Sunteți pe pagina 1din 3

TS – subiecte: TEST2

Nr Subiect Răspun Se
crt s text bifează
dacă răspunsu
este l corect
cazul
1 Care semnale se utilizează pentru determinarea unor
răspunsuri utile (exp. răspuns indicial şi altele) în analiza □ A:
1
min
sistemelor ?
□ B:
1
A: treapta unitară, rampa unitară, impuls Dirac
B: treapta unitară, rampa unitară, impuls dreptunghiular
□ C:
pct C: treapta unitară, semnal sinusoidal, impuls Dirac

2 Un semnal eşantionat este ?


□ A:
A: un semnal analogic cu citiri de mare fineţe
1 B: un semnal sub forma unui vector cu valori diferite
□ B:
min C: o succesiune de impulsuri care rezultă din testarea unui
1 semnal continuu la intervale de timp constante.
□ C:
pct

3 Printre proprietăţile interne fundamentale ale sistemelor


dinamice putem distinge: □ A:
1
min A: Observabilitatea; Adaptabilitatea; Dualitatea;
□ B:
1
B: Controlabilitatea; Observabilitatea; Identificabilitatea; □ C:
pct C: Observabilitatea; Controlabilitatea; Multiplicitatea.

4 Pentru schema de mai jos, să se calculeze modelul intrare-


ieşire (y(t)=tensiunea pe condensator); R1=4Ω; R2=2Ω; □ A: 1;
C=1F; L=0.1H. 40,5; 30
15 Se împarte toată relaţia cu termenul numeric din faţa
min derivatei de ordin 2 a ieşirii. În modelul intrare-ieşire
□ B: 1;
obţinut, coeficienţii numerici din faţa derivatelor ieşirii (in 28; 15,5
4 ordine descrescatoare) sunt:
pct
□ C: 1;
30,5; 18
5 Se dă schema cu blocuri de mai jos:
□A: [1
10 3 1]
Mi
n
□B: [1
4 3 3 2]
pct
□C: [2
3 3 1]
Coeficienţii polinomului (în ordinea descrescatoare a
puterilor lui “s”) de la numărătorul funcţiei de transfer
echivalente sunt:

6 Numitorul functiei de transfer in z pentru sistemul


monovariabil continuu descris de ecuatia diferentiala de □A:
𝟏𝟎𝟎𝒛𝟐 −
ordinul 2 este de forma: 𝟏𝟕𝟎𝒛 + 𝟕𝟐

10
min y(2) (t) + 3 y (1) (t) + 2 y(t) = 3 u(1) (t) + u(t) . □B: 𝒛 − 𝟐

4 𝟏𝟕𝟎𝒛 + 𝟕𝟐
pct (pentru derivate se va utiliza forma cu semnale în avans ;
perioada de eşantionare T=0.1)
□C:
𝒛𝟐 +
Indicatie : se deduce ecuatia cu diferenţe corespunzătoare şi 𝟏𝟕𝟎𝒛 + 𝟕𝟐
se aplică acesteia transformata Z

7 Prin aplicarea Transformatei Laplace să se determine


mărimea de ieşire y(t) a sistemului dinamic neted descris de □ A:
15 ecuaţia: 1,88
min
(1)
y (t ) + 3 y (t ) = 2u (t ) ; y( 0- ) = 1
□ B:
4 1,56
pct u(t)=δ(t); δ(t)= impuls Dirac; □ C:
Valoarea lui y(0,1) este (cu două zecimale): 2,22
8 Pentru funcţia de transfer H(s) de mai jos, să se traseze prin
asimptote diagrama Bode. □ A:
15 +π/2
100(0,01s  1)
min
H ( s) 
(10s  1)(0,001s  1)
□ B: -
4 3π/2
pct Dacă pulsaţia este foarte mare, ⍵→∞, ce valoare are □ C: -
defazajul φ(⍵→∞) pentru funcţia H(s) determinată ? π/2
9 În cazul sistemelor dinamice monovariabile stabilitatea
externă poate fi analizată cu ajutorul: □ A:
1
min A: numai cu ajutorul răspunsului indicial;
□ B:
1 B: cu ajutorul răspunsului la impuls, răspunsului indicial şi
□ C:
pct răspunsului la frecvenţă.

C : cu ajutorul răspunsului la impuls, răspunsului indicial şi


răspunsului la o secvenţă de orice semnale definite de
utilizator.

10 Fie un sistem monovariabil descris de ecuaţia diferenţială:


□ A: -
5 4y
(2)
(t )  5 y (1) (t ) + 7 y (t ) = 3u (t ) ; 2/3
min
y( 0 - ) = 0; y (1) (0 - )  0; □ B: -
3 1/4
pct Aplicaţi criteriul fundamental de stabilitate şi precizaţi dacă
sistemul este stabil (se poate determina întâi funcţia de
□ C: -
5/8
transfer).

Sistemul de mai sus are partea reală a unui pol egală cu:

TOTAL 27 puncte (echivalente cu nota 10)