împarte toată relaţia cu termenul numeric din 3,5; 5
15
min
faţa derivatei de ordin 2 a ieşirii.
□ B: 1;
În modelul intrare-ieşire obţinut, coeficienţii numerici din 3; 5
4
pct
faţa derivatelor ieşirii (în ordine descrescătoare) sunt: □ C: 1;
5; 2,5
5 Se dă schema cu blocuri de mai jos:
□A:
10 3s2+12s+9
Min

4
□B:
pct s2+4s+1

□C:
3s2+4s+3

Numărătorul funcţiei de transfer de pe intrarea u1 este:

Se aduce diagrama bloc la forma de mai jos (H1 este functia de transfer
de pe intrarea u1, iar H2 este functia de transfer de pe intrarea u2)

6 Coeficientul termenului u(k-1) din ecuaţia cu diferenţe


corespunzătoare sistemului monovariabil continuu descris □A: 6
de ecuaţia diferenţială de ordinul 2 de mai jos, este:
□B: -6
10
min y(2)
(t) + 3 y (1)
(t) + 2 y(t) = 3 u(1) (t) + u(t) . □C: 3
4
pct (pentru derivate se va utiliza forma cu semnale întârziate ;
perioada de eşantionare T=0.5)

7 Prin aplicarea Transformatei Laplace să se determine


mărimea de ieşire y(t) a sistemului dinamic neted descris □ A:
15 de ecuaţia: 6.73
min

4
(2) (1) (1)
y (t ) + 7 y (t ) + 6 y (t ) = 5u (t ) ; y( 0- ) = 10 ; y ( 0- ) = 0 . □ B:
pct 6.42
u(t)=6*σ(t); σ(t)= treapta unitate;

Valoarea lui y(4) este (cu două zecimale): □ C:


5.29
8 Pentru funcţia de transfer H(s) de mai jos, să se traseze
prin asimptote diagrama Bode. □ A:
15 +π/2
10(4s  1)(0,01s  1)
min
H (s) 
(10s  1)(s  1)(0,001s  1)
□ B: -
4 3π/2
pct Dacă pulsaţia este foarte mare, ⍵→∞, ce valoare are □ C: -
π/2
defazajul φ(⍵→∞) pentru funcţia H(s) determinată ?

9 Un sistem liniar este stabil dacă :


□ A:
1 A : lăsat să evolueze liber (respectiv cu toate intrările în
min sistem identic nule), în condiţii iniţiale arbitrare, tinde
□ B:
1
să atingă o stare de echilibru dinamic; □ C:
pct B : lăsat să evolueze liber (respectiv cu toate intrările în
sistem identic nule), în condiţii iniţiale foarte bine
determinate, tinde să atingă o stare de echilibru
dinamic;

C : lăsat să evolueze liber, şi având pe intrare un semnal


sinusoidal, în condiţii iniţiale determinate, tinde să
atingă o stare de echilibru dinamic;

10 Fie un sistem monovariabil descris de ecuaţia diferenţială:


□ A: -1
5 2y
(2)
(t )  14 y (1) (t ) + 20 y (t ) = 4u (t ) ; □ B: -2
min
y( 0 - ) = 0; y (1) (0 - )  0;
3
□ C: -4
pct Aplicaţi criteriul fundamental de stabilitate şi precizaţi
dacă sistemul este stabil (se poate determina întâi funcţia
de transfer).

Sistemul de mai sus are un pol în:

TOTAL 27 puncte (echivalente cu nota 10)