Sunteți pe pagina 1din 6

DUCA ANDREI DATA:26.06.

2020

ANUL III A

PLAN DE ÎNGRIJIRE – PSIHOZA MANIACO-DEPRESIVA

Pacienta E.M, în vârstă de 45 de ani, domiciliată în ........., str. .........., nr. .........., de profesie muncitor industria alimentară, acum
pensionată pe caz de boală, căsătorită, fără copii, fiind deja diagnosticată cu psihoză maniaco-depresivă de acum 3 ani, este adusă de către soţ
pentru a fi internată. Soţul a recunoscut simptomele prodromale ale unui acces maniacal: începând cu seara zilei de 8 ianuarie, soţia îi spunea
mereu că ea trebuie să plece la un congres internaţional de fizică, unde este invitată, ea fiind un mare savant; o schimbare a dispoziţiei psihice
prin apariţia unei stări de euforie nejustificată de evenimentele din viaţa pacientei; pacienta neglijează îndeplinirea sarcinilor cotidiene din casă
şi activităţile de autoîngrijire; mănâncă tot ce i se oferă sau ce găseşte la îndemână, dar nu solicită mâncare; vorbeşte mult, scrie mult; se mişcă
peste tot prin casă, merge, vine, fără un scop anume. Prin discuţii cu soţul aflu că pacienta a avut în ultimele 24h, 7 scaune moi, că a refuzat
apa, ceaiul sau orice alt lichid spunând: “Am băut deja. Nu am timp acum.”
Conversând cu pacienta, aceasta relatează acelaşi scenariu, cu lux de amănunte: cu plecarea, cu congresul, că este un mare savant, dar
trece repede la a-mi povesti despre grădina de flori din faţa casei, apoi despre alte şi alte lucruri. Se ridică de pe scaun, se mişcă în toată
încăperea, recită, cântă. Constat că tegumentele sunt curate, părul e spălat, unghiile curate şi tăiate, hainele îngrijite şi adecvate vârstei şi
situaţie, ceea ce este evident contribuţia şi influenţa soţului.
Măsurând funcţiile vitale obţin valorile:
TA: 130/80 mmHg
P: 87 bătăi/min.
R: 24 respiraţii/min.
T: 36,8˚ C.
Pacienta este fumătoare ocazională de la vârsta de 20 de ani, nu consumă nici cafea, nici alcool. Nu practică nici un sport din cauza
problemelor psihice cronice, dar soţul o scoate în fiecare zi la plimbare cel puţin 30 de minute şi în fiecare an pleacă în concediu la munte 2
săptămâni.

Diagnostic medical: psihoză maniaco-depresivă

Manifestări de dependenţă şi probleme

Manifestări de dependenţă Probleme


frecvenţa mare a scaunelor în 24h diaree
refuz de a consuma lichide hidratare neadecvată prin deficit
bulimie alimentaţie inadecvată prin surplus
tahipnee dispnee
activităţile de autoîngrijire sunt suplinite de dezinteres faţă de măsurile igienice de autoîngrijire
soţ
hiperkinezie risc de accident
idei delirante
fugă de idei comunicare ineficientă la nivel afectiv şi intelectual
idei delirante
euforie nejustificată
graforee
hiperkinezie
neasumarea rolului în familie perturbarea comunicării familiale
idei delirante dificultate de a-şi asuma rolul social şi familial
neasumarea rolului în familie
Diagnostic de nursing, obiective, intervenţii, evaluare

Nevoia Diagnostic de Obiectiv Intervenţii Evaluare


nursing
de a elimina 1. Diaree datorită - pacienta să elimine 1- - pacienta prezintă 2 scaune în
accesului maniacal 2 scaune/zi în 4 zile - asigur alimentaţia ultimele 24h
manifestată prin corespunzătoare: alimente uşor
frecvenţă mare a digerabile, bogate în fibre
scaunelor în 24h. - asigur un aport suficient de lichide
pentru 24 h
- verific menţinerea stării de igienă
- administreaz tratamentul prescris
de a bea şi a 2. Hidratare - ca pacienta să - pacienta se hidratează adecvat
mânca neadecvată prin prezinte hidratare - supravegheaz pacienta în vederea sub supravegherea personalului
deficit datorită adecvată în 24 ore, cu observării semnelor deshidratării medical
agitaţiei suportul personalului - asigur valori optime de temperatu-
psihomotorii medical. ră şi umiditate pentru aerul din salon
manifestată prin pentru a preveni pierderea de apă
refuz de a consuma prin transpiraţii
lichide - ofer pacientei lichide variate, îi
vorbesc cu calm, îi ofer cantităţi mici
de lichide, îi ofer alimente bogate în
lichide
- administreaz soluţiile perfuzabile
indicate de medic
3. Alimentaţie - ca pacienta să - pacienta se alimentează
inadecvată prin prezinte alimentare - ofer pacientei alimentele permise adecvat sub supravegherea
surplus datorită adecvată cantitativ şi şi în cantităţile adecvate personalului medical
agitaţiei calitativ situaţiei sale: - îndepărtez din proximitatea
psihomotorii diaree, necesităţi calo- pacientei celelalte alimente
manifestată prin rice date de vârstă, sex, - explic familiei necesitatea
bulimie. talie în 24h controlării ingestiei de alimente
de a respira 4. Dispnee datorită - ca pacienta să - pacienta prezintă frec-venţă
accesului maniacal prezinte o fracventă - monitorizez frecvenţa respiratorie respira-torie maximă de 18
manifestată prin respiratorie maximă de şi celelalte funcţii vitale de 2 ori pe zi respiraţii pe minut
tahipnee 18 respiraţii pe minut în - notez valorile în foaia de
2 zile temperatură
- administreaz medicaţia prescrisă
de a fi curat, 5. Dezinteres faţă de - ca pacienta să - pacienta prezintă un minim
îngrijit, de a măsurile igienice de prezinte interes pentru - suplinesc pacienta în realizarea interes pentru activităţile de
proteja tegu- autoîngrijire datorită cel puţin o acţiune de autoîngrijirii autoîngrijire, dar le realizează
mentele şi accesu-lui maniacal autoîngrijire, ex. - monitorizez starea de igienă a numai în prezenţa personalului
mucoa-sele manifestată prin pieptănatul părului sau pacientei medical
suplinirea de către spălarea dinţilor în 4 - o încurajez să participe la aceste
soţ a activităţilor zile manevre
igienice de - apreciez pozitiv, o laud atunci când
autoîngrijire manifestă interes
- îi explic necesitatea pieptănării
părului, spălării dinţilor,...

Nevoia Diagnostic de Obiectiv Intervenţii Evaluare


nursing
de a evita 6. Risc de accident - ca pacienta să - pacienta prezintă perioade de
pericolele datorită agitaţiei prezinte diminuarea - supraveghez pacienta în timpul liniştire, nu evaluează corect
psihomotorii activităţii kinetice şi o orelor de activitate, precum şi orele riscurile acţiunilor proprii
manifestată prin: mai bună evaluare a de somn
hiperkinezie, idei realităţii în 7 zile - administrez tratamentul prescris
delirante - apreciez din conversaţiile cu
pacienta dacă conştientizează unde
este, ce face...
de a 7. Comunicare - ca pacienta să - pacienta prezintă momente de
comunica ineficientă la nivel prezinte o îmbunătăţire - supraveghez pacienta în timpul coerenţă şi, deci, o comunicare
afectiv şi intelectual a eficienţei comunicării momentelor de relaţionare cu afectivă şi intelectuală de o
dato-rită accesului afective şi intelectuale ceilalţi pacienţi, personalul de oarecare eficienţă
maniacal mani- în 7 zile îngrijire, membrii familiei
festată prin: fugă de - administrez tratamentul prescris
idei, idei delirante, - apreciez din conversaţiile cu
euforie nejustificată, pacienta eficienţa comunicării
graforee,
hiperkinezie
8. Perturbarea - ca pacienta să - pacienta prezintă mo-mente în
comunicării familiale prezinte o îmbunătăţire - supraveghez pacienta în timpul care este conştientă de rolul său
datorită accesului a comunicării familiale momentelor de relaţionare membrii în familie şi, deci, o îmbunătăţire
maniacal în 7 zile familiei a comunicării familiale
manifestată prin - administrez tratamentul prescris
neasumarea rolului - apreciez din conversaţiile cu soţul
în familie îmbunătăţirea comunicării familiale
de a fi 9. Dificultate de a-şi - ca pacienta să poată - pacienta prezintă o minimă
preocupat în asuma rolul social şi exprima înţelegerea - supraveghez pacienta în timpul înţelegere şi asumare a rolului
vederea familial datorită rolului său în familie şi activităţilor, şedinţelor de socio-familial şi exprimă o minimă
realizării accesului maniacal societate prin ergoterapie dorinţă de progres, de a se
manifestată prin: asumarea acestui rol şi - administrez tratamentul prescris întoarce acasă, la florile din
idei delirante, dorinţa de progres în - apreciez din conversaţiile cu grădină
neasumarea rolului 14 zile pacienta dacă conştientizează starea
în familie sa actuală şi dacă poate face o
proiecţie de viitor, de progres

S-ar putea să vă placă și