Sunteți pe pagina 1din 1

Tribunalul Bucuresti, Sectia 1-a Penala

Referitor la dosar penal nr. 26723/3/2019*


Termen 26.05.2020, ora estimativa 10:10
Complet: CF3

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCURESTI


SECTIA I-A PENALA

Subsemnatul Av. Stefanescu Marian din cadrul Consiliul Barourilor


Europene U.N.B.R, Baroul Bucuresit, Tel.: 0767.771.279, e-mail:
marian.stefanescuav@gmail.com, in calitate de avocat ales al contestatorului
URSU ROMEO MARIAN, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
procedura la Cabinet de Avocat STEFANESCU MARIAN cu sediul in
Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr. 16-18, et. 1, ap. 8, sector 1, prin prezenta
depun:
CONCLUZII SCRISE

prin care invederez Onoratului Tribunal urmatoarele:


Nu pot preciza cu exactitate daca la termenul de judecata din data de
26.05.2020, ma pot prezenta sau nu ma pot prezenta in fata Onoratului Tribunal
din motive medicale si ale posibilitatilor mele de deplasare.
Datorita termenului foarte scurt de la citarea mea telefonica si pana la
termenul de ju
decata din data de 26.05.2020 NU MI-AM PUTUT ASIGURA
SUBSTITUIREA in conditiile legislatiei in vigoare datorita Pandemiei generate
de COVID 19.
Fata de aceste aspecte va rog sa dispuneti acordarea unui nou termen de
judecata. Cu stima si respect,
Data: 25.05.2020 URSU ROMEO MARIAN