Sunteți pe pagina 1din 1

Referitor la dosar penal nr.

: 760/30/2020
TERMEN: 10.06.2020

DOMNULUI PREŞEDINTE Al TRIBUNALULUI TIMIȘ,

Subsemnatul Avocat Ștefănescu Marian din cadrul Consiliul Barourilor Europene –


U.N.B.R., Baroul Bucuresti, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură, la
CAB. AV. ȘTEFĂNESCU MARIAN, birou situat în București, Str. Biserica Amzei, nr. 16-18,
et. 1, ap. 8, sector 1, tel.: 0767.771.279, e-mail: stefanescumarian38@yahoo.com,
marian.avstefanescu@gmail.com, prin prezenta vă rog să-mi permiteți să depun
CONCLUZII SCRISE
Prin care invederez Onoratului Tribunal următoarele:
Vă rog să admiteți contestația împotriva încheierii prin care am fost sancționat cu suma de
2.000 lei.
Nu m-am putut prezenta la acel termen de judecată din următoarele motive:
1. Am fost diagnosticat cu diferite probleme medicale
2. Datorită interdicțiilor generate de PANDEMIA de COVID 19 nu m-am putut
prezenta.
- Am apreciat că este periculos pentru sănătatea mea și a familiei mele să mă deplasez
la TIMIȘOARA dus-întors câteva sute de kilometrii.
- Din motive financiare, deoarece pur și simplu nu am avut bani și nici în prezent nu
am pentru deplasarea și cazarea mea.
În drept invoc prev. art. 390 C.P.P. , Art. 40 din Legea 51/1995 și orice altă normă de
drept.

Data: 09.06.2020
Cu stimă și respect,

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI TIMIȘ