Sunteți pe pagina 1din 2

Referitor la dosarul penal nr.

4060/P/2020

DOMNULUI PRIM-PROCUROR
AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

Subsemnatul avocat Stefanescu Marian, avocat din cadrul Consiliul


Barourilor Europene, U.N.B.R ., Baroul Bucuresti, telefon 076777.12.79, adresa de
contact pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet de Avocat Stefanescu
marian, Str. Biserica Amzei, nr. 16-18, et. 1, ap . 8, sector 1, email:
marian.stefanescuav@gmail.com , in calitate de aparator ales al inculpatului
MOLDOVEANU IONEL, prin prezenta va aduc la cunostinta si va rog respectuos
urmatoarele:
Solicităm respectuos atât Dnei. Magistrat Procuror de supraveghere a cauzei
cât și Dl. Prim Procuror să luați act prin prezenta de acordul de voință al inculpatului
MOLDOVEANU IONEL care în prezent se află arestat preventiv în cauza ce face
obiectul dosarului penal cu nr. de mai sus indicat că acesta dorește evident strict în
conformitate cu legislația penală în vigoare să-și însușească și să semneze un:

ACORD DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI

Pentru faptele pentru care este inculpat în prezenta cauză.


Menționăm faptul că inculpatul MOLDOVEANU IONEL a recunoscut și
regretat în totalitate faptele comise și reținute în sarcina sa și în acest fel este
conștient de pericolul social al faptelor sale. Mai mult decât atât, raportat și la prev.
art. 74 Cod Penal cu una dintre părțile vătămate a semnat un ACORD DE MEDIERE
și prin reprezentanții săi legali a început demersurile legale semnării unui alt acord
de mediere, partea vătămată GHIȚĂ.
Pe cale de consecință vă rugăm să apreciați că în ceea ce privește dozajul
pedepsei ce ii se va stabili ori prin ACORD DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI
ori prin intermediul instanței judecătorești, dacă acest acord de recunoaștere a
vinovăției nu se va realiza și se va intocmi rechizitoriu, de reținut faptul că este
importantă atitudinea inculpatului, atât înainte de comiterea faptelor cât și după
comiterea acestor fapte că inculpatul a avut o atitutdine corespunzătoare, în sensul
că după comiterea faptelor a încercat și chiar a reușit cu una dintre părțile vătămate
până în prezent să remedieze din prejudicial material și moral cauzat acestuia, prin
infracțiunile comise și așa cum am mai precizat a făcut demersuri pentru a finaliza
un acord de mediere și cu cealaltă parte vătămată mai sus menționată.
De asemenea vă rog să luați act că inculpatul MOLDOVEANU IONEL are 2
copii minori în îngrijire. Înainte de comiterea faptei a desfășurat activități social legale
utile pentru a-și asigura existența pentru sine și familia sa în mod legal și alte probe
în circumstanțiere.
În drept, invocăm prevederile art. 478-488 C.P.P., art. 10 C.P.P. , art. 24 din
Constituția României, Art. 21 din Constituția României, Art. 6 din Convenția
Europeană și orice altă normă de drept incidentă într-o asemenea cauză și
împrejurare.

Data: 29.06.2020 Cu stimă și respect,


MOLDOVEANU IONEL