Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul2

2.1Analizastructurală a industriei (modelul Porter):

Cele 5 forţe ale lui Porter sunt:

Ameninţareanoilorcompetitori

Înceeacepriveştegama de produse, pe partea de videointerfoane, firma nu are


concurenţidirecţi, darînschimb pe celelalte game de produse sunt firme precum Rovision
care are ca şi segment principal comercializarea de produse video (camera video
şitoateaplicaţiile care ţin de instalareaacesteia);

Ameninţareaproduselorsubstituite:

Electra înregistreazăcelemaimarivânzăridatorităprodusului de bază, Interfonul, nu


putemspunecă pe aceastăariearexistaprodusesubstituite

Ameninţareafirmelorcompetitoare:

Electra, înacest moment, deţineloculbinemeritat pe piaţă; ca exemplu de competitor ar


fi Maroco Systems care are o gamăasemănătoarefirmei Electra
(videointerfoane/interfoane, sisteme de supraveghere video);

Capacitatea de negociere a furnizorilor:

Electra, avândînvederepoziţiafruntaşă pe piaţă, rezultăcăaceasta are o strânsălegătură


cu furnizoriişică nu existăîntârzierisauabateri de la termenelelimita (ceeaceestefoarte
important pentru o firmăîn top);

Capacitatea de negociere a clienţilor:

Electra a evoluatdatorităclienţilor; aceştia sunt de o importanţămajoră,


iarfirmafurnizeazăatâtprincadrul site-ului web, darşiprinintermediulaltormijloace,
informaţiiactualizateînpermanenţă care îipune pe clienţi la curent cu toateschimbările din
cadrulfirmeicâtşi al produselor.

De asemenea, clienţii pot accesaplatforme de comparare a


produselorpentrucăeisăbeneficieze de serviciişipreţuricorecte.

2.2 Analizagrupurilorstrategic

Electra se împarteîntreifirmespecializateacestea sunt Electra, PCB-Electra, EMS-Electra ele


sunt înstrânsălegătură cu o firmă de distribuţie de marfăaceastafiindWachman SRL
sediulfirmeifiindîn Jud. Braşov. Electra maiesteîncolaborare cu Bellcome Automation SRL
firmaaceastaocupându-se de, departamentul de cercetare-dezvoltare (Jud. Braşov)

Grupurile de firme nu îşischimbăpoziţiadeoarece:

Prezintă o gamălargă de produseatractiveşi nu se rezumă la a comercializa un


singurprodus de bază; de obicei, firmele care au maimulteproduse, oferăclienţilor
alternative de care au nevoie;
Clienţii, odatăformaţi, rămânîncontinuareînstrânsălegătură cu firma cu care au
colaboratdeoareceintervineîncredereaşisiguranţăînserviciilefurnizate;
De obicei, firmaavând un istoricpozitivajutaclienţiiîndecizia pe care o iau ulterior; ei
sunt influenţaţi direct de imagineafirmei de-a lungultimpului;
De asemenea, clienţiivechi pot beneficia, înprismaacestuifapt, de
unelereducerisauavantaje la comenzi multiple, astfel se ţinecont de fiecare client înparteşi
de istoriculacestuiaprivindactivitateaceplaseazăfirmaîn top pe piaţă.